Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích tak, jak zazněla v neděli z kazatelny.

Oznámení 20. 2.

Ve čtvrtek v 18:30 pokračuje bratr Pavel Černý při biblické hodině třetím pohledem do knihy proroka Jeremjáše. Tentokrát to bude Jeremjášova reakce na ohlášené Boží soudy a prorokův strhující vnitřní zápas. Srdečně zveme všechny zájemce o studium Bible (můžete si předem přečíst Jr 15-20) ke sledování na youtube na sborovém webu. Osobní účast na biblické hodině v tomto týdnu nebude možná.

Od 19. do 24. února vás zveme k připojení se ke společným modlitbám v rámci celé Církve bratrské. Informace k zapojení do modlitebního řetězce naleznete zde.

Od 24. února vás srdečně zveme k připojení se k akci Církve bratrské 40 dní s Biblí, která má tento rok téma Pane, nauč nás modlit se. Materiály pro dospělé i pro rodiny s dětmi a další informace k této akci naleznete na webu Církve bratrské. Materiály jsou vhodné pro naši karanténní dobu, pro domácí pobožnosti a ztišení.

Zveme vás na online konferenci o výchově dětí ve věku 6 až 15 let, kterou pořádá Dorostové unie. Více informací a přihlášky najdete zde.

Rada Církve bratrské rozhodla na základě dosavadního průběhu mimořádné vizitace v našem sboru o snížení počtu členů vizitační komise ze čtyř na dva členy. Vizitační komisi opustí Bronislav Matulík a Robert Hart. Ve vizitační komisi zůstanou David Novák a Petr Raus.

Bratr kazatel Pavel Černý bude i tento týden k zastižení v kanceláři sboru v úterý odpoledne (14-17 hod.). Prosím, domluvte se s ním na případné návštěvě telefonicky (777559231) – především kvůli dodržení nezbytných bezpečnostních opatření.

Prosíme o modlitby za nemocné mezi námi!

Oznámení 14.2.2021

Bratr kazatel Pavel Černý bude i tento týden k zastižení v kanceláři sboru v úterý dopoledne (9-12 hod.). Prosím, domluvte se s ním na případné návštěvě telefonicky  – především kvůli dodržení nezbytných bezpečnostních opatření. V té době je také možné vyzvednout si předplacené Brány.

Zveme Vás na biblickou hodinu ve čtvrtek 18. 2. v 18.30.  Čeká nás druhé setkání s prorokem Jeremiášem, tentokrát nad tématem Zločin a trest. Na setkání můžete přijít osobně nebo setkání sledovat on-line na www.cbsmichov.cz.

Volební komise pracuje na přípravě kandidátky k dovolbě staršovstva. Chcete-li komisi navrhnout nějakého kandidáta, sdělte to prosím písemně na adresu volby@cbsmichov.cz.

Uzávěrka Sborových listů je už v pátek 19. února.

Kdo má zájem setkat se přes internet po bohoslužbě s dalšími lidmi, může navštívit tzv. Kafe po bohoslužbách na webové stránce: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

10. 1. 2021

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Libor Duchek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Děkujeme všem, kdo finančně přispěli na Diakonii CB poslední neděli před adventem. Společně jsme za sbor odeslali částku 62.200 Kč! Děkujeme, to je úžasné, že jsme takto mohli tuto službu podpořit.

Bohoslužba 10. ledna:

 • Teď ve čtvrtek jsme začali cyklus výkladů CESTOU KE SMÍŘENÍ. To první na cestě ke smíření je navázat oční kontakt. Proto se zítřejší bohoslužba jmenuje – Oslav Boha. Potřebujeme navázat “oční kontakt” s naším Pánem.
 • Jsou k dispozici tištěné Sborové listy a také lednové číslo časopisu Brána. Přijďte nebo si vyzvednutí domluvte s někým, kdo na bohoslužbu přijde osobně.
 • Kafe po bohoslužbách: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

V neděli 10. ledna začíná Alianční týden modliteb na téma Tváří v tvář. Materiály k modlitebnímu týdnu, které lze využít i v rodinách nebo k soukromým modlitbám, jsou k dispozici zde: http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021.

