Cyklus

Již několikátým rokem si zveme slovutné kazatele, aby nám vnesli světlo do krátících se podzimních dní. Hledáme deset pohledů na jednu tématiku, např. malí proroci, desatero, apoštolské vyznání víry apod. Kázání proběhla naživo, posléze jsme to zpracovali a vytvořili z toho pdf. Příjemné čtení!

Apoštolské vyznání víry

Velké pravdy malých proroků

Ale lásku kdybych neměl – Nad 1. listem Korintským

Apoštolské vyznání víry

Velké pravdy malých proroků

Ale lásku kdybych neměl – Nad 1. listem Korintským