Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích tak, jak zazněla v neděli z kazatelny.

29. 11. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Daniel Pastirčák

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Stačí kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. Je to opravdu jednoduché, vyzkoušejte to!

Do KONCE LISTOPADU objednávejte pomůcky ke čtení Bible na rok 2021 u Hanky Vysloužilové.

 • Hesla Jednoty bratrské 2021 – 50 Kč za kus
 • Denní čtení (úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – 60 Kč za kus
 • Dobrá setba 2021 – zdarma ve dvou formátech: trhací kalendář, brožura

V úterý se sejde celosborové staršovstvo.

Nenechte si ujít biblickou hodinu, která otevře náš adventní cyklus BOŽÍ DOMOV. Martin Najbrt otevře Bibli tam, kde se mluví o stanu a jeho duchovním významu pro nás – ve čtvrtek v 18:30 osobně nebo na https://cbsmichov.cz/live/

Jana Zelinková a Ondřej Staněk s radostí oznamují, že si udělí svátost manželství v sobotu 5. 12. v Černošicích. Máme radost spolu s vámi!!!

Ve středu 18. listopadu Rada CB zahájila v našem sboru mimořádnou vizitaci. Od té doby proběhla již dvě setkání se staršovstvem. Vizitační komise, kterou navrhla Rada, má toto složení: David Novák – předseda komise, Bronislav Matulík, Petr Raus a Robert Hart. Vizitátoři nyní chtějí mluvit s konkrétními lidmi, nakolik to je s ohledem na epidemická opatření možné.

22. 11. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: David Novák

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Neděle 22. listopadu:

Výzva k modlitbám pro celou církev tento víkend. Více informací na stránkách CB.

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Stačí kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. Je to opravdu jednoduché, vyzkoušejte to!

Nenechte si ujít biblickou hodinu navazující na nedělní kázání. David Novák bude mluvit o jistotě spasení – ve čtvrtek v 18:30 také na https://cbsmichov.cz/live/

Jsou k dispozici pomůcky ke čtení Bible na rok 2021. Objednávejte do KONCE LISTOPADU u Hanky Vysloužilové. Děkuji, že se této služby ujala.

 • Hesla Jednoty bratrské 2021 – 50 Kč za kus
 • Denní čtení (úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – 60 Kč za kus (oprava místo minule uvedených 90 Kč)
 • Dobrá setba 2021 – zdarma ve dvou formátech: trhací kalendář, brožura

V pátek 27. listopadu je uzávěrka prosincového čísla Sborových listů. Těšíme se na Vaše příspěvky – zkušenosti, příběhy, pozvánky, náměty a třeba i básně.

Pohřební rozloučení se sestrou Jiřinou Galašovou z uplynulého čtvrtku si můžete prohlédnout na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=aSIycphVut8&feature=youtu.be

Kazatel se zítra večer vrací z dovolené.

15. 11. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Daniela Klimešová

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Minulou nedeli se konala večerní on-line konference, jejímž cílem bylo naslouchat lidem s odlišným názorem (AEAP = Auditur et altera pars).

 • Staršovstvo děkuje Zdeňkovi Vojtíškovi za moderaci konference v neděli večer.
 • Děkujeme za podněty, které jste moderátorovi poslali.
 • Staršovstvo se těmito podněty zabývá a přemýšlíme, co dál. Ve stejném formátu některou z nejbližších nedělí pokračovat nebudeme. Termín příští konference zatím není stanoven. V dostatečném předstihu Vás případně informujeme.
 • Bylo vidět, že se rádi vidíme a je chuť se v on-line prostoru potkat. Zvažujeme několik možností, jak takové setkání připravit.
 • Co už funguje, je “kafe po bohoslužbách” – vyzkoušejte: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe Jednoduše klidněte na tento odkaz v neděli po bohoslužbách 🙂
 • Nově zvolené staršovstvo s kazatelem dobře spolupracuje. Mimo jiné s konzultanty, které nám přidělila Rada CB, připravujeme vizitaci. Těmi konzultanty jsou kazatelé Robert Hart, David Novák a Broněk Matulík. Termín vizitace ještě není určen.

V uplynulém týdnu zemřeli dva lidé drazí naší sborové rodině – Jiřinka Galašová a kazatel Andrej Beňa. Účastnit se může pouze 10 osob – proto pohřeb sestry Jiřiny Galašové bude vysílán živě ve čtvrtek v 10:15 na stejné stránce jako biblické hodiny: https://cbsmichov.cz/live/

Proběhlo jednání staršovstva. Děkujeme za vaše modlitby. Zažíváme jednotu a naladění na stejnou notu – např. vidíme jako společnou prioritu, abychom každý z nás byli v kontaktu s konkrétními lidmi ve sboru právě v těchto nesnadných dobách, zvláště s těmi, kdo jsou zodpovědni za konkrétní oblasti sborové služby.

