Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích. Pro pravidelný odběr oznámení se můžete přihlásit.

Oznámení 8. ledna 2023

V sobotu proběhlo v naší modlitebně rozloučení s bratrem Vladimírem Novákem.

Večer v 18 hodin jsme všichni zváni do Oázy k modlitebnímu setkání. Důležitým tématem k přímluvám jsou nadcházející prezidentské volby (1. kolo 13. – 14. 1. 2023).

 

Alianční týden modliteb 2023

Jako každoročně připravila Česká evangelikální aliance na začátek nového roku (8. – 15. 1. 2023) program pro nadcházející týden modliteb. Tématem je Dobrý pastýř, tady si můžete stáhnout připravené materiály k osobním i společným modlitbám.

Připravovaná modlitební shromáždění (vždy v 18:30):
Úterý 10. 1. – ECM Praha 2, Ječná 19
Středa 11. 1. – CB Praha 1, Soukenická 15
Čtvrtek 12. 1. – CB Praha 5, Vrázova 4

 

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v úterý mládež od 18.15
 • ve středu v 15.30 kavárna (ne)jen pro seniory;
  od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé
 • ve čtvrtek u nás proběhne modlitební shromáždění v rámci aliančního týdne
 • v pátek dorost od 16.15
Přímluvné modlitby

V modlitbách mysleme na zarmoucené rodiny, na sestru Přibovou (má oboustranný zápal plic), na ostatní nemocné chřipkou a respiračními chorobami, na Juliána Kymla (připomínám blog s aktuálními informacemi), na prezidentské volby, válku na Ukrajině…

Další data k zaznamenání:

 • 21. 1. – v 18 hodin koncert pěveckého sboru Effatha
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek)

Oznámení 1. ledna 2023

V pátek 30. 12. v ranních hodinách zemřel br. Vladimír Novák. Rozloučení bude v naší modlitebně v sobotu 7. ledna od 15 hodin.
Pravidelné večerní moditební setkání (1. neděle v měsíci) je přesunuto na příští týden, tj. 8. ledna v 18 hodin.
Vycházejí lednové Sborové listy, elektronickou verzi si můžete prolistovat zde.
Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý mládež od 18.15
 • ve středu od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé a od 18.00 komunitní skupinka na téma Nepropadneš dychtivosti
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede br. kazatel Bischof, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek dorost od 16.15
 • v sobotu v 15.00 pohřeb br. Vladimíra Nováka
 • v neděli 8. 1. přivítáme na kazatelně bratra kazatele Jana Macka ze sboru na Vinohradech; večer od 18 hodin bude modlitební setkání

Alianční týden modliteb 2023
Jako každoročně připravila Česká evangelikální aliance na začátek nového roku (8. – 15. 1. 2023) program pro nadcházející týden modliteb. Tématem je Dobrý pastýř, tady si můžete stáhnout připravené materiály k osobním i společným moditbám.

Připravovaná modlitební shromáždění (vždy v 18:30):

Úterý 10. 1. –  ECM Praha 2, Ječná 19
Středa 11. 1. –  CB Praha 1, Soukenická 15
Čtvrtek 12. 1. –  CB Praha 5, Vrázova 4

 

Další data k zaznamenání:

 • 21. 1. – v 18 hodin koncert pěveckého sboru Effatha
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek)

 

V modlitbách mysleme na rodinu Novákových a Košťákových, také na všechny z našeho sboru, kteří procházejí chřipkou, RS virozou nebo covidem.

Oznámení 25. 12.

