Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích tak, jak zazněla v neděli z kazatelny.

Oznámení 17. 10.

V neděli odpoledne od 14:00 hodin jsme zváni  v rámci Modlitby za domov na rodinnou bohoslužbu v Kulturním a rodinném centru Záhorského (Záhorského 886/4) na Barrandově spojenou se slavnostním otevřením Legoměsta. Kázat bude vikář CB Petr Luhan. Více informací zde.

Na nedělní kázání naváže Libor Duchek na biblické hodině ve čtvrtek 21. října a bude se dál věnovat rozhovoru Pána Ježíše s Nikodémem (J 3,1-21). Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
V pátek 22. 10. je uzávěrka listopadového čísla Sborových listů.
Na sobotu 23. 10. připravuje Zdeněk Vojtíšek další cyklovýlet pro rodiny s dětmi. Podrobnosti najdete zde.
Předplatné Brány na rok 2022
Během říjnových a listopadových nedělí je možnost objednání časopisu Brána 2022. Cena zůstává stejná – 46 Kč za číslo, roční předplatné za deset čísel  je tedy 460 Kč. Uzávěrka objednávek je nejpozději v neděli 28.11. Objednávejte u Támar Kočnarové.

 

Celocírkevní akce a pozvánky
V úterý 19. 10. jsme zvání do Soukenické na Vzpomínkový večer na J. R. W. Stotta. U příležitosti sta let od jeho narození vychází kniha Radikální učedník s komentářem Pavla Černého (pozvánka zde).
V neděli 31. 10. proběhne v Soukenické od 18 hodin Koncert ke Dni reformace – hosty budou mj. Tomáš Najbrt, Jiřina Dvořáková a smíšený pěvecký sbor (pozvánka zde).

 

Další akce v rámci projektu Modlitba za domov na Barrandově
Od 15. do 27. října se v rámci Modlitby za domov koná výstava dětských prací na téma Já jsem s vámi! v knihovně na Barrandově (podrobnosti zde).
Srdečně vás zveme také na vlastní Modlitbu za domov, která se bude konat 28. října od 15:00 hod. v kostele Krista Spasitele na Barrandově (Grussova 1274/6, Barrandov) a kterou bude živě přenášet Česká televize na ČT 2. Vstup do kostela je možný do 14.45. Zejména rodiny s dětmi zveme také od 14.00 do 19.00 hod. do Komunitního centra Krista Spasitele na Barrandově, kde bude v rámci Modlitby za domov doprovodný program pro celou rodinu (více informací zde).

Oznámení 10. 10.

Při nedělní bohoslužbě se osobním svědectvím představí vikář Petr Luhan z Čelákovic, který začíná svou praxi v našem sboru.
Ve středu 13. 10.  po prázdninové přestávce otevírá  Kavárna (ne)jen pro seniory (od 15.30 v Dřevěném sále). Bližší informace jsou v říjnových Sborových listech.
Na nedělní kázání naváže bratr kazatel Pavel Černý na biblické hodině ve čtvrtek 7. října  s tématem Překračování kulturních bariér a křesťanká odlišnost? Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
Od 15. do 17. 10. 2021 se bude na Barrandově v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4 konat v rámci Modlitby za domov Legoprojekt – stavba legoměsta dětmi od 6 do 12 let. Akce bude zakončena v neděli od 14.00 rodinnou bohoslužbou, při které slovem poslouží vikář CB Petr Luhan. Přihlašovat se na Legoprojekt bude možné od  4. 10. na tomto webu. Srdečně zveme děti i rodiče k účasti.

 

Celocírkevní akce a pozvánky:
V úterý 19. 10. jsme zvání do Soukenické na Vzpomínkový večer na J. R. W. Stotta. U příležitosti sta let od jeho narození vychází kniha Radikální učedník s komentářem Pavla Černého (pozvánka zde).
V neděli 31. 10. proběhne v Soukenické od 18 hodin Koncert ke Dni reformace – hosty budou mj. Tomáš Najbrt, Jiřina Dvořáková a smíšený pěvecký sbor (pozvánka zde).

 

Další data k zaznamenání:
Uzávěrka Sborových listů – 22. 10.
Cyklovýlet pro rodiny s dětmi – 23. 10.

Oznámení 3. 10.

Dnes začínáme podzimní cyklus kázání Nosit Krista – více informací a podrobný program najdete zde.
K prvnímu zastavení nás zve bratr kazatel Pavel Černý, tématem kázání bude
Skeptický učedník Tomáš. Společně budeme  poté slavit svatou Večeři Páně.
Při bohoslužbě se můžeme těšit na písně Tomáše Najbrta. Po skončení jsme všichni zváni na kávu a a drobné občerstvení.

Vychází  říjnové číslo Sborových listů – přečíst si je můžete i na webu. Mimořádnou přílohou Sborových listů je Vergiliův věnec, sbírka básní ze sborové dovolené. Za doprovodné ilustrace a výtvarné zpracování děkujeme Mirce Ferencové. Sbírka je dostupná především on-line, v omezeném nákladu vyšel tento sešitek i tiskem (v černobílém provedení s barevnou obálkou).

