Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích tak, jak zazněla v neděli z kazatelny.

Oznámení 2. 5.

V neděli večer (1. neděle v měsíci) jsme zváni k modlitebnímu setkání v 18 hodin v Dřevěném sále.

Vycházejí květnové Sborové listy – najdete je na parapetu v modlitebně nebo si je můžete přečíst zde tady na webu.
K dispozici je už i květnová Brána.

Ve středu 5. května od 18:00 jsme zváni na setkání barrandovské komunitní skupinky na téma Bůh je světlo a život křesťanů ve světle, které se bude konat naživo v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4).  Tématem nás provede Amy Funka. Zájemci se mohou připojit i přes Zoom. Další informace

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 povede Libor Duchek a zve nás: Nenechte se zmást mediálním apokalyptickým humbukem! (na základě 1Te 4-5). Je možné se osobně účastnit v modlitebně nebo sledovat přenos.

Sborová dovolená 30. 7. – 6. 8. 2021 – Základní informace a možnost přihlášení
Přihlašování je v tuto chvíli především informativní. Závazně bude vše řešeno v okamžiku, kdy budou známa vládní opatření na prázdniny.

 

Celocírkevní akce a pozvánky
V neděli 9. května od 18:00 hod. proběhne na druhý společný on-line Večer modliteb a chval Církve bratrské, který se bude vysílat ze Sboru CB Vsetín – Maják – stanice Metro Olomouc. Živý videopřenos bude možné sledovat zde. Více informací a pozvánku najdete tady.

V sobotu 15. května od 19.00 hodin jsme zváni na česko-německou ekumenickou online bohoslužbu, která se koná v rámci 3. ekumenického Kirchentagu ve Frankfurtu nad Mohanem a kterou pořádá Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. Videopřenos s překladem do češtiny a další informace naleznete zde.

Oznámení 4. 4.

Večer v 18 hodin začíná na Zoomu modlitební setkání. Zvu vás k děkovným i přímluvným modlitbám za celospolečenské, sborové a osobní potřeby i za lidi kolem nás. Pokud byste chtěli uvést nějaký konkrétní námět k modlitbám, prosím, dejte vědět Bohušce Najbrtové.

Čtvrteční biblickou hodinu v 18.30 povedou Andrew Funka a Libor Duchek – tématem je Uvítání v posledních časech na základě textu Mt 28. Můžete sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

Vyšly dubnové Sborové listy, najdete je v sekci Rychlík.

S koncem měsíce ukončila svoji službu pokladní sboru Lenka Bartošková – děkujeme za její vytrvalou práci! Pokladnu dočasně převzala v rámci svého administrativního úvazku Olga Kutílková.

Výroční členské shromáždění
proběhne příští neděli 11. dubna od 14 hodin. Odkaz na výroční zprávu byl odeslán minulý víkend. Pokud se někomu z členů z jakéhokoli důvodu nepodařilo se k ní dostat, prosím, kontaktujte kancelář sboru na mailu smichov.kancelar@cb.cz.

Oznámení 28. 3.