Sborový program v následujícím týdnu:
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede br. kazatel Bischof na oddíl Iz 62,6-12, tady je možné sledovat přenos
 • 31. 12. – v 17.00 silvestrovské posezení v Oáze (písničky, zamyšlení, občerstvení, novoroční hesla)
 • 1. ledna – Novoroční bohoslužba od 10 hodin
Další data k zaznamenání:
 • 1. 1. 2023 – Novoroční bohoslužba od 10 hodin
 • 8. – 15. 1. 2023 – Alianční týden modliteb
 • 11. 1. – v 15.30 kavárna (ne)jen pro seniory
 • 21. 1. – v podvečer koncert pěveckého sboru Effatha (bude upřesněno)
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha
V modlitbách mysleme na především na bratra Nováka a jeho rodinu i na ostatní nemocné a osamělé mezi námi. Kéž Pán Bůh všechny provází svou milostí.

Oznámení 18. 12.

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý v 18.15 setkání mládeže
 • ve středu od 16:30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé – stavíme Betlém
 • biblická hodina tento týden nebude
 • dorost má prázdniny
 • 25. 12. – Boží hod vánoční – sváteční bohoslužba od 10 hodin
Sbírka na Diakonii Církve bratrské, která proběhla na přelomu listopadu a prosince, vynesla 7.050 Kč, staršovstvo rozhodlo o navýšení částky na 20.000 Kč. Dar bude v nejbližších dnech odeslán na účet Diakonie. Všem dárcům děkujeme.
Přímluvné modlitby
Především mysleme na bratra Vláďu Nováka (postihla ho další mrtvice) a jeho rodinu. Sestra Uršula Klimentová je po operaci doma, rehabilituje.
Pokračujme i v modlitbách za Juliána Kymla, tento týden mu začala radioterapie (blog).
Další data k zaznamenání:
 • 31. 12. – v 17.00 silvestrovské posezení v Oáze
 • 1. 1. 2023 – Novoroční bohoslužba od 10 hodin
 • 8. – 15. 1. 2023 – Alianční týden modliteb
 • 11. 1. – v 15.30 kavárna (ne)jen pro seniory
 • 21. 1. – v podvečer koncert pěveckého sboru Effatha (bude upřesněno)
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha
—————————————————————
Prosincové Sborové listy si můžete přečíst zde.
Souhrnnou pozvánku na adventní program v našem sboru můžete stáhnout tady.
Adventní pastýřský dopis předsedy Rady Církve bratrské Davida Nováka si můžete přečíst zde.

Oznámení 4. 12.

Dnes večer od 18 hodin je v Oáze modlitební setkání (1. neděle v měsíci).

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v úterý v 18 hodin setkání mládeže
 • ve středu od 16:30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede bratr kazatel Bischof, podkladem k zamyšlení bude Žalm 72; tady je možné sledovat přenos 
 • v pátek od 16.15 dorost
 • na třetí adventní neděli 11. prosince připravujeme na 10.00 Vánoční sousedskou slavnost, od 16:00 bude společná Vánoční sousedská bohoslužba v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, na obou bohoslužbách vystoupí rocková skupina Citová záležitost – plakátek k rozeslání si můžete stáhnout zde. Prosíme vás zároveň o sdílení na sociálních sítích.  Od 12.30 zveme do klubovny Církve bratrské v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4 na sousedský oběd s překvapením. Prosíme, potvrďte svou účast na obědě Alešovi Čejkovi a vezměte s sebou jednoduché jídlo pro sebe i něco navíc. Poté bude následovat promítání fotek z naší činnosti a procházka do Komunitního centra Krista Spasitele, kam přijdeme do 15.45. (prosím čas 12:30 a slova sousedský oběd s překvapením  a procházka zvýraznit.)

Bratr kazatel Bischof je do středy 7. 12. s rodinou na dovolené.

Do středy 7. 12. 2022 je ještě možné přispět do sbírky pro Diakonii Církve bratrské, která proběhla minulou neděli.  Svůj dar můžete poslat na účet našeho sboru č. 150416108/0300 s poznámkou sbírka Diakonie. 

Přímluvné modlitby
Sestra Seemanová je po operaci kolene a všechny pozdravuje. Sestra Klimentová je již po operaci krčku a rehabilituje. Děkuje za modlitby a celý sbor pozdravuje. Bratr Najbrt též děkuje za modlitby, z nemocnice je již doma, ale rekonvalescence bude trvat dlouho. Také všechny pozdravuje.
Pokračujme také v modlitbách za Juliána Kymla – podrobnější náměty na blogu jeho maminky Terezy.