Nenechte si ujít biblickou hodinu tentokrát o duchovní hudbě a zpěvu s Tomášem Najbrtem – ve čtvrtek v 18:30 také na https://cbsmichov.cz/live/

Jsou k dispozici pomůcky ke čtení Bible na rok 2021. Objednávejte do KONCE LISTOPADU u Hanky Vysloužilové.

 • Hesla Jednoty bratrské 2021 – 50 Kč za kus
 • Denní čtení (úvahy nad Hesly Jednoty bratrské) – 90 Kč za kus
 • Dobrá setba 2021 – zdarma ve dvou formátech: trhací kalendář, brožura

Příští neděli je tradiční sbírka na Diakonii CB. Informace o činnosti Diakonie přibližuje video: https://tiny.cc/nedelediakonie

Předseda Rady CB David Novák vyzývá celou církev k modlitbám a půstu ve dnech 21.-23. listopadu. Provázet modlitbami nás budou dva texty: Žalm 121 a část dopisu do Filipis (4,1-9). Je také možné se přihlásit do modlitebního řetězce (odkaz zde).

Jana Z. a Ondřej S. s radostí oznamují, že si udělí svátost manželství v sobotu 5. 12. v Černošicích. Máme radost spolu s vámi!!!

V příštím týdnu bude kazatel Jan Valeš na dovolené.

8. 11. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Ondřej Kyml

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Na zítřejší bohoslužbě přivítám za smíchovskou kazatelnou Ondřeje Kymla, píseckého kazatele, který své kázání nadepsal: JAK MÍT ÚSPĚCH V 85 LETECH. Můžeme se také těšit na společnou písničku nebo slovíčko pro děti. Připojte se pomocí tohoto odkazu: https://cbsmichov.cz/live/

Děkujeme všem, kdo reagovali na hledání společnice pro naši sestru Dagmar V. v oznámeních minulého týdne!

On-line konference dnes v neděli 8. 11. od 18 hodin nazvaná Audiatur et altera pars: Od 17:30 se můžete připojovat, abychom měli všichni dost času si podmanit techniku. V případě potíží volejte na telefonní číslo 777 262 841 – odpovídat bude Ruslan Grycik. Více informací je ve Sborových listech a také v příloze. Moderátorem konference bude Zdeněk Vojtíšek. Své otázky budete moci napsat během konference pomocí “chatu” (četu).

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „KAFI PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Stačí kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. S případnými nejasnostmi a prosbami o pomoc s připojením se obracejte na Jitku S. (777 994 693, jschlichtsova@gmail.com). Je to opravdu jednoduché, vyzkoušejte to!

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu, která pokračuje v otázkách naší zbožnosti na cestě s Bohem – “Cílem je láska”. Výkladu 1Tm 1,5 se zhostí Honza Valeš. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Armáda spásy hledá ekonomického ředitele – inzerát je v zde.

1. 11. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: David Novák v celocírkevní bohoslužbě z Černošic

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Spolu s ostatními sbory CB se připojíme k černošickým. Součástí bohoslužby bude také slovíčko pro děti a možnost si společně zazpívat. Ač jde o první neděli v měsíci, nebude součástí bohoslužby svatá večeře Pánova. Odkaz najdete na stejném místě, kde probíhají smíchovské bohoslužby: https://cbsmichov.cz/live/

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „OBČERSTVENÍ PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Děkujeme za pomoc s nalezením platformy, která je přístupná a pohodlná, bez nutnosti registrace nebo instalace speciálního programu. Stačí pouze do prohlížeče zadat či kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. S případnými nejasnostmi a prosbami o pomoc s připojením se obracejte na Jitku S. (777 994 693).

Tento víkend vychází nové číslo Sborových listů – zde.

Také přišlo listopadové číslo časopisu Brána. Ondřej K. již zahájil distribuci. Znovu připomínám možnost objenat si tento časopis – více informací v oznámeních z 24. října v internetovém archívu oznámení.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu, která pokračuje v otázkách naší zbožnosti na cestě s Bohem – “Účast na božské přirozenosti”. Výkladu 2Pt 1 se zhostí Honza Valeš. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Příští neděli 8. listopadu bude za smíchovskou kazatelnou hostem Ondřej Kyml, písecký kazatel, který své kázání nadepsal: JAK MÍT ÚSPĚCH V 85 LETECH. Pokud se vládní nařízení nezmění, proběhne bohoslužba tak jako uplynulé dva týdny…

Naše sestra Dagmar Vojtíšková je zpět z nemocnice a rodina hledá pravidelnou společnici, která by ji navštěvovala a pomohla. Kdybyste věděli o vhodné osobě nebo se samy nabídly, kontaktujte Zdeňka. Děkuji.

