Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích. Pro pravidelný odběr oznámení se můžete přihlásit.

Oznámení 26. května 2024

V neděli 26. května obrátíme svoji pozornost na několik příštích týdnů k vyznání víry – Krédu.
První téma je StvořitelVěřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země… Bůh stvořil a udržuje skutečnost, jak ji známe. Proč na tom záleží? Káže br. kazatel Bischof. Modlitební chvíle před shromážděním začíná v 9.15.
Během shromáždění se budeme loučit a na další cestu s požehnáním vyprovázet Andrewa a Amy Funkovy.

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – pokračuje přemýšlení nad Krédem: Jaký je Boží záměr pro člověka? povede br. kazatel Bischoftady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost

 

Neděli 2. června 2024 zahájíme společnou modlitební chvílí v 9.15. Při dopoledním shromáždění budeme slavit večeři Páně a poté vás všechny za staršovstvo zvu ke společnému obědu. Pokud počasí dovolí, základem budou dobroty na grilu, ostatní prosím doneste formou “oběd s překvapením” – tj. každý můžete přinést, čím byste chtěli ostatní pohostit – polévky, přílohy, saláty, moučníky, jistě i něco dalšího od masa přijde vhod.
Děkujeme a těšíme se!
Večer se můžeme ještě vrátit a přijít poděkovat za společenství a za všechny dary, které od Pána Boha dostáváme – modlitební setkání začíná v Oáze v 18 hodin.
Zhruba do 15 hodin prosím počítejte s omezeným parkováním v okolí modlitebny (zónové čištění ulic), jistě ale půjde zastavit a vyložit dobroty na společný oběd 🙂

 

Program na Barrandově:
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)
Prosíme ochotné dobrovolníky o pomoc při Noci kostelů na Barrandově v pátek 7. 6. v čase  15:30 – 18:00 (vítání lidí, příprava občerstvení). Hlásit se můžete u Aleše Čejky (acejka@email.cz) do 2. června.
Celkový program na Barrandově na květen 2024, který organizujeme nebo na který zveme, najdete zde.

 

 Náměty k modlitbám:
 • vážná nemoc Hany (dcera O. Svobodové, sestra P. Seemanové, vyrůstala jako dítě v našem sboru) – prosme o Boží dotek a podporu pro celou rodinu
 • další nemocní mezi námi
 • maturity, přijímačky, zkoušky…
 • příprava letních akcí
 • úpravy ve sborovém domě a budoucí nájemníci

 

Další data k zaznamenání:
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově na zahradě a v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů. Pro dospělé budou hrát Zbyněk a Lukáš Ferencovi (plakátek zde)
 • v neděli 9. června společný oběd seniorů v Oáze a souběžně oběd staršovstva s hostem Pavlem Plchotem
 • v neděli 16. června po shromáždění besídkový piknik na dvorečku
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov

 

Oznámení 19. května 2024

neděli 19. května budeme slavit Letnice – svátek seslání svatého Ducha. O dorůstání v Krista budeme tentokrát přemýšlet nad textem 1. Kor 15,35-50 – téma Vzkříšení těla, káže br. kazatel Bischof.
Modlitební chvíle před shromážděním začíná v 9.15.

 

Společný oběd v neděli 2. června
Při dopoledním shromáždění budeme slavit večeři Páně a poté vás všechny za staršovstvo zveme společnému obědu. Pokud počasí dovolí, základem budou dobroty na grilu, ostatní prosím doneste formou “oběd s překvapením” – tj. každý můžete přinést, čím byste chtěli ostatní pohostit – polévky, přílohy, saláty, moučníky, jistě i něco dalšího od masa přijde vhod. Děkujeme a těšíme se!

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa  od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • po biblické hodině (cca 18.15) jednání staršovstva
 • ve čtvrtek je také uzávěrka červnových Sborových listů
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 26. 5. se rozloučíme s Funkovými před jejich návratem do Ameriky
Program na Barrandově:
 • středa od 18.00 kurz M4Ready s kazatelem CB Markem Potmou na téma Vytváření kultury učednictví a rozvoje druhých v klubovně CB (Záhorského 886/4 – Modrý vchod; informace zde)
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)
Celkový program na Barrandově na květen 2024, který organizujeme nebo na který zveme, najdete zde.