Další data k zaznamenání:

 • 18. 12. – dětská vánoční slavnost
 • 18. 12. – společný oběd seniorů
 • 25. 12. – Boží hod vánoční – shromáždění bude od 10 hodin
 • 1. 1. 2023 – Novoroční bohoslužba od 10 hodin
 • 21. 1. – v podvečer koncert pěveckého sboru Effatha (bude upřesněno)
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha


Celocírkevní akce a pozvánky:

 • 11. 12. v 17 hodin adventní koncert Na nebi hvězda září
  hrají Prague Collection / SouZnění / studenti ETS
  Soukenická 15, Praha 1 (plakátek)

Oznámení 27. 11.

Stojíme na prahu nového církevního roku a začátku adventu. Kéž Pán Bůh dopřeje pokojné dny nejen nám, ale i lidem (a zemím) okolo nás! Pozvánku na adventní program v našem sboru můžete stáhnout tady.  Adventní Sborové listy si můžete prolistovat zde.

Program první adventní neděle v našem sboru má nadpis Až přijde Syn člověka – kázání připravuje Libor Duchek, poté budeme společně slavit svatou večeři Páně.

Tato neděle je zároveň dnem Diakonie Církve bratrské – v rámci bohoslužby proběhne celocírkevní sbírka v její prospěch. Pokud zvolíte bezhotovostní platbu, je možné přispět do 7. 12. 2022 na účet našeho sboru č. 150416108/0300 s poznámkou sbírka Diakonie. Krátkou prezentaci o činnosti Diakonie CB najdete zde.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v pondělí na Barrandově od 18.30 kurz konverzační angličtiny
 • v úterý v 18 hodin setkání mládeže
 • ve středu od 16:30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé – Stavíme Betlém a v 18.00 přednáška Jany a Bronislava Matulíkových na téma Naděje pro lidi ve vězení (plakátek s bližšími informacemi zde). Můžete pozvat své kamarády a známé.
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede opět Libor Duchek na téma Oblečme Krista (Ř 11,13-14); tady je možné sledovat přenos 
 • v pátek od 16.15 dorost
 • druhou adventní neděli 4. prosince bude mládežová bohoslužba; večer od 18 hodin modlitební setkání (1. neděle v měsíci)


Další data k zaznamenání:

 • 11. 12. – v 10.00 Vánoční sousedská bohoslužba, od 16:00 společná Vánoční sousedská bohoslužba v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, na obou bohoslužbách vystoupí skupina Citová záležitost – plakátek k rozeslání si můžete stáhnout zde. Prosíme vás zároveň o sdílení na sociálních sítích.
 • 18. 12. – dětská vánoční slavnost
 • 18. 12. – společný oběd seniorů
 • 21. 1. – v podvečer koncert pěveckého sboru Effatha (bude upřesněno)
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha

Přímluvné modlitby
Sestra Klimentová je po operaci krčku, operace kolene čeká 29. listopadu sestru Seemanovou. V nemocnici je se s těžkým zápalem plic br. Najbrt, který několik roků vedl náš pěvecký sbor. Pokračujme také v modlitbách za Juliána Kymla  – v posledních dnech se situace opět komplikovala a Julián musel podstoupit další operaci. Podrobnosti a další modlitební náměty můžete sledovat na blogu jeho maminky Terezy.

Oznámení 20. 11.