V neděli večer jsme zváni na modlitební setkání v Dřevěném sále (od 18 hodin).

Na nedělní kázání naváže bratr kazatel Pavel Černý na biblické hodině na čtvrtek 7. října – bude mluvit na téma Skepse a pochybnosti. Co s nimi? Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

Sbírka ve prospěch  Evangelikálního teologického semináře  vynesla celkem 22.400 Kč,  je započítán i bezhotovostní dar z průběhu týdne – všem dárcům velmi děkujeme. Sbor k této částce ještě doplní další finanční prostředky podle usnesení výroční konference CB, uzavře s ETS darovací smlouvu a poté celou částku odešle na účet ETS. Sbírka je tímto ukončena.

Konverzační angličtina na Barrandově začne 4. října
Zveme vás, abyste se přidali ke kurzu angličtiny (od 4. října).  Je to dobrá příležitost nejen procvičit svou angličtinu, ale také poznat lidi na Barrandově a přispět ke společenství křesťanů. Budeme se scházet každé pondělí v 16:30 až 17:30, v „Domečku“, Kulturním a rodinném centru, Záhorského 886/4. Informace najdete na webové stránce, nebo se obraťte na Amy Funka (EnglishInBarrandov@seznam.cz).

Od 15. do 17. 10. 2021 se bude na Barrandově v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4 konat v rámci Modlitby za domov Legoprojekt – stavba legoměsta dětmi od 6 do 12 let. Akce bude zakončena v neděli od 14.00 rodinnou bohoslužbou. Přihlašovat se na Legoprojekt bude možné od  4. 10. na tomto webu. Srdečně zveme děti i rodiče k účasti.

Další data k zaznamenání:
Říjnová kavárna (ne)jen pro seniory – 13. 10. od 15.30
Cyklovýlet pro rodiny s dětmi – 23. 10.

Oznámení 26. 9.

Ve středu 29. 9. od 18:00  jsme zváni na setkání barrandovské komunitní skupinky do Domečku (Záhorského 886/4). Program z  3.-4. kap. Matoušova evangelia na téma Ježíš se připravuje na službu a oznamuje království  povede Blanka Čejková. Skupince bude od 16.30 předcházet legoklub pro děti a jejich rodiče. 

Biblickou hodinu na čtvrtek 30. září připravuje bratr kazatel Pavel Černý. 

V neděli 3. října začínáme podzimní cyklus kázání Nosit Krista – k prvnímu zastavení nás pozve bratr kazatel Pavel Černý. Více informací a podrobný program najdete zde.

Konverzační angličtina na Barrandově začne 4. října
Zveme vás, abyste se přidali ke kurzu angličtiny (od 4. října).  Je to dobrá příležitost nejen procvičit svou angličtinu, ale také poznat lidi na Barrandově a přispět ke společenství křesťanů. Budeme se scházet každé pondělí v 16:30 až 17:30, v „Domečku“, Kulturním a rodinném centru, Záhorského 886/4. Informace najdete na webové stránce, nebo se obraťte na Amy Funka (EnglishInBarrandov@seznam.cz).

Oznámení 19. 9.

Ve středu 22. 9. bude od 16.30 v Domečku na Barrandově legoklub.

Biblickou hodinu na čtvrtek 23. září připravuje Ruslan Grycik, bude se zabývat Chválou ženy statečné (Př 31,10-31).  Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

Minulou sobotu se konala akce Zažít Barrandov jinak. Stánek našeho sboru  navštívilo několik desítek dětí a rodičů. Děkujeme barrandovské skupině za přípravu.

Celocírkevní akce a pozvání

Singles+ připravují 9. 10. setkání a výlet na rozhlednu Holedná (Brno). Více informací na pozvánce zdePřihlašujte se do 3.10.2021 zde nebo na adrese singlesplus30@gmail.com podle instrukcí v pozvánce.

 

Oznámení 12. 9.

Pozor, došlo k posunu modlitební chvíle – bude začínat v 9.00 v Dřevěném sále. 

Ve středu 15. 9. od 18:00 jsme zváni na setkání barrandovské komunitní skupinky do Domečku (Záhorského 886/4). Program z  1.-2. kap. Matoušova evangelia na téma Příchod Ježíše Mesiáše povede Hana Bartošová. Online hostem bude člen Rady Církve bratrské Petr Dvořáček, který představí program M4 ready. Bude možnost připojit se i přes Zoom. Více informací naleznete na webu.

Na biblické hodině ve čtvrtek 16. září  poslouží svým zamyšlením nad Moudostí krále Lemúela Martin Hrbek (Př 31,1-9).  (Opět bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.)

Příští neděli 19. 9. budeme slavit svatou Večeři Páně. 

Bratr kazatel Pavel Černý čerpá dovolenou 30. 8. – 17. 9. V případě potřeby se prosím obracejte na místopředsedu staršovstva Libora Duchka.

Celocírkevní akce a pozvání

Singles+ připravují 9. 10. setkání a výlet na rozhlednu Holedná (Brno). Více informací na pozvánce zde.

