Ohlédnutí

Co jsme zažili

Léto v Harrachově

Léto v Harrachově

V loňském roce jsem se zúčastnila sborové dovolené a na tu letošní jsem se zase velice těšila. Mohu říci, že mne v žádném ohledu nezklamala. Bylo vybráno krásné prostředí Krkonoš, pěkný hotel s pohodlným ubytováním a dobrým stravováním. I počasí nám celý týden přálo. Sešlo se nás více než stovka všech věkových kategorií – od 6měsíční roztomilé Zuzanky až po milé sestry 85+.

Základním pocitem, který jsem po celých těch osm dnů vnímala, byla atmosféra vzájemné lásky a radosti. Stejně jako bylo pečlivě zajištěno tělesné pohodlí všech účastníků, byl pečlivě připraven i program zábavný, a především duchovní. Užili jsme si mnoha výletů, procházek a túr v krásné krkonošské i jizerské krajině; byl organizován program i pro hravé a soutěživé účastníky (fotosoutěž, básnění, karetní „Prší“, umělecká výroba, obvyklá olympiáda apod.), i již tradiční „tajný přítel“ a závěrečná vtipná estráda.

Zvláště hezké vzpomínky jsem si přivezla z ranních modlitebních setkání četných účastníků a zejména z večerních programů: v cyklu Životem křesťana nám nesmírně zajímavě kázali bratři Pavel Č., Libor D. a Aleš Č. a každé téma bylo obohaceno svědectvím mnoha sester a bratří. Třešničkou na dortu byla každý večer hudba a písně sborového bandu.

Ráda uzavírám svou zprávu poděkováním všem, kteří nám tento hezký týden připravili.

Věra B.

Proč se účastníme vaší sborové dovolené a programu? Odpověď je jednoduchá, je nám s vámi dobře. Ale kdybych to uzavřela tímto, byl by článek krátký až příliš, proto se zde pokusím rozklíčovat proč.

První důvod je jistě rodina. Jsem rodinný typ a strávit se širší rodinou delší čas než odpolední kafe je příjemné a pro budování rodinných vazeb přínosné. Navíc zde nikdo není hostitel a nemusí proto o někoho pečovat a vařit.

Dalším důvodem je příjemná společnost sboru. Lidé jsou milí a usměvaví, navzájem se k sobě chovají s respektem a místo soupeření si pomáhají. Alespoň očima vnějšího pozorovatele se to tak jeví. Celkový pocit, který ve mně zůstává po dovolené strávené s vámi, je klid a pohoda. Líbí se mi i to, že velká skupina lidí různých věkových kategorií, kteří se navzájem znají, jede na společnou dovolenou a tráví spolu čas. To není vůbec běžné.

Napadá mě přirovnání k možná idealizované vesnici před 100 lety, i více, kdy ještě nejezdila auta rychlostí blesku, všichni neseděli večer u televize či počítače a kdy se všichni znali. Pravidelně se scházeli, byli tety a strejdové a děti se mezi nimi svobodně pohybovaly ve své vlastní smečce. Je fajn něco podobného zažít i dnes. Děti jsou nadšené, rodiče si odpočinou a starší generace je zapojená do všeho dění.

V neposlední řadě je pro mě přínosné poslechnout si večer kázání. Otázky víry mi nejsou cizí a je to pro mě obohacující.

Tímto bych vám ráda poděkovala, že s vámi smíme jezdit, že jste, jací jste, a snad zase někdy na viděnou!

Kateřina D.

Příměstský tábor Wild Wild West

Příměstský tábor Wild Wild West

Letos posádka kapitána Cooka vyrazila až na Divoký západ, kde právo kážou pistole. Po průpravě ve střelbě a stopování jsme také zdomácněli v kovbojském žargonu. Následně jsme vyrazili silou ohnivého oře vstříc nejzápadnějším, dosud nezkroceným teritoriím. Tam jsme si...

číst více
Setkání u boršče

Setkání u boršče

V neděli 1. května čekalo na návštěvníky nedělní bohoslužby milé překvapení. Ukrajinské ženy, které jsou ubytovány v našem sboru, pro nás uvařily oběd. Díky nim jsme si pochutnávali na výborném boršči, bílém pečivu a bramborách připravovaných v těstě. Společně jsme si...

číst více
Dětská vánoční slavnost

Dětská vánoční slavnost

Čtvrtou adventní neděli jsme na Vrázovce byli svědky nevídané podívané… Vedoucí besídky se letos rozhodly s dětmi nastudovat divadelní kus z dílny evangelického faráře Michala Šourka Vánoční čtení a zpívání. Nápad to byl vskutku odvážný, a to hned z několika důvodů....

číst více

Sousedská bohoslužba

Už několikátým rokem v adventním čase chystáme u nás na Smíchově Sousedskou vánoční bohoslužbu plnou písní. Za organizátory musím říct, že každý rok jsme velmi mile překvapeni, jak moc se to povedlo, a vnímáme to jako velkou Boží milost. Zároveň s přibývajícími...

číst více