Velikonoční bohoslužby
  • Na Zelený čtvrtek v 18:30 bude shromáždění v naší modlitebně, kázat bude br. kazatel Pavel Černý. Je možno přijít osobně až do počtu 17 osob (prosím, využijte k rezervaci místa přihlašovací formulář a do poznámky uveďte Zelený čtvrtek). Online přenos najdete na stejném kanále jako nedělní bohoslužby.
  • Na Velký pátek bude v 10.00 ze sboru v Soukenické odvysílána celocírkevní velkopáteční bohoslužba s kázáním předsedy Rady CB Davida Nováka (pozvánka). Odkaz pro připojení je zde.
  • Na Velikonoční neděli 4. dubna budeme slavit Večeři Páně. Večer se pak v 18 hodin sejdeme k modlitebnímu online setkání.
Celocírkevní akce a oznámení
  • V noci na čtvrtek zemřel bratr Jan Hušek, člen žižkovského sboru, dlouholetý ředitel kanceláře Rady CB, správce financí naší církve a jeden z bratrů, kteří byli v době totality vězněni kvůli své službě v církvi. Pohřeb bude 31. března v 16.00 hodin pouze v rodinném kruhu, bude ale přenášený on-line na sborovém webu CB Žižkov nebo přímo na YouTube pod názvem Rozloučení s Janem Huškem.
  • Informace a prosba z Ekumenické rady církví: 27. března začne online fáze letošního sčítání lidu. Součástí sčítání je otázka na náboženskou víru. Otázka je formulována slovy: „Uveďte Vaši náboženskou víru (náboženský směr, hnutí, církev nebo společnost, ke které se hlásíte).“ Prosíme vás o její vyplnění. Otázka je zařazená jako nepovinná a formálně její výsledky k ničemu konkrétnímu neslouží, nicméně jak víme z minulosti, jsou státní správou ve vztahu k církvím výsledky používány při nejrůznějších jednáních a samozřejmě i datově interpretovány ve smyslu růstu či poklesu apod. a částečně ovlivní naše vztahy se státem na dalších 10 let.

Oznámení 14. 3.

Biblickou hodinu na čtvrtek v 18:30 připravuje Aleš Čejka – tématem bude Síla a slabost Božího slova (Jr 36). Je možné sledovat online, osobní účast v modlitebně není v tomto týdnu možná.

Nejstarší 3. oddělení besídky obnovuje svou činnost v neděli 21. března 2021. Setkání se budou konat zatím online přes program Zoom jednou za 14 dní po bohoslužbě od 10:45 hod. a budou trvat přibližně 30 až 45 minut. Zveme děti z nejstaršího oddělení besídky k povídání si, hraní her i objevování důležitých životních principů prostřednictvím biblických příběhů. Informace k připojení budou zaslány rodičům.

Členové sboru obdrželi mail s informacemi o chystané doplňující volbě do staršovstva.

Celocírkevní akce a oznámení
V neděli 14. března se bude konat od 18:00 hod. druhý online seminář s Pavlem Rausem na téma Jak si navzájem neubližovat. Více informací zde.

Základní škola Celým srdcem, vedená křesťanskými učiteli, nabízí možnost zápisu do 1. – 6. třídy. Informační video najdete na stránkách školy.

Zveme všechny pracovníky s dětmi, kteří hledají pomoc, povzbuzení a inspiraci pro náročnou, ale požehnanou službu dětem, na jarní konferenci Dětského odboru CB s názvem: Příběh – děti – věk – jak bych jim to řek’? Konference se bude konat online v sobotu 17. dubna 2021. Přihlásit se můžete do 11. dubna. Další informace najdete zde.

Oznámení 7. 3.

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 povede bratr Pavel Černý – tématem bude Bohatá spása (Jr 33) online přenos

Na tomto odkazu můžete shlédnout pastýřský dopis Davida Nováka, předsedy Rady CB, tentokrát ve formě videa.

Zveme všechny pracovníky s dětmi, kteří hledají pomoc, povzbuzení a inspiraci pro náročnou, ale požehnanou službu dětem, na jarní konferenci Dětského odboru CB s názvem: Příběh – děti – věk – jak bych jim to řek’? Konference se bude konat online v sobotu 17. dubna 2021. Přihlásit se můžete do 11. dubna. Další informace najdete zde.

Společné bohoslužby Církve bratrské

V neděli 14. 3. 2021 vás zveme od 9:30 na další společnou online bohoslužbu Církve bratrské, tentokrát ze sboru v Bystrém. Kázat bude Roman Toušek, člen Rady Církve bratrské, na text z Lukášova evangelia 10:21-24. Téma bohoslužby zní Jak se máš, Bože? Bohoslužbu můžete sledovat přes webové stránky sboru Církve bratrské v Bystrém www.elada.cz.
Další společné online bohoslužby Církve bratrské jsou plánovány na 2. dubna od 10:00 – Velkopáteční společná bohoslužba, 11. dubna od 9:30, 9. května od 9:30 a 13. června od 9:30.