Tuto neděli je poslední neděle církevního roku a končí také náš podzimní cyklus kázání Tajemství Ježíšovy moci podle Marka – posledním zastavením bude Vzkříšení – nový začátek

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v pondělí pokračuje na Barrandově od 18.30 kurz konverzační angličtiny
 • v úterý v 18 hodin setkání mládeže, ve stejný čas se sejde staršovstvo
 • ve středu se symbolicky připojujeme k projektu Červená středa – je to Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru. I naše modlitebna bude nasvícena červeným světlem. Více o akci a možnostech případného zapojení najdete zde.
 • ve středu od 16.30 probíhá v Domečku na Barrandově klub Mladí stavitelé
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede br. kazatel Bischof opět s návazností na nedělní evangelijní oddíl, tady je možné sledovat přenos 
 • v pátek od 16.15 dorost
 • v sobotu od 16.30 výroba adventních věnců – pozvánku nejen pro své známé najdete tady 
 • neděle 27. listopadu – 1. adventní – po kázání Libora Duchka budeme společně slavit sv. večeři Páně


Blíží se uzávěrka předplatného
Brány na rok 2023 – objednávejte do  30. listopadu u Támar Kočnarové.

Další data k zaznamenání:

 • 30. 11. – přednáška Bronislava a Jany Matulíkových na téma Naděje pro lidi ve věznicích v Kulturním a rodinném centru Záhorského 886/4 na Barrandově
 • 4. 12. – mládežová bohoslužba
 • 11. 12. – v 10.00 Vánoční sousedská bohoslužba, od 16:00 společná bohoslužba v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, na obou bohoslužbách vystoupí skupina Citová záležitost (plakátek k rozeslání si můžete stáhnout zde)
 • 18. 12. – dětská vánoční slavnost
 • 18. 12. – společný oběd seniorů
 • 21. 1. – v podvečer koncert pěveckého sboru Effatha (bude upřesněno)
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha


Celocírkevní akce a pozvánky:

 • 20. 11. – jsme pozváni na večer chval ve sboru CB Třináctka v 18.30 (jak se tam dostat)
 • 27.11. – Neděle Diakonie CB a celocírkevní sbírka na DIakonii CB, prezentace ke shlédnutí zde. Informace k organizaci  sbírky pro Diakonii CB v našem sboru dostanete v dalším oznámení.

Přímluvné modlitby
Sestru Klimentová se připravuje na operaci krčku (endoprotéza), plánovanou na 23. listopadu. Br. Novák vzpomíná na smíchovské obecenství, děkuje za modlitby a pozdravuje!
Pokračujme v modlitbách za Juliána Kymla – aktuální podrobnosti a modlitební náměty (i k vděčnosti!) můžete sledovat na blogu jeho maminky Terezy.

Oznámení 13. 11.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v pondělí pokračuje na Barrandově od 18. 30 kurz konverzační angličtiny
 • v úterý v 18 hodin setkání mládeže
 • ve středu od 16:30 zveme do Domečku na Barrandově děti a rodiče na klub Mladí stavitelé a od 18 hodin na komunitní skupinku na téma Nezabiješ, nesesmilníš – Eros a Thanatos. Setkání povede Aleš Čejka a bude možné se připojit také přes Zoom.
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede br. kazatel Bischof opět s návazností na nedělní evangelijní oddíl, tady je možné sledovat přenos 
 • v neděli 20. listopadu celý cyklus nad Markovým evangeliem uzavřeme – tématem bude Vzkříšení – nový začátek (káže P. Bischof)

 

Manželům Staňkovým se ve středu 9. 11. narodila dcera Emma.

Přímluvné modlitby
Pokračujme v modlitbách za Juliána Kymla – v nejbližších dnech nastoupí radioterapeutickou léčbu. Podrobnosti a modlitební náměty můžete sledovat na blogu jeho maminky Terezy.
Z našich nemocných připomínáme br. Vláďu Nováka a sestru Uršulu Klimentovou, která se připravuje na operaci krčku (endoprotéza), plánovanou na 23. listopadu.