 

Náměty k modlitbám:
 • sborová práce – zapojení do týmů, noví starší, domovnictví, správcovství…
 • děti, mládež, rodiny ve sboru
 • tatínek Michala Hejla prochází náročnou léčbou, nemoci u Pospíchalových
 • dlouhodobě nemocní / nepřítomní (Lachmanovi, Vinčálkovi, Pínovi v Hýskově, Zvelebilovi, s. Řeháková…)
 • příprava letních akcí – tábor dorostu, pobyt mládeže, sborová dovolená…

 

Další data k zaznamenání:
 • neděle 2. června – sborový oběd, večer modlitební setkání od 18 hodin
 • neděle 2. června bude omezené parkování v bezprostřední blízkosti kvůli blokovému čištění ulic
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů, informace zde
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov

 

Sbírka na nové varhany
Všem dosavadním dárcům děkujeme! Sbírka pokračuje do 30. června 2024.
Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.

 

Oznámení 12. května 2024

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa od 15.30 setkání seniorů (host Andrew Funka)
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, téma Vzkříšení těla (1K 15,35-50), tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v pátek a v sobotu zajišťuje tým z našeho sboru průběh Výroční konference Církve bratrské v blízkém Staropramenu

 

Program na Barrandově:
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)
 • sobota 18. května od 11:02 Ekumenická bohoslužba v kostele Krista Spasitele na Barrandově Grussova 6 a následný hudební program do 22.00 v rámci akce Zažít hudbu v kostele (pozvánka zde)
Celkový program na Barrandově na květen 2024, který organizujeme nebo na který zveme, najdete zde.

 

Sbírka na nové varhany
Všem dosavadním dárcům děkujeme! Sbírka pokračuje do 30. června 2024.
Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.

 

Náměty k modlitbám:
 • Bischofovi dovolená
 • příprava Výroční konference CB příští víkend
 • sborová práce – zapojení do týmů, noví starší, domovnictví, správcovství…
 • děti, mládež, rodiny ve sboru
 • nemocní M. Hrbek,  A. Bischofová
 • dlouhodobě nemocní / nepřítomní (Lachmanovi, Vinčálkovi, Pínovi v Hýskově, Zvelebilovi, s. Řeháková…)
 • příprava letních akcí – tábor dorostu, pobyt mládeže, sborová dovolená…

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 22. května – od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • neděle 26. května – rozloučení s Funkovými
 • neděle 2. června – omezené parkování kvůli blokovému čištění ulic
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů, informace zde
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov – přihlašování zde

 

Pozvánka odjinud:

 • slavnostní konferenční bohoslužba s tématem Láskyplný konflikt s církví – káže předseda Rady CB David Novák – pátek 17. května od 19:30 ve Sboru CB v Praze 1 – Soukenická 15

 

Oznámení 5. května 2024

neděli 5. května se připojíme k celoseniorátní akci Den modliteb za Prahu – modlitební náměty najdete zdeModlitební chvíle před schromážděním začíná v 9.15, při shromáždění budeme pokračovat v cyklu Dorůstat v Krista oddílem Uzdravení setníkova sluhy (Mt 8,5–13), kázání připravuje br. kazatel Bischof. Poté budeme slavit večeři Páně.
Večer od 18 hodin bude v Oáze modlitební setkání.

 

Bratr kazatel Bischof je do 15. května na dovolené mimo Prahu (s přerušením na tuto neděli 5. května). V případě potřeby se prosím obracejte na Olgu Kutílkovou nebo kohokoliv ze staršovstva.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povedu já, téma Oblečte Krista (Ř 13,8–14), tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 12. 5. kázání Hanky Bartošové O pokladech v hliněných nádobách (2K 4,7–16)
Program na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • pondělí od 18.30 angličtina a následný rozhovor nad Biblí – klubovna KS
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé v klubovně CB

 

Sbírka na nové varhany
Do 30. dubna bylo vybráno 156 000 Kč, je tím naplněna podmínka nákupu varhan z členského shromáždění. Všem dárcům děkujeme! Staršovstvo oslovilo br. Daniele Přiba s prosbou o předložení konkrétních nabídek.
Na varhany je dále možné přispívat, sbírka pokračuje do 30. června 2024. Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 15. května – od 15.30 setkání seniorů (hosté Amy a Andrew Funkovi)
 • středa 22. května – od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • neděle 26. května – rozloučení s Funkovými
 • neděle 2. června – omezené parkování kvůli blokovému čištění ulic
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů, informace zde
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolenáparkhotelu Harrachov

