Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích tak, jak zazněla v neděli z kazatelny.

Oznámení 25. 7.

Po dobu letních prázdnin neprobíhají ranní modlitební setkání, ani nebude káva a občerstvení po bohoslužbě.

Tématem čtvrteční biblické hodiny bude desátá kapitola Přísloví: Řeč moudrého. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

V pátek mnozí odjíždíme na sborovou dovolenou, prosme Pána Boha o ochranu na cestě i požehnání a provázení po celou dobu pobytu. Věnujte také prosím pozornost informacím ohledně protipandemických opatření (viz maily od Jany DZ).

 

Dvě předběžná upozornění týkající se srpna:

V neděli 1. srpna NEBUDE bohoslužba v modlitebně ve Vrázově ulici – bude možné sledovat přenos shromáždění ze Žižkovy boudy.

Biblické hodiny v naší modlitebně v srpnu také nebudou – jsme zváni připojit se každé úterý v 18:30 k biblickým hodinám v Soukenické.

Oznámení 18. 7.

Po dobu letních prázdnin neprobíhají ranní modlitební setkání, ani nebude káva a občerstvení po bohoslužbě.

V pondělí 19. 7. oslaví 95. narozeniny sestra Dagmar Vojtíšková – přejeme sestře mnoho Boží blízkosti, síly, podpory a požehnání do každého nadcházejícího dne!

Biblickou hodinu ve čtvrtek povede bratr kazatel Pavel Černý – tématem bude 2. kapitola knihy Přísloví: Napomenutí otce synovi – kde získat moudrost? Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

Jsme vděčni Pánu Bohu i vedoucím za hezký průběh příměstského tábora i za ochranu a bezpečný návrat dorostenců z jejich tábora. Účastnilo se přibližně třicet dorostenců ze Smíchova, Berouna a Velké Ohrady.

Bratr kazatel Pavel Černý v sobotu 17. 7. oddal snoubence Pavla Hovorku a Moniku Orlovou a požehnal jejich sňatku v hotelu Sen.

Mysleme dál v modlitbách na mládežníky na jejich pobytu, na mnohé na cestách i na blížící se sborovou dovolenou.

Oznámení 11. 7.

Po dobu letních prázdnin neprobíhají ranní modlitební setkání, ani nebude káva a občerstvení po bohoslužbě.

V pondělí začíná v našem sboru příměstský tábor Hranatý svět – Slovensko. Prosím o modlitby za požehnání a ochranu pro děti i vedoucí.

Ve čtvrtek začíná nový cyklus rovněž na biblických hodinách. Můžeme se těšit na Úvod do Přísloví a službu Davida Košťáka. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

V pátek odjíždějí mládežníci na svůj týdenní pobyt v Roudnici v Orlických horách – i jim přejeme krásné dny plné Boží blízkosti, požehnání a ochrany.

Připomínám prosbu na řidiče aut, aby nabídli případná volná místa pro dopravu na Žižkovu boudu (dejte prosím vědět Janě Dobišové Zemanové).

Stále je možné přispívat na sbírku Diakonie CB na tornádem poničené obce na Jižní Moravě a Lounsku. Podrobnosti a číslo účtu najdete tady. Poděkování ředitele Diakonie CB dárcům a informace o použití prostředků naleznete na webu Církve bratrské.  

Oznámení 4. 7.

Po dobu letních prázdnin nebude neprobíhají ranní modlitební setkání, ani nebude káva a občerstvení po bohoslužbě.

Ve čtvrtek na biblické hodině v 18:30 naposledy otevřeme Jakubovu epištolu, o Jakubových povzbuzeních bude mluvit Ruslan Grycik. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

Dál probíhají přípravy na sborovou dovolenou, prosíme řidiče aut, aby nabídli případná volná místa pro dopravu na Žižkovu boudu (dejte prosím vědět Janě Dobišové Zemanové).

Celocírkevní akce a oznámení
Stále je možné přispívat na sbírku Diakonie CB na tornádem poničené obce na Jižní Moravě a Lounsku. Podrobnosti a číslo účtu najdete tady. Sborová sbírka minulou neděli vynesla částku 5300 Kč. Částku jsme již odeslali na transparentní účet Diakonie CB. Děkujeme za vaši podporu. Poděkování ředitele Diakonie CB dárcům a informace o použití prostředků naleznete na webu Církve bratrské. 