 • Ve středu 13. 1. od 18:00 hod. Vás zveme k modlitebnímu setkání, které pořádá barrandovská skupinka přes Skype: https://join.skype.com/MQfDIOp3JSRV a ve čtvrtek 14. 1. od 18:30 vás zveme k modlitebnímu setkání v rámci přenosů biblické hodiny.
 • Ve čtvrtek 14. 1. v 18:30 (namísto biblické hodiny): úvodní část bude společná, modlit se pak budeme každý zvlášť. Osobně se setkání v modlitebně může zůčastnit až 17 osob – přijďte ke společným modlitbám. Svou účast hlaste kazateli na číslo 777 262 841.

S lítostí připojujeme následující informaci: Áka a Pavel Chráskovi s dětmi se rozhodli opustit Smíchovský sbor. Formální otázky členství by měly být vyřešeny v nejbližších týdnech.

Rada Církve bratrské pověřila kazatele Pavla Černého, aby byl od 1. února administrátorem našeho sboru, jinými slovy zastal v omezené míře úkoly kazatele v době, kdy sbor nemá kazatele správce.

Od 1. ledna se berounská stanice stala samostatným sborem. Dnes proběhly volby staršovstva a kazatele, zítra v rámci dopolední bohoslužby kazatel a starší složí své sliby do rukou předsedy Rady CB Davida Nováka.

3. 1. 2021

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Jménem staršovstva zveme všechny, abychom vykročili CESTOU KE SMÍŘENÍ. Lednové bohoslužby počínaje 10. lednem před nás staví Boží způsob řešení konfliktů vedoucí ke smíření: vzdát Bohu chválu, vyjmout třísku z vlastního oka, opatrně druhého obnovit, odcházet smířeni. Přidejte se k biblické hodině na téma “Bůh pokoje působí konflikt” ve čtvrtek 7. ledna v 18:30 on-line.

Pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka najdete zde.

Vyšlo nové číslo Sborových listů.

V úterý večer se sejde staršovstvo spolu s vizitátory.

20. 12. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

v 10:00 – při odesílání tohoto e-mailu jsou ještě místa volná. Doposud jsme dávali přednost těm, kdo přijdou se těmi, které pozvali. Nyní se můžete hlásit všichni.

Záznam i sestřihy písniček najdete od zítra odpoledne na http://sousedskevanoce.cz/

Po bohoslužbě se můžete s ostatními potkat na kafi: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

ve 14:00 členské shromáždění – viz čtvrteční e-mail členům sboru. Dosud jsou volná místa pro osobní účast v modlitebně – hlaste se zde.
v 17:00 Dětská vánoční slavnost formou premiéry videa, které děti připravily – https://cbsmichov.cz/live/

PŮLNOČNÍ 24. prosince ve 22h – Celocírkevní živý přenos bohoslužby z Prahy 1. Kázat bude místopředseda Rady CB Bronislav Matulík a modlit se za náš svět budou David Novák (předseda Rady CB) a Robert Hart (pražský senior). Odkaz ke sledování bohoslužby: https://cb.cz/praha1/portal/primy-prenos-nedelni-bohosluzby/

první SVÁTEK VÁNOČNÍ 25. prosince v 10h – vánoční bohoslužba: Osobní účast nahlaste obvyklým způsobem. On-line přenos na této stránce.
NEDĚLE 27. prosince v 9:30 – bohoslužba běžným způsobem
SILVESTR 31. prosince v 17h – bližší informace budeme teprve rozesílat
NOVÝ ROK 1. ledna v 17h – on-line setkání pomocí, kde se můžeme i navzájem vidět, s krátkým biblickým slovem a písničkami (platforma Zoom)
NEDĚLE 3. ledna v 9:30 – bohoslužba na prahu nového roku

Mirek Sejkora st. je kovid pozitivní a až do 28. prosince ho není možné navštěvovat.