Příští neděli 8. listopadu v 18h proběhne on-line konference nazvaná Audiatur et altera pars (vyslechnout druhou stranu). Detailní informace jsou ve sborových listech.

25. 10. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni k biblické hodině. Naším hostem bude psycholog Marek Macák, učitel na ETS. Tématem bude role svědomí v životě věřícího člověka, nadpis zní: “Co není z víry, je hřích”. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Dorost i mládež probíhají po internetu.

Příští neděli 1. listopadu se společně přidáme spolu s dalšími sbory naší církve k bohoslužbě v Černošicích, kde bude kázat předseda David Novák.

Staršovstvo spolu se Zdeňkem Vojtíškem vás zvou k setkání nazvanéMU “Audiatur et altera pars” v neděli 8. listopadu v 18h formou on-line konference. Je to stará právní zásada, podle níž musí být slyšena také druhá strana sporu. V současné krizi sboru není dost dobře možné hovořit o jasně vymezených dvou stranách (žalující a žalované), ale pro každého z nás existuje nějaká „druhá strana“, vůči níž se – vědomě či nevědomě, emo­cionálně či se stopami racionality – vymezujeme. V základu akce jsou dvě přesvědčení: že v krizi můžeme rozpoznat Boží vedení asi jen tehdy, když se pokusíme lépe porozumět sobě i druhým, a že v současné situaci nám zabraňuje v porozumění to, že dosud byla málo či málo autenticky slyšitelná ta strana, která je pro nás „druhá“, a tak jsme odsouzeni k tomu stát se oběťmi spekulací, drbů, pomluv a předsudků.

Nyní je správná doba pro objednání časopisu Brána – pokud jej v tuto chvíli odebíráte, dostanete e-mail s informacemi. Chci pozvat vás, kdo tento časopis vydávaný Církví bratrskou neodebíráte, abyste si jej objednali – grafik.brana@seznam.cz. Na ukázky starších čísel se můžete podívat na internetu – https://brana.cb.cz.

18. 10. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Jsou omezeny všechny akce včetně bohoslužeb na šest osob uvnitř, ale i ve vnějším veřejném prostoru. Společný zpěv je povolen pouze do počtu pěti zpěváků, rozestup mezi osobami musí být alespoň dva metry. Toto omezení je vyhlášeno do 3. listopadu.

K přímému přenosu bohoslužeb a biblických hodin se přidejte zde: https://cbsmichov.cz/live/

Ranní modlitební chvíle v 8:45 se konat bude – třeba přijde alespoň jeden či dva lidé.

Na neděli 18. října byla ve Sborových listech vyhlášena finanční sbírka na Evangelikální teologický seminář (ETS). Své příspěvky můžete poslat elektronicky na sborový účet 150416108/0300, variabilní symbol: 8.

V úterý se sejde staršovstvo. Jedním z hlavních bodů bude rozhovor o událostech předcházejících volbě staršovstva. Prosíme o vaše modlitby, abychom měli moudrost se správně rozhodnout.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Ve světě, ale ne ze světa”. Naším hostem bude Daniel Fajfr. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Mládežníci se v úterý potkají po internetu (více informací na instagramových stránkách “mladezsmichov”). Také dorost se v pátek setkal po internetu.

Zde najdete pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka.

Z iniciativy Martina Hrbka se na internetových stránkách sboru objevila nová nabídka: OSOBNÍ KNIHOVNA. Nemáte co číst? Potřebujete sehnat zajímavou knihu? Podívejte se, kdo vám co dobrého může půjčit… https://cbsmichov.cz/knihovna/

Závěry členského shromáždění 4. října:

 • Bylo zvoleno nové celosborové staršovstvo v následujícím složení: Libor Duchek (místopředseda), Pavel Bartošek (hospodář), zapisovatelka (Olga Kutílková), Bohuška Najbrtová, Aleš Čejka; a kazatelé Jan Valeš a David Kašper (do 31. 12. 2020).
 • Byl přijat hospodářský výsledek za rok 2019 a zvoleni nové revizorky na další čtyřleté období (Dagmar Průšková a Miriam Bartošová, náhradník Zbyněk Ferenc).
 • Schváleno bylo finanční a majetkové dělení mezi smíchovským a nově vznikajícím berounským sborem v navržené podobě. Prostředky vložené smíchovskou částí sboru do nákupu sborového domu v Berouně v únoru tohoto roku jsou darem berounským a ti nemusí nic z toho vracet.

11. 10. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Zdeněk Vojtíšek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Na bohoslužbě ve Vrázově ulici nás zítra může být až 100. Od pondělí pak je maximální počet účastníků všech setkání ve vnitřních prostorách 10. Pokud máte zájem se bohoslužby 18. října účastnit, napište mi prosím v odpověď na tento e-mail.