Ekumenická rada církví vyhlásila výtvarnou soutěžní přehlídku pro děti a mládež v rámci Modlitby za domov 2021 na téma Já jsem s Vámi! Odměny do soutěže věnují Česká biblická společnost a Brněnská tisková misie. Kreslit nebo natáčet videa je možné také v průběhu prázdninových sborových akcí. Více informací najdete na webové stránce ERC.

Oznámení 27. 6.

Během dopoledne se chceme připojit ke sbírce Diakonie CB na tornádem poničené obce na Jižní Moravě. Všechny neoznačené příspěvky v kasičce budou předány Diakonii. Kdo byste chtěli přispět bezhotovostním převodem, podrobnosti a číslo účtu najdete tady.

Vychází prázdninové dvojčíslo Sborových listů (on-line si je můžete přečíst zde), nezapomeňte si také vyzvednout červno-červencové dvojčíslo Brány.

Ještě během tohoto víkendu je možné objednávat Denní čtení 2022 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské – hlaste se u Tomáše Vodičky nebo Támar Kočnarové. Knihy budou k dispozici nejdříve v září.

Zároveň tuto neděli končí přihlašování na Sborovou dovolenou. Případná nezbytná upřesnění ohledně pobytu řešte prosím s Janou Dobišovou Zemanovou. Výzvy k platbě obdržíte emailem v první polovině července.

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 připravuje bratr kazatel Pavel Černý, na základě Jk 4-5 se bude zabývat tématem Chudí a bohatí. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

Ve sobotu 3. 7. odjíždí dorost na tábor do okolí Vimperka (budování tábora začíná již 1. 7.). Mysleme na celou akci a modleme se za Boží ochranu i požehnání pro děti i vedoucí.

___

Ke dni 22. 6. bylo na základě jejich žádosti převedeno 17 členů (a jejich nezletilé děti) do nově ustavené samostatné stanice Velká Ohrada. Tímto dnem zároveň končí mimořádná vizitace v našem sboru. (Bližší info najdete ve Sborových listech.)

Oznámení 20. 6.

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 připravuje také Libor Duchek, na základě Jk 3-4 se budeme zabývat tématem Nesoulad ve společenství. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

V neděli 6. června proběhla sbírka na Evangelický týdeník, vybráno byl 2600 Kč. Děkujeme všem dárcům. Jako sbor se ke sbírce připojujeme a posíláme na provoz týdeníku celkem částku 5000 Kč. 

Denní čtení 2022 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské – objednávky přijímají do 27. června Tomáš Vodička a Támar Kočnarová. Knihy budou k dispozici nejdříve v září.

Uzávěrka přihlášek na Sborovou dovolenou je 27. června.

Celocírkevní akce a pozvánky
V pondělí 21. června 2021 od 18.00 hod. vás zveme k účasti na ekumenické modlitbě na Staroměstském náměstí s uctěním památky popravených představitelů stavovského povstání. Pozvánku ke stažení naleznete zde. Od 21:00 hod. na Staroměstském náměstí můžete sledovat kinopremiéru celovečerního filmu Jako letní sníh ze života Jana Amose Komenského. Informace ke kinopremiéře naleznete zde.

Oznámení 13. 6.

Ve středu 16. 6. zveme děti a rodiče na barrandovský Legoklub od 16:30 a následnou skupinu od 18:00 hod. do Domečku na Barrandově. Tématem Ujištění pro křesťany nás provede Blanka Čejková. Informace o obou setkáních a možnostech připojení naleznete na webu

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 připravuje bratr kazatel Pavel Černý. Opět otevřeme Jakubovu epištolu, tématem bude Jak proměnit víru ve skutky? Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

V pátek 18. 6. je uzávěrka prázdninového dvojčísla Sborových listů.

Denní čtení 2022 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské – objednávky přijímají do 27. června Tomáš Vodička a Támar Kočnarová. Knihy budou k dispozici nejdříve v září.

Uzávěrka přihlášek na Sborovou dovolenou je 27. června.

Oznámení 6. 6.

Tuto neděli proběhne sbírka na Evangelický týdeník. Bližší informace o týdeníku od sestry Támar Kočnarové si můžete přečíst zde. Své příspěvky vkládejte prosím do sborové pokladničky (pokud nebudou označeny jinak, veškeré příspěvky z této neděle půjdou ve prospěch vydávání ET).

Vycházejí nové Sborové listy, najdete je na parapetu v modlitebně nebo si je můžete přečíst zde na webu.