 

Pozvánky odjinud:
 • Singles+ zve na společnou prohlídku židovských památek v Praze (8. 5.) a víkendový pobyt v Krkonoších (13. – 16. 6.) – více informací zde
 • pátek 10. května od 19 hodin – společný koncert pěveckých sborů KVAS a švédského sboru HEDVIG ELEONORA VOCAL ENSEMBLE v kostele u Martina ve zdi (pozvánka zde)
 • sobota 18. května od 11:02 Ekumenická bohoslužbakostele Krista Spasitele na Barrandově a následný hudební program do 20.20 v rámci akce Zažít hudbu v kostele (pozvánka zde)

 

Náměty k modlitbám:
 • Den modliteb za Prahu 5. května – modlitební náměty najdete zde
 • odpuštění (viz kázání z posledních nedělí)
 • Bischofovi dovolená
 • sborová práce – zapojení do týmů, noví starší, domovnictví, správcovství…
 • nemocní (Alena Bischofová, Martin Hrbek), dlouhodobě nemocní / nepřítomní (Lachmanovi, Vinčálkovi, Pínovi v Hýskově, Zvelebilovi, s. Řeháková…)
 • příprava Výroční konference CB v květnu

 

Oznámení 28. dubna 2024

neděli 28. dubna bude hlavním tématem kázání br. kazatele Valeše Dokáže odpuštění proměnit člověka? Modlitební chvíle před schromážděním začíná v 9.15.
Od 18.30 v naší modlitebně proběhne celomládežová akce HUB, pořádaná odborem mládeže CB.
Tady si můžete přečíst zprávu předsedy Rady Církve bratrské Davida Nováka pro Výroční konferenci CB, kterou náš sbor spolupořádá v blízkém Staropramenu 16. – 17. května.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede Martin Najbrt, téma O rozhodnutí pro Krista (Lk 14,25), tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 5. 5. kázání br. kazatele Bischofa Uzdravení setníkova sluhy, po kázání budeme slavit večeři Páně, večer od 18 hodin bude v Oáze modlitební setkání
 • společně se v neděli 5. 5. připojíme ke Dni modliteb za Prahu – modlitební náměty najdete zde

 

Program na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • pondělí od 18.30 angličtina a následný rozhovor nad Biblí – klubovna KS
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé v klubovně CB
Celkový program na Barrandově na duben 2024, který organizujeme nebo spoluorganizujeme, najdete zde.

 

Přihlašujte se na sborovou dovolenou 2. – 9. srpna 2024
Základní informace včetně prokliku na přihlašovací formulář najdete zde
Uvedené ceny jsou zatím jako každoročně přibližné, bude záležet na celkovém počtu účastníků. Přesnou částku a termín platby vám sdělí Jana Dobišová Zemanová (cca na přelomu května/června).

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 15. května – od 15.30 setkání seniorů (hosté Amy a Andrew Funkovi)
 • středa 22. května – od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • neděle 26. května – rozloučení s Funkovými
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů, informace zde
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov

 

Pozvánky odjinud:
 • neděle 28. dubna od 18 hodin – Benefiční koncert pro Ukrajinu ve sboru CB Praha 2 (pozvánka zde)
 • Singles+ zve na společnou prohlídku židovských památek v Praze (8. 5.) a víkendový pobyt v Krkonoších (13. – 16. 6.) – více informací zde
 • pátek 10. května od 19 hodin – společný koncert pěveckých sborů KVAS a švédského sboru HEDVIG ELEONORA VOCAL ENSEMBLE v kostele u Martina ve zdi (pozvánka zde)
 • sobota 18. května od 11:02 Ekumenická bohoslužba v kostele Krista Spasitele na Barrandově a následný hudební program do 20.20 v rámci akce Zažít hudbu v kostele (pozvánka zde)

 

Sbírka na nové varhany
Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.

 

Náměty k modlitbám:
 • odpuštění (viz kázání z poslední neděle)
 • jak posvítit blízkému okolí modlitebny
 • nemocní mezi námi (Martin Hrbek), dlouhodobě nepřítomní (Lachmanovi, Vinčálkovi, Pínovi v Hýskově, Zvelebilovi, s. Řeháková…)
 • lidé na okraji našich vztahů
 • příprava Výroční konference CB v květnu

 

Oznámení 14. dubna 2024

neděli 14. dubna otevřeme nový cyklus kázání Dorůstat v Krista. První kázání na téma Povolání učedníků připravuje br. kazatel Bischof, po kázání budeme slavit večeři Páně. Modlitební chvíle před shromážděním začíná v 9.15.