Od 1. ledna vznikne nový sbor v Berouně, naše samostatná stanice se definitivně osamostatnila. Vysíláme je s modlitbami vděčnosti a proseb za Boží ochranu a požehnání. Až to půjde, uspořádáme sborový den spolu s berounskými, jaké jsme dělávali v květnu “na ostrově”.

Příští biblická hodina bude až 7. ledna.

27. 12. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Bartošek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Po bohoslužbě se jednoduše přidejte ke KAFI PO BOHOSLUŽBĚ pomocí tohoto odkazu: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

Původně plánované silvestrovské setkání v modlitebně se vzhledem k 5. stupni protiepidemických opatření nekoná.

1. 1. 2020 od 17:00 se bude konat Novoroční shromáždění našeho sboru ve sborové budově. Přenos shromáždění můžete sledovat na sborovém webu https://cbsmichov.cz/live/.  Kdo by se chtěl shromáždění účastnit naživo (pouze omezený počet osob), prosíme o vyplnění formuláře zde: https://cbsmichov.cz/covid-19/.

Na členském shromáždění 20. prosince vizitátoři informovali o prvních výsledcích mimořádné vizitace, popsali hlavní události a chyby, které vedly k současné sborové krizi, pojmenovali hlubší příčiny a vyjmenovali svá doporučení. Vizitace pokračuje, nejdéle do července příštího roku. Na základě doporučení vizitátorů a vlastního zvážení situace se kazatel s manželkou rozhodl odejít ze služby v tomto sboru v průběhu ledna. V kázání 3. ledna kazatel připomene to, co se snažil smíchovskému sboru svojí službou předat – povzbuzení k víře, lásce a naději.

Nové nahrávky písní z uplynulých měsíců najdete v části “Písně” sborových stránek: https://cbsmichov.cz/tvorba/

Pro povzbuzení a potěšení předávám následující zprávu: Milí přátelé, v uplynulých měsících jsme téměř nemohli koncertovat, a proto jsme se rozhodli využít získaný čas ke skládání nových písní. Prvních pět z nich si můžete od 25.12. 2020 zdarma a k volnému užití stáhnout jako vánoční dárek na https://modlitebna.info/program/20201225-souzneni-k-vanocum/

13. 12. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Macek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

SOUSEDSKÁ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA v neděli 20. prosince:

 • v 10:00
 • pozvěte své sousedy a známé a hned si rezervujte místa na bohoslužbě

DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST v neděli 20. prosince v 17h formou premiéry videa, které děti připravily – https://cbsmichov.cz/live/

Členů sboru se týká členské shromáždění, které bude týž den 20. 12. ve 14 hodin. Pozvánku všichni dostali 9. prosince. Prosíme členy, aby počítali s účastí. Organizační informace rozešleme až v druhé polovině týdne. Modleme se za moudrost pro naše vizitátory!

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Stačí kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe.

ETS vysílá 13. 12. od 18 hod Adventní koncert, který předtočili s profi zvukařem a kameramanem účastníci ročního kurzu ETS Hudba v církvi, tématicky se drží Adventu. Zazní kancionálové i soudobé písně, písně acapella a také vlastní tvorba účastníků kurzu. Odkaz bude zveřejněn na stránkách školy: https://etspraha.cz/cs/home (pozvánka zde)

V úterý se s vizitátory sejde staršovstvo.

Nenechte si ujít biblickou hodinu v cyklu “Boží domov”. Ruslan Grycik nás provede biblickým významem chrámu – ve čtvrtek v 18:30 osobně nebo na https://cbsmichov.cz/live/

Vámi u Hanky Vysloužilové objednané pomůcky ke čtení Bible na příští rok jsou k vyzvednutí v modlitebně, např. na zítřejší bohoslužbě nebo některou další prosincovou neděli.