Singles+ zvou rovněž na pobyt do Krkonoš v termínu 27. – 31. 10. Setkání nabízí prostor pro povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství. Nejedná se o seznamovací akci.Bližší info a možnost přihlášení najdete zde

 

Oznámení 4. 9.

Večer od 18 hodin bude modlitební setkání v Dřevěném sále – všichni jsme zváni ke společným modlitbám za sbor i aktuální témata těchto dní.

V úterý v 18 hodin zahajuje svoje setkávání mládež.

Na biblické hodině ve čtvrtek 9. září  poslouží svým zamyšlením nad knihou Přísloví David Košťák ‒ téma Nezáviď svévolníkovi (Př 24, 1-22 / Ž 2). David nás zve podle možností k osobní účasti, téma bude pojato diskusně.  (Opět ale bude možnost sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.)

V sobotu 11. 9. vás od 13:00 do 17:30 hod jsme zváni na akci Zažít Barrandov jinak, která se bude konat před barrandovskou knihovnou a při které bude pro děti k dispozici lego dílna a možnost představit službu našeho sboru na Barrandově i na Smíchově (více informací).

Vyšly zářijové Sborové listy, pro předplatitele je k vyzvednutí nové dvojčíslo Brány. 

Bratr kazatel Pavel Černý čerpá dovolenou 30. 8. – 17. 9. V případě potřeby se prosím obracejte na místopředsedu staršovstva Libora Duchka.

Svatou Večeři Páně budeme slavit třetí neděli, 19. září.

 

Celocírkevní akce a pozvání

V sobotu 11. 9. proběhne v Písku další setkání Singles+ na téma Stavění mostů. Bližší info a možnost přihlášení najdete zde. Nejedná se o seznamovací akci.

Singles+ zvou rovněž na pobyt do Krkonoš v termínu 27. – 31. 10. Setkání nabízí prostor pro povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství. Nejedná se o seznamovací akci.Bližší info a možnost přihlášení najdete zde

Oznámení 29. 8.

V pondělí 30. 8. proběhne rozloučení s dlouholetou členkou našeho sboru Jiřinou Čížkovskou (bližší informace najdete a její působení v našem sboru si můžete připomenout zde).

Se začátkem školního roku se  v týdnu rozbíhá sborový program. Ve středu 1. září začnou opět pravidelná setkání na Barrandově v Domečku (Záhorského 886/4) a v případě pěkného počasí v přilehlé zahradě. Od 16:30 se bude ve středu konat legoklub pro děti od přibližně 6 let a jejich rodiče a následovat bude od 18:00 hod. komunitní skupinka (více informací).

Ve čtvrtek 2. září jsme po prázdninové pauze opět  zváni na biblickou hodinu v naší modlitebně – budou pokračovat zamyšlení nad knihou Přísloví, tentokrát na téma Jak se vyhnout bláznovství – připravuje Martin Najbrt.

V pátek 3. září proběhne od 16.15 první schůzka dorostu.

V sobotu 4. září jsou děti zvány na další cyklovýlet (podrobnosti najdete tady).

Neděli 5. září zahájíme modlitebním setkáním v 8.45 (Dřevěný sál), svůj nový školní rok začne besídka a po bohoslužbě bude opět připravena káva 🙂 Už zítra na nástěnce najdete tabulku, kam se můžete zapisovat, pokud byste chtěli s přípravou občerstvení pomoci.
Večer od 18 hodin bude pravidelné modlitební setkání (1. neděle v měsíci).

Mládež se poprvé sejde v úterý 7. září.

Bratr kazatel Pavel Černý bude čerpat dovolenou 30. 8. – 17. 9. V případě potřeby se prosím obracejte na místopředsedu staršovstva Libora Duchka.

Svatou Večeři Páně budeme slavit třetí neděli, 19. září.

Oznámení 14. 8.

Biblické hodiny  – jsme zváni připojit se každé úterý v 18:30 k biblickým hodinám v Soukenické.
V modlitebně ve Vrázově ul. během srpna biblické hodiny neprobíhají.

Oznámení 8. 8.

Díky Pánu Bohu jsme mohli v uplynulém týdnu prožít pokojný, požehnaný týden ve společenství všech generací na sborové dovolené v Peci pod Sněžkou. Jsme vděční za Boží ochranu na cestách, za krásu přírody, jedni za druhé. 

Za účasti několika mladých lidí z našeho sboru proběhlo také požehnané soustředění dětské /mládežnické Effathy.

Biblické hodiny během srpna v naší modlitebně nejsou – jsme zváni připojit se každé úterý v 18:30 k biblickým hodinám v Soukenické.

Staršovstvo požádalo o prodloužení služby kazatele Pavla Černého (původně do konce září 2021) do konce srpna příštího roku. Bratr Černý, toto pozvání přijal. Samozřejmě pokračuje hledání nového kazatele pro náš sbor.

 

Po dobu letních prázdnin neprobíhají v neděli ranní modlitební setkání, ani nebude káva a občerstvení po bohoslužbě.