Sbírka na nové varhany
Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.
Podle rozhodnutí členského shromáždění budou nové varhany koupeny, pokud se ve sbírce do 30. června 2024 vybere alespoň 110 000 Kč – zbytek nákladů na pořízení nových varhan by nesl sbor. V opačném případě budou dary vráceny dárcům.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa 17. dubna v 15.30 – setkání seniorů, hostem bude Jana Matulíková
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 21. dubna bude po dopoledním shromáždění další modlitební procházka

 

Program na Barrandově:
 • pondělí od 18.30 angličtina a následný rozhovor nad Biblí – dále je možnost se hlásit zde – klubovna Křesťanského společenství Záhorského 886/4
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé v klubovně CB – Záhorského 886/4
Celkový program na Barrandově na duben 2024, který organizujeme nebo spolu organizujeme, najdete zde.

 

  Náměty k modlitbám:
 • nový domovník a správce
 • nemocní mezi námi (Martin Hrbek), díky za pozitivní zprávy ohledně tatínka Michala Hejla
 • lidé na okraji sboru (připomínám myšlenku modlit se například za dva lidi, které už jsme ve sboru delší dobu neviděli)
 • skautský oddíl – pro nejbližší rok nejsme připraveni, komu to leží na srdci, dál se prosím za tuto věc modlete

 

Pozvánky odjinud:
 • Sobota 13. 4. Hudba v Plzni – talk show a diskuse mezi muzikanty, chváliči, teology a hlavně lektory kurzu Hudba v církvi na téma: Jak je na tom česká chvála? Bližší info zde.
 • Neděle 14. dubna ve 14 hodin – Kulturou proti antisemitismu – Pochod dobré vůle – bližší informace najdete zde.
 • Pondělí 22. dubna – fórum Křesťané a Starý zákon v 21. století – bližší info zde.

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 24. dubna v 10.00 – společná snídaně
 • neděle 26. května – rozloučení s Funkovými
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov

 

Rozdělení zodpovědností nového staršovstva (v abecedním pořadí):

Pavel Bischof / kazatel – správce sboru / pastorace
Jana Dobišová Zemanová / diakonie
Libor Duchek / liturgie
Olga Kutílková / místopředsedkyně staršovstva / office
Pavla Řídká / hospodářka / ekonomie
Zdeněk Seeman / misie

I nadále prosíme, modlete se za nás!

Oznámení 7. dubna 2024

neděli 7. dubna bude naším hostem Daniela Jokl, předseda Rady Dorostové unie, vedoucího Dorostového odboru CB. Připravuje kázání na téma Český sen. V co vyhlížíme? 
Po shromáždění bude pracovní oběd pro všechny zájemce o rozhovor o možnosti založení skautského oddílu. Účast na obědě není k ničemu zavazující, přijďte se nechat inspirovat!
Večer od 18 hodin bude modlitební setkání v Oáze.

 

Sbírka na nové varhany
Na základě rozpravy na členském shromáždění vyhlašujeme sbírku na pořízení nových varhan. Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Při daru v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte Varhany.
Podle rozhodnutí členského shromáždění budou nové varhany koupeny, pokud se ve sbírce do 30. června 2024 vybere alespoň 110 000 Kč – zbytek nákladů na pořízení nových varhan by nesl sbor. V opačném případě budou dary vráceny dárcům.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.00 jednání staršovstva, od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 14. dubna zahájíme nový cyklus kázání Dorůstat v Krista, po kázání br. kazatele Bischofa budeme slavit svatou večeři Páně

 

Program na Barrandově:
 • pondělí od 18.30 angličtina a následný rozhovor nad Biblí – dále je možnost se hlásit zde – klubovna Křesťanského společenství Záhorského 886/4
 • středa od 18.00 online komunitní skupina na téma Pán a služebník, informace zde
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé v klubovně CB – Záhorského 886/4
Celkový program na Barrandově na duben 2024, který organizujeme nebo spolu organizujeme, najdete zde.

