Sborové listy

Sborové listy si můžete vzít vytištěné ve sborovém domě v mezipatře, nebo si je přečtěte zde online.

Uzávěrka příštího čísla je 22. října 2021.
Den uzávěrky je nejzazší den odevzdání vašeho příspěvku. Prosíme, posílejte příspěvky dříve, děkujeme.
Tým sborových listů