Jako každou první neděli v měsíci se sejdeme k modlitbám i večer v 18 hodin. Případné modlitební náměty předávejte prosím Bohušce Najbrtové.

Ve středu 9. 6. od 16:30 zveme děti a jejich rodiče na zahradu nebo do klubovny (při horším počasí) v Domečku na Barrandově na další setkání Legoklubu (další informace).

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 povede anglicky Andrew Funka s překladem Libor Duchka. Otevřeme Jakubovu epištolu a probereme se základními tématy tohoto listu. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

V neděli 13. 6. od 9:30 se bude v Domečku na Barrandově konat přímý přenos našeho shromáždění ze Smíchova s možností stavění legostaveb pro děti. Setkání je zaměřeno zejména na rodiny s dětmi z Barrandova a okolí (bližší informace). 

Denní čtení 2022 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské – do 27. června je možné objednat za zvýhodněnou cenu (90 Kč). Objednávky přijímají Tomáš Vodička a Támar Kočnarová. Knihy budou k dispozici nejdříve v září.

Oznámení 30. 5.

Všichni jsme zváni na křestní shromáždění a společné sborové odpoledne od 14 hodin do modlitebny a na zahradu CB na Šeberově (V Ladech 10). Spojení MHD: metrem C na stanici Opatov a potom busem 165, 326, 327, 385 na zastávku “V Ladech”, případně konkrétní spojení od nás ze Smíchova: Smíchovské nádraží bus č. 125 (13.16) do zastávky Bachova (13.31),  ze zastávky Bachova bus č. 165 (13.38) do zastávky Na Ladech (13.44). 

Od středy 2. června 2021 obnovujeme činnost barrandovského Legoklubu pro děti a rodiče. Setkání se budou konat od 16:30 v Domečku – klubovně našeho sboru v Kulturním a rodinném centru Záhorského (Záhorského 886/4, Barrandov).  Více informací naleznete na webu.

Ve středu večer od 18:00 jsme zváni na setkání barrandovské komunitní skupinky na téma Bůh je láska a láska křesťanů, které se bude konat naživo v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4).  Tématem nás provede Pavel Černý. Zájemci se mohou připojit i přes Zoom (Meeting ID: 948 4578 5200, Passcode: 836158). Více informací na webu.

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 povede bratr kazatel Pavel Černý, tématem bude Svatá večeře Páně jako dobrořečení. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

Příští neděli 6. června budeme slavit svatou Večeři Páně, Anička Bartošková a Michal Vodička složí svůj členský slib.

Celocírkevní oznámení

Květnové vydání časopisu Brána na téma Horká témata je k dispozici k volnému stažení na webu Církve bratrské.

Oznámení 23. 5.

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 povede bratr kazatel Pavel Černý a soustředí se na 21. – 22. kapitolu Janova Zjevení: Finální naděje: Nové nebe a nová země. Je možné se osobně účastnit v modlitebně či se připojit přes Zoom.

Zveme děti i dospělé v pátek 28. května na Noc kostelů do Domečku a přilehlé zahrady na Barrandově (Záhorského 886/4). Od 16:15 vás čeká pestrý program na téma Stavíme vesmírné legoměsto s písničkami hudebníka a písničkáře Tomáše Najbrta, křížová cest a pro rodiny s dětmi a dárek pro děti – dětská Bible. Více informací na webu. Program můžete 28. května od 16:15 sledovat online přes YouTube kanál. Můžete pozvat i vaše známé (pozvánka ke stažení).

Všichni jsme zváni na křestní shromáždění a společné sborové odpoledne 30. května od 14 hodin do modlitebny a na zahradu CB na Šeberově (V Ladech 10). Spojení MHD: metrem C na stanici Opatov a potom busem 165, 326, 327, 385 na zastávku “V Ladech”, případně konkrétní spojení od nás ze Smíchova: Smíchovské nádraží bus č. 125 (13.16) do zastávky Bachova (13.31),  ze zastávky Bachova bus č. 165 (13.38) do zastávky Na Ladech (13.44). Počítáme i s dětmi – besídka připravuje společně strávený čas mezi dopolední bohoslužbou a křestním shromážděním. Bližší informace u vedoucích besídky.

Neodkládejte přihlášení na sborovou dovolenou!
30. 7. – 6. 8. 2021 – Základní informace a možnost přihlášení
Přihlašujte se přes webový formulář nebo mailem (smichov.kancelar@cb.cz).