 

Náměty k modlitbám:
 • moudrost pro nově zvolené staršovstvo
 • výběr nového domovníka a správce
 • nemocní mezi námi, lidé na okraji sboru (připomínám myšlenku modlit se například za dva lidi, které už jsme ve sboru delší dobu neviděli)
 • skautský oddíl?  zvažování, povolání služebníků
 • hledání dalších způsobů služby našemu okolí
 • služba na Barrandově

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 17. dubna v 15.30 – setkání seniorů, hostem bude Jana Matulíková
 • neděle 21. dubna po shromáždění – modlitební procházka
 • středa 24. dubna v 10.00 – společná snídaně
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov
Pozvánky odjinud:
 • Sobota 13. 4. Hudba v Plzni – talk show a diskuse mezi muzikanty, chváliči, teology a hlavně lektory kurzu Hudba v církvi na téma: Jak je na tom česká chvála? Bližší info zde.
 • Neděle 14. dubna ve 14 hodin – Kulturou proti antisemitismu – Pochod dobré vůle – bližší informace najdete zde.
 • Pondělí 22. dubna – fórum Křesťané a Starý zákon v 21. století – bližší info zde.

 

Oznámení 31. března 2024

Požehnané velikonoční ráno vám všem!
Tuto neděli zároveň složí svůj slib nově zvolené staršovstvo ve složení Jana Dobišová Zemanová, Libor Duchek, Olga Kutílková, 
Pavla Řídká, Zdeněk Seeman.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • od 18 hodin – velkopáteční ztišení s večeří Páně
 • v neděli 7. dubna přivítáme na kazatelně Daniela Jokla, předsedu Rady DU, vedoucího Dorostového odboru CB; po shromáždění bude pracovní oběd pro všechny zájemce o rozhovor o možnosti založení skautského oddílu
 • večer od 18 hodin bude modlitební setkání v Oáze (první neděle v měsíci)

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 17. dubna v 15.30 – setkání seniorů, hostem bude Jana Matulíková
 • neděle 21. dubna po shromáždění – modlitební procházka
 • středa 24. dubna v 10.00 – společná snídaně
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov 

 

Pozvánky odjinud:
Neděle 14. dubna ve 14 hodin – Kulturou proti antisemitismu – Pochod dobré vůle
 bližší informace najdete zde.

 

 

Oznámení 24. března 2024

Tady si můžete přečíst Pastýřský dopis k Velikonocům od předsedy Rady CB Davida Nováka.
 
Květná neděle 24. 3.sborový den
 v 9.15 začíná modlitební chvíle, navazuje shromáždění s
 kázáním Martina Hrbka (pokračujeme podle Janova evangelia na téma Prospěje vám, abych odešel na základě J 16,1-11), poté bude společný oběd 

Výroční členské shromáždění začíná ve 13:30.

 

Program velikonočního týdne v modlitebně (není-li uvedeno jinak):
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa od 10 hodin – společná snídaně
 • čtvrtek od 17 hodin – Křížová cesta – velikonoční recitál Petra a Pavla Bischofových
 • ve čtvrtek je také uzávěrka dubnových Sborových listů
 • Velký pátek od 10 hodin – celopražská Velkopáteční dopolední bohoslužba v Soukenické s kázáním předsedy Rady CB Davida Nováka (pozvánka zde)
 • od 16.15 dorost
 • od 18 hodin – velkopáteční ztišení s večeří Páně
 • Velikonoční neděle s kázáním br. kazatele Bischofa: To je Pán!

 

Program na Barrandově:
 • pondělí od 18.30 angličtina a následný rozhovor nad Biblí – dále je možnost se hlásit zde (klubovna KS Záhorského 886/4)
 • středa od 18.00 kurz M4Ready s kazatelem CB Markem Potmou na téma Biblické kázání k věřícím i nevěřícím a komunikace s partnery, podporovateli a místní komunitou – informace zde (klubovna CB Záhorského 886/4)
 • v pátek od 10.00 Hon na velikonoční vajíčka u barrandovského kostela Krista Spasitele – akce pro děti a rodiče plná aktivit s velikonoční tématikou a netradičním podáním Velikonočního příběhu (informace zde).
Program na Barrandově v březnu 2024 najdete zde.

 

7. dubna 2024 – oběd a rozhovor o skautu s Danielem Joklem
Všechny, kdo se rozhodujete, zda vstoupit do služby ve skautu, zveme na společný oběd (po dopoledním shromáždění, čas bude upřesněn). Zapisujte se prosím na nástěnce v mezipatře.