Oznámení 28. 2.

Vycházejí nové Sborové listy – přečíst si je můžete zde.

Biblická hodina ve čtvrtek v 18:30 – Ruslan Gricyk
Čtvrté setkání s prorokem Jeremiášem – tématem bude Pokoj pro současnost a budoucnost (Jr 29). Je možné přijít osobně, nebo můžete sledovat online.  (Připravit se můžete četbou 21.-23. a zvláště pak 29. kapitoly Jeremjáše.)

Od 24. února probíhá akce Církve bratrské 40 dní s Biblí, která má tento rok téma Pane, nauč nás modlit se. Materiály pro dospělé i pro rodiny s dětmi a další informace k této akci naleznete na webu Církve bratrské. Materiály jsou vhodné pro naši karanténní dobu, pro domácí pobožnosti a ztišení.

Stále je možné přihlašovat se na online konferenci o výchově dětí ve věku 6 až 15 let, kterou pořádá Dorostová unie. Více informací a přihlášky najdete zde.

Jsme vděčni za různá drobná i velká vyslyšení našich modliteb. Prosím, vytrvejme a modleme se dál za celou situaci v naší zemi i za nemocné mezi námi, případně prosím dejte staršovstvu o naléhavých potřebách modliteb vědět.

Oznámení 20. 2.

Ve čtvrtek v 18:30 pokračuje bratr Pavel Černý při biblické hodině třetím pohledem do knihy proroka Jeremjáše. Tentokrát to bude Jeremjášova reakce na ohlášené Boží soudy a prorokův strhující vnitřní zápas. Srdečně zveme všechny zájemce o studium Bible (můžete si předem přečíst Jr 15-20) ke sledování na youtube na sborovém webu. Osobní účast na biblické hodině v tomto týdnu nebude možná.

Od 19. do 24. února vás zveme k připojení se ke společným modlitbám v rámci celé Církve bratrské. Informace k zapojení do modlitebního řetězce naleznete zde.

Od 24. února vás srdečně zveme k připojení se k akci Církve bratrské 40 dní s Biblí, která má tento rok téma Pane, nauč nás modlit se. Materiály pro dospělé i pro rodiny s dětmi a další informace k této akci naleznete na webu Církve bratrské. Materiály jsou vhodné pro naši karanténní dobu, pro domácí pobožnosti a ztišení.

Zveme vás na online konferenci o výchově dětí ve věku 6 až 15 let, kterou pořádá Dorostové unie. Více informací a přihlášky najdete zde.

Rada Církve bratrské rozhodla na základě dosavadního průběhu mimořádné vizitace v našem sboru o snížení počtu členů vizitační komise ze čtyř na dva členy. Vizitační komisi opustí Bronislav Matulík a Robert Hart. Ve vizitační komisi zůstanou David Novák a Petr Raus.

Bratr kazatel Pavel Černý bude i tento týden k zastižení v kanceláři sboru v úterý odpoledne (14-17 hod.). Prosím, domluvte se s ním na případné návštěvě telefonicky (777559231) – především kvůli dodržení nezbytných bezpečnostních opatření.

Prosíme o modlitby za nemocné mezi námi!

Oznámení 14.2.2021

Bratr kazatel Pavel Černý bude i tento týden k zastižení v kanceláři sboru v úterý dopoledne (9-12 hod.). Prosím, domluvte se s ním na případné návštěvě telefonicky  – především kvůli dodržení nezbytných bezpečnostních opatření. V té době je také možné vyzvednout si předplacené Brány.