Zvu všechny, abychom osobně sestoupili NA HLUBINU ŽIVOTNÍ CESTY S BOHEM. V programu nedělních kázání v rámci tohoto cyklu nastává jedna změna – v neděli 18. 10. za současných podmínek nepřijede David Beňa (kázat bude Jan Valeš).

Přímý přenos biblické hodiny se ve čtvrtek nepovedl. Je mi líto, ale nemáme ani záznam. Služba YouTube změnila nastavení, aniž bychom to předem zaznamenali. Doufám, že ve čtvrtek se nám živý přenos podaří. Živé vysílání nedělní bohoslužby je technicky zajištěno jinak, takže by nemělo být ohroženo.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Spravedlivý a hříšních zároveň” – výklad tohoto významného výroku reformátora Martina Luthera, který dodnes pomáhá porozumět našemu vztahu s Bohem. Vyučování přinese Jan Valeš. Biblická hodina bude, doufejme, živě vysílána i pro případ výpadku záložně nahrávána. Účast by měla být do 10 osob – zkusíme to opět bez přihlašovacího systému.

4. 10. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Černý

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Epidemie koronaviru nám klade určitá omezení. V jejich mezích se můžeme setkávat v počtu do 100 osob k nedělní bohoslužbě a do 10 osob na ostatních setkáních. Neděle 4. října je posledním dnem, kdy tato pravidla ještě formálně neplatí, ale i tak dopolední bohoslužbu přizpůsobíme situaci např. tím, že budeme méně zpívat.

Dnes vychází říjnové číslo Sborových listů čtěte na https://cbsmichov.cz/sborove-listy/

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Zápas s pokušením krok za krokem” – praktické vyučování pro náš každodenní život přinese náš zítřejší host kazatel Pavel Černý. Biblická hodina bude živě vysílána i nahrávána. Účast by měla být do 10 osob – zkusíme to nejprve bez přihlašovacího systému.

Mládež se v úterý v 18h setká k modlitební procházce Prahou.

27. 9. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Příští neděli 4. října je ve 14h výroční členské shromáždění. Program najdete ve Sborových listech. Vedle volby staršovstva nás čeká jedno důležité rozhodnutí – zda půjčka na koupi berounského sborového domu letos v únoru zůstane půjčkou nebo ji berounským darujeme. Díky tomuto zásadnímu finančnímu rozhodnutí je třeba, aby se nás sešlo alespoň 85 hlasujících členů sboru – tedy ještě o něco více než první zářijovou neděli. Prosím tedy všechny, kterým to za současné epidemie dovoluje zdraví, abyste s účastí počítali. Pokud zvažujete, zda se účastnit dopolední bohoslužby nebo odpoledního členského shromáždění, připojte se k bohoslužbě po internetu a osobně přijďte až na 14 hodinu.

 • Pro ty z vás, kteří 4. října nebudete moci být na členském shromáždění ze zdravotních důvodů nebo protože nebudete v Praze, bude zítra mezi 11 a 12 hodinou připravena v přízemí (presbyterně) volební schrána.
 • Také v sobotu 3. října, tedy den před členským schromážděním je připravena volební schrána v modlitebně ve Vrázově ulici pro ty, kteří se s ohledem na epidemii nemohou účastnit samotného shromáždění. Mohou tedy volit s jednodenním předstihem. Hodina bude [upřesněna zde].
 • Pokud by vládní opatření stanovila max. počet osob např. na 30 nebo 50, využijeme tří oddělených podlaží modlitebny, propojíme je živě obrazem a zvukem, a tak se nám snad podaří být usnášení schopní i za omezených podmínek.
 • Pokud by vládní opatření docela znemožnila konání členského shromáždění, bude volební schrána připravena i po bohoslužbě v neděli 4. října. Tak se podaří alespoň jedno potřebné hlasování uskutečnit. Podrobný scénář voleb dostali členové sboru v neděli 20. 9. e-mailem.

Minulou neděli se uskutečnila finanční sbírka na službu mezi Mongoly v ČR, která mnohé vzala za srdce – vybralo se 39 800 Kč. Děkujeme všem, kteří se takto podělili o to, co jim Bůh svěřil!

Kazatel požádal Radu CB o možnost konzultací. Kazatel se nejprve radil se staršími a ti tento krok podpořili. Nejedná se o „mimořádnou vizitaci“ podle Řádu správy CB, ale možnost konzultací podle naší potřeby. Pomoci nám jsou ochotni pražský senior Robert Hart (737 858 268, robert.hart@cb.cz) a členové Rady CB David Novák (david.novak@cb.cz) a Broněk Matulík (724 285 687, bronislav.matulik@cb.cz).

Na internetových stránkách sboru máme novinky – videa a ohlédnutí.

Přejeme krásné společné chvíle těm, kdo jedou na kole Hronovskem!