Oznámení 16. 1.

V úterý od 18 hodin bude setkání staršovstva, ve stejnou hodinu začíná i mládež. Čtvrteční biblickou hodinu povede Aleš Čejka, naváže na nedělní kázání a bude se věnovat modlitebnímu životu Pána Ježíše a jeho učedníků.  Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes...

Zprávy ze staršovstva za prosinec 2021

Staršovstvo hodnotilo průběh adventních shromáždění v našem sboru. Sousedská bohoslužba byla vnímána celkově kladně, přišlo několik nových lidí zejména na osobní pozvání. Na 10. dubna budeme připravovat Sousedské velikonoce. Staršovstvo schválilo Hospodářskou směrnici...

Oznámení 9. 1.

Večer v 18 hodin bude v Dřevěném sále modlitební setkání – využijme tuto příležitost ke společným přímluvám i poděkování! V úterý od 18 hodin se sejde mládež. Ve středu 12. ledna v 15.30 opět otevírá kavárna (nejen) pro seniory. Čtvrteční biblickou hodinu povede opět...

Oznámení 2. 1.

Večerní modlitební chvíle bude tento měsíc až druhou neděli, tj. 9. ledna. Čtvrteční biblickou hodinu povede opět bratr kazatel Pavel Černý a naváže na nedělní téma prosbou: Pane, nauč nás modlit se! Ve středu 12. ledna v 15.30 opět otevírá kavárna (nejen) pro...