 

Další data k zaznamenání:
 • neděle 7. dubna v 18 hodin  modlitební setkání v Oáze
 • středa 17. dubna v 15.30 – setkání seniorů, hostem bude Jana Matulíková
 • neděle 21. dubna po shromáždění – modlitební procházka
 • středa 24. dubna v 10.00 – společná snídaně
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov (přihlašování bude brzy spuštěno)

 

Náměty k modlitbám:
 • členské shromáždění  ať moudře využijeme společný čas k rozhovoru
 • moudrost pro volbu do staršovstva (přihlédněme při přemýšlení, komu dáme hlas, i k potřebným rolím ve staršovstvu, jaké kdo má obdarování, co je potřeba zastat)
 • moudrost pro nově zvolené staršovstvo, ať správně vidí, kam sbor vést
 • moudrost při výběru nového domovníka a správce
 • ochrana a požehnání pro rodinu Pospíchalových
 • nemocní mezi námi, lidé na okraji sboru
 • skautský oddíl?  moudrost k rozhodování, povolání služebníků

 

Oznámení 17. března 2024

neděli 17. března se v rámci 40 dní s Biblí vrátíme k Janovu evangeliu, námětem kázání br. kazatele Bischofa bude text J 12,20-28  Aby byl oslaven.
Odpoledne od 15.00 zve barrandovská skupinka na procházku pro rodiče s dětmi do Zookoutku v Malé Chuchli (pozvánka zde).

 

Volba staršovstva – předstihová volba
I tuto neděli 17. 3. bude v presbyterně připravená schránka pro předstihovou volbu staršovstva pro ty, kteří vědí, že se Výročního členského shromáždění 24. 3. nemohou zúčastnit. Po dopoledním shromáždění bude možné volební lístek do této schránky hodit, budou přítomni dva členové volební komise.
Ještě do soboty 23. 3. se můžete s volební komisí domluvit (tel. 721 850 086), aby za vámi volební komise se schránou přijela domů.

 

Sborový den 24. března 2024 – všichni jsou zváni na oběd! Srdečně vás všechny  tedy nejen členy, ale všechny návštěvníky shromáždění a přátele sboru – zveme na společný oběd! Prosím, zapisujte se ještě tuto neděli na nástěnce. Budeme rádi, když přinesete něco sladkého ke kávě. Děkujeme!

 

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede Libor Duchek, téma Služebník a Pán (J 14,1-31) v rámci cyklu 40 dní s Biblí, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • neděle 24. března – sborový den s obědem, od 13:30 Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

 

7. dubna 2024 – oběd a rozhovor o skautu s D. Joklem
Všechny, kdo se rozhodujete, zda vstoupit do služby ve skautu, zveme na společný oběd (po dopoledním shromáždění, čas bude upřesněn). Zapisujte se prosím na nástěnce v mezipatře

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 27. března od 10 hodin – společná snídaně
 • čtvrtek 28. března od 17 hodin  Křížová cesta – velikonoční recitál Petra a Pavla Bischofových (pozvánku najdete zde)
 • pátek 29. března od 10 hodin – celopražská Velkopáteční dopolední bohoslužba v Soukenické s kázáním předsedy Rady CB Davida Nováka (pozvánka zde)
 • pátek 29. března od 18 hodin  Velkopáteční ztišení ve Vrázově s večeří Páně
 • neděle 7. dubna v 18 hodin  modlitební setkání v Oáze
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov (o možnosti přihlášení budete včas informováni)
 
Program na Barrandově v březnu 2024 najdete zde.
V pátek 29. 3. od 10.00 Hon na velikonoční vajíčka u barrandovského kostela Krista Spasitele – akce pro děti a rodiče plná aktivit s velikonoční tématikou a netradičním podáním Velikonočního příběhu (informace zde).

 

Náměty k modlitbám:
 • členské shromáždění 24. března  ať moudře využijeme společný čas k rozhovoru
 • moudrost pro volbu do staršovstva (přihlédněme při přemýšlení, komu dáme hlas, i k potřebným rolím ve staršovstvu, jaké kdo má obdarování, co je potřeba zastat)
 • moudrost pro nově zvolené staršovstvo, ať správně vidí, kam sbor vést
 • moudrost při výběru nového domovníka a správce
 • příprava květnové Konference CB (organizačně zajišťuje náš sbor)
 • za ty, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit bohoslužeb