6. 12. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Včera před Boží tváří uzavřeli manželskou smlouvu Jana Zelinková s Ondřejem Staňkem. Přejeme jim Boží požehnání!

Dnes vychází prosincové číslo Sborových listů.

Vámi u Hanky Vysloužilové objednané pomůcky ke čtení Bible na příští rok jsou k vyzvednutí v modlitebně, např. na zítřejší bohoslužbě nebo některou další prosincovou neděli.

Zveme vás ke čtvrteční biblické hodině, tentokrát na téma: Velkoměsto jako místo k životu – boží nebo lidské stvoření? Biblická hodina se živě přenáší na našich stránkách, ale můžete přijít také osobně za stejných podmínek jako tuto neděli, tj. až do 51 přítomných osob. Čtvrtek v 18:30 hod.

Mládež i dorost se setkávají podle aktuálních možností – vedoucí posílají aktuální infomace.

29. 11. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Daniel Pastirčák

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Stačí kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. Je to opravdu jednoduché, vyzkoušejte to!

Do KONCE LISTOPADU objednávejte pomůcky ke čtení Bible na rok 2021 u Hanky Vysloužilové.

 • Hesla Jednoty bratrské 2021 – 50 Kč za kus
 • Denní čtení (úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – 60 Kč za kus
 • Dobrá setba 2021 – zdarma ve dvou formátech: trhací kalendář, brožura

V úterý se sejde celosborové staršovstvo.

Nenechte si ujít biblickou hodinu, která otevře náš adventní cyklus BOŽÍ DOMOV. Martin Najbrt otevře Bibli tam, kde se mluví o stanu a jeho duchovním významu pro nás – ve čtvrtek v 18:30 osobně nebo na https://cbsmichov.cz/live/

Jana Zelinková a Ondřej Staněk s radostí oznamují, že si udělí svátost manželství v sobotu 5. 12. v Černošicích. Máme radost spolu s vámi!!!

Ve středu 18. listopadu Rada CB zahájila v našem sboru mimořádnou vizitaci. Od té doby proběhla již dvě setkání se staršovstvem. Vizitační komise, kterou navrhla Rada, má toto složení: David Novák – předseda komise, Bronislav Matulík, Petr Raus a Robert Hart. Vizitátoři nyní chtějí mluvit s konkrétními lidmi, nakolik to je s ohledem na epidemická opatření možné.

22. 11. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: David Novák

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Neděle 22. listopadu:

Výzva k modlitbám pro celou církev tento víkend. Více informací na stránkách CB.

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Stačí kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. Je to opravdu jednoduché, vyzkoušejte to!

Nenechte si ujít biblickou hodinu navazující na nedělní kázání. David Novák bude mluvit o jistotě spasení – ve čtvrtek v 18:30 také na https://cbsmichov.cz/live/

Jsou k dispozici pomůcky ke čtení Bible na rok 2021. Objednávejte do KONCE LISTOPADU u Hanky Vysloužilové. Děkuji, že se této služby ujala.

 • Hesla Jednoty bratrské 2021 – 50 Kč za kus
 • Denní čtení (úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – 60 Kč za kus (oprava místo minule uvedených 90 Kč)
 • Dobrá setba 2021 – zdarma ve dvou formátech: trhací kalendář, brožura

V pátek 27. listopadu je uzávěrka prosincového čísla Sborových listů. Těšíme se na Vaše příspěvky – zkušenosti, příběhy, pozvánky, náměty a třeba i básně.

Pohřební rozloučení se sestrou Jiřinou Galašovou z uplynulého čtvrtku si můžete prohlédnout na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=aSIycphVut8&feature=youtu.be

Kazatel se zítra večer vrací z dovolené.