Zveme Vás na biblickou hodinu ve čtvrtek 18. 2. v 18.30.  Čeká nás druhé setkání s prorokem Jeremiášem, tentokrát nad tématem Zločin a trest. Na setkání můžete přijít osobně nebo setkání sledovat on-line na www.cbsmichov.cz.

Volební komise pracuje na přípravě kandidátky k dovolbě staršovstva. Chcete-li komisi navrhnout nějakého kandidáta, sdělte to prosím písemně na adresu volby@cbsmichov.cz.

Uzávěrka Sborových listů je už v pátek 19. února.

Kdo má zájem setkat se přes internet po bohoslužbě s dalšími lidmi, může navštívit tzv. Kafe po bohoslužbách na webové stránce: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

10. 1. 2021

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Libor Duchek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Děkujeme všem, kdo finančně přispěli na Diakonii CB poslední neděli před adventem. Společně jsme za sbor odeslali částku 62.200 Kč! Děkujeme, to je úžasné, že jsme takto mohli tuto službu podpořit.

Bohoslužba 10. ledna:

  • Teď ve čtvrtek jsme začali cyklus výkladů CESTOU KE SMÍŘENÍ. To první na cestě ke smíření je navázat oční kontakt. Proto se zítřejší bohoslužba jmenuje – Oslav Boha. Potřebujeme navázat “oční kontakt” s naším Pánem.
  • Jsou k dispozici tištěné Sborové listy a také lednové číslo časopisu Brána. Přijďte nebo si vyzvednutí domluvte s někým, kdo na bohoslužbu přijde osobně.
  • Kafe po bohoslužbách: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

V neděli 10. ledna začíná Alianční týden modliteb na téma Tváří v tvář. Materiály k modlitebnímu týdnu, které lze využít i v rodinách nebo k soukromým modlitbám, jsou k dispozici zde: http://ea.cz/149/aliancni_tyden_modliteb_2021.

  • Ve středu 13. 1. od 18:00 hod. Vás zveme k modlitebnímu setkání, které pořádá barrandovská skupinka přes Skype: https://join.skype.com/MQfDIOp3JSRV a ve čtvrtek 14. 1. od 18:30 vás zveme k modlitebnímu setkání v rámci přenosů biblické hodiny.
  • Ve čtvrtek 14. 1. v 18:30 (namísto biblické hodiny): úvodní část bude společná, modlit se pak budeme každý zvlášť. Osobně se setkání v modlitebně může zůčastnit až 17 osob – přijďte ke společným modlitbám. Svou účast hlaste kazateli na číslo 777 262 841.

S lítostí připojujeme následující informaci: Áka a Pavel Chráskovi s dětmi se rozhodli opustit Smíchovský sbor. Formální otázky členství by měly být vyřešeny v nejbližších týdnech.

Rada Církve bratrské pověřila kazatele Pavla Černého, aby byl od 1. února administrátorem našeho sboru, jinými slovy zastal v omezené míře úkoly kazatele v době, kdy sbor nemá kazatele správce.

Od 1. ledna se berounská stanice stala samostatným sborem. Dnes proběhly volby staršovstva a kazatele, zítra v rámci dopolední bohoslužby kazatel a starší složí své sliby do rukou předsedy Rady CB Davida Nováka.

3. 1. 2021

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Jménem staršovstva zveme všechny, abychom vykročili CESTOU KE SMÍŘENÍ. Lednové bohoslužby počínaje 10. lednem před nás staví Boží způsob řešení konfliktů vedoucí ke smíření: vzdát Bohu chválu, vyjmout třísku z vlastního oka, opatrně druhého obnovit, odcházet smířeni. Přidejte se k biblické hodině na téma “Bůh pokoje působí konflikt” ve čtvrtek 7. ledna v 18:30 on-line.

Pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka najdete zde.

Vyšlo nové číslo Sborových listů.

V úterý večer se sejde staršovstvo spolu s vizitátory.