Perly našich kazatelů

Výběr oblíbených kázání na zásadní témata

David Beňa – Skrytost Božího kralování

Učedníkům byl vzat vzkříšený Kristus. Tupě hledí do nebe. Co tedy mají teď dělat? Kristus je povýšen, sedí po pravici Otce, ale co oni?
Kde je Kristovo kralování? Mají jít zvěstovat, šířit Ježíšovu moudrost, psát evangelia? Nebo dělat rovnou zázraky? Ne, zatím ne…V čem tedy spočívá Kristovo kralování?
A co když je v něčem tak nenápadném a nehalasném jako je modlitba. Pro apoštoly to není ta poslední možnost, ale vůbec to první, čím Boží království začíná.Vždyť právě v modlitbě sestupuje nebeské království k nám na zem.

Rozhovor se Samařankou

Komu vlastně přišel Ježíš sloužit? Zbožným nebo ve víře kulhajícím? Ne, především lidem, kteří si mysleli, že jejich cesta k Bohu je navždy zatarasena. To je také případ Samařanky – pohanky, která byla opovrhovaná vlastními lidmi. Naši předkové kdysi hledali pramen života kdesi v dalekých končinách na kraji země. Tato žena ho nalezne u domácí studny. Pojďme se ho napít také. Káže Pavel Černý.

Zažíváme apokalypsu?

Kázání Jana Valeše je součástí cyklu “Duchovní cesta podle knihy Joel”. Co očekáváme od apokalypsy? Potrestání viníků? Vyvýšení hrstky spravedlivých? A co třeba proměňující dotek Boží spravedlnosti, který vše zlé obrátí v dobré?

V Hospodinově domě

Každá z nás má doma ve svém těle obtížného nájemníka, kvůli kterému nejsme schopni vnímat Boží přítomnost. Poslechněte si, jak Pánu Bohu překáží naše genialita a jak se naučit ustoupit, aby se mohl Ježíšův příběh pokračovat i v našem životě.

Boží tresty

Existuje cosi jako Boží trest? Jak ho poznat? A kdy jde jen o přírodní katastrofu, nehodu či lidskou zlovůli a kdy naopak o Boží trest nad hříšníkem? V tomto kázání se pokusíme zorientovat v této problematice pomocí Lukášova svědectví ze 13. kapitoly.

Jak se stáváme Ježíšovými následovníky

Co znamená být křesťanem? To není plán pro nějakou vzdálenou budoucnost, ale je to plán pro dnešek, pro tuto hodinu, pro tuto minutu, pro právě probíhající okamžik. A vězme, že nepůjdeme na pevnou půdu, ale do rizika, do život ohrožující bouře.

Jak zvládat samotu

Ježíšova intimní blízkost s Bohem vede k tomu, že se na delší dobu 40 dnů uchyluje do úplné samoty. Ta je situací tříbení. Otázku, kterou Ježíš především řeší, je jeho identita, kým je, na co si může myslet, čeho se aktivně chopí a v čem je závislý na Bohu.

Zasvěcenec Nikodém

Jak se narodit znovu? Co to vlastně znamená? Co stálo na začátku Nikodémovy víry? Může bohatý a vážený člověk vejít do Božího království nebo i zde platí pravidlo pro velblouda? Jak k tomu najít sílu? Na tyto a jiné otázky se snaží odpovědět čelákovický vikář Petr Luhan.

Boží milost nás vychovává

Kázání religionisty Zdeňka Vojtíška se zabývá konceptem církve jakožto místa kultivace vztahů, kde si navzájem dáváme zpětnou vazbu, a sice takovou, která je kritická i povzbudivá zároveň.

Kristus je naše posvěcení

Žijeme tak, jak si to Kristus žádá? Jak si vedeme? Obyčejně si na pár dobrých věcí vzpomeneme. Ale jediné, čím se můžeme chlubit je sám Kristus. Jen z Boží milosti jsme shledáni dobří.

Ježíš na křižovatce

Můžeme být pečliví teologové, horoucí misionáři, oddaní služebníci, a přitom všem ztratit osobní vztah k Ježíši Kristu. Umíme se zastavit jakoby na křižovatce a ptát se , kudy máme jít s Kristem? Rozpoznáváme čas, kdy k nám přichází Bůh?

Kdo je tvoje autorita?

Ježíšův recept na naplněný život začíná tím, že se přestaneme starat o 1000 věcí a zaměříme se na jedinou – hledat Boží autoritu v našem životě, což se především promítá do našich vztahů s lidmi i s Bohem. Této jediné velké prioritě je podřízeno jak nakládání s naší životní energií (časem), tak s financemi a majetkem.

Ježíš nedodržuje bezpečný odstup

V evangeliích přicházejí lidé za Ježíšem se slepotou, krvetokem, s malomocenstvím a s dalšími nemocemi. S čím přicházíme za Ježíšem my? Naše důvody jsou možná trochu jiné, ale i my potřebujeme jeho proměňující dotek.

Mít čas na sebe

Uprostřed nabitých dní se Ježíš snaží urvat čas na klidnou chvíli se svými spolupracovníky. To se nepodaří. Nakonec najde alespoň čas na to být docela sám, bez nich. Můžeme v tom pozorovat jeho vztah ke spolupracovníkům, jeho flexibilitu s ohledem na potřeby druhých a jeho odhodlání být sám a modlit se.