Další data k zaznamenání:

 • 26. 11. – rodinná výroba adventních věnců – příležitost pozvat i své známé
 • 4. 12. – mládežová bohoslužba
 • 11. 12. – v 10.00 Vánoční sousedská bohoslužba, od 16:00 společná bohoslužba v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, na obou bohoslužbách vystoupí skupina Citová záležitost
 • 18. 12. – dětská vánoční slavnost
 • 18. 12. – společný oběd seniorů
 • 22. 1. – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha

Celocírkevní akce a pozvánky:

 • 19.11. – Společná konference CB (ČR+SR) v Bratislavě
 • 23. 11. – Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, informace si můžete přečíst zde
 • 27.11. – Neděle Diakonie CB a celocírkevní sbírka na DIakonii CB

Oznámení 6. 11.

Pro předplatitele je u Támar Kočnarové připraveno listopadové číslo Brány, zároveň připomínám možnost objednávek předplatného na další rok (do 30. listopadu).

Žižkovský sbor Církve bratrské si tuto neděli připomíná 120 let od svého založení – pozvánku a program oslav výročí najdete níže.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v pondělí pokračuje na Barrandově od 18. 30 kurz konverzační angličtiny
 • v úterý v 18 hodin setkání mládeže
 • ve středu od 16:30 zveme do Domečku na Barrandově děti a rodiče na klub Mladí stavitelé
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede br. kazatel Bischof / Zdeněk Vojtíšek (už víme?) opět s návazností na nedělní evangelijní oddíl, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek od 16.45 schůzka dorostu

Další data k zaznamenání:

 • 9. 11. –  od 15.30 Kavárna (nejen) pro seniory, hostem bude Tomáš Uher z CB Vinohrady
 • 26. 11. – rodinná výroba adventních věnců – příležitost pozvat i své známé
 • 11. 12. – v 10.00 Vánoční sousedská bohoslužba, od 16:00 společná bohoslužba v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově ve spolupráci s Křesťanským společenstvím, na obou bohoslužbách vystoupí skupina Citová záležitost
 • 22. 1.  – dopolední bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha

Pokračujme v modlitbách za Juliána Kymla, výsledky z histologie nejsou příznivé, bude následovat velmi náročná a těžká léčba. Modleme se za celou rodinu. Podrobnosti a další modlitební náměty můžete sledovat na blogu jeho maminky Terezy.
Z našich nemocných připomínáme br. Vláďu Nováka, který je pro ztrátu chůze i paměti v současné době v Domově seniorů se zvláštním režimem, ale v příštím týdnu by měl být přemístěn do Chval. Tam ho jistě bude možné navštívit.

Celocírkevní akce a pozvánky:

 • 6. 11. – oslava 120 let Sboru Církve bratrské v Praze na Žižkově – pozvánka a program zde
 • 6. 11. od 18.30  – celocírkevní večer modliteb a chval z Plzně – podrobnosti a proklik na přímý přenos najdete zde
 • 14. 11. – pražské seniorátní shromáždění na téma Církev ve velkoměstě v Soukenické (17.30)
 • 23. 11. – Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru, informace si můžete přečíst zde

Oznámení 30. 10.

Vycházejí listopadové Sborové listy, elektronickou verzi si můžete přečít zde.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • v pondělí pokračuje na Barrandově od 18. 30 kurz konverzační angličtiny
 • v úterý v 18 hodin setkání mládeže
 • ve středu od 16:30 zveme do Domečku na Barrandově děti a rodiče na klub Mladí stavitelé, od 18 hodin na setkání s manželi Alenou a Pavlem Bischofovými na téma Cti otce a matku a střet generací; více informací a odkaz na Zoom přenos zde.  
 • biblickou hodinu ve čtvrtek povede br. kazatel Bischof s návazností na nedělní evangelijní oddíl, tady je možné sledovat přenos
 • v neděli 6. listopadu přivítáme br. kazatele Zdeňka Vojtíška


Další data k zaznamenání:

 • 26. 11. – rodinná výroba adventních věnců – příležitost pozvat i své známé
 • 11. 12. – Vánoční sousedská bohoslužba
 • od 16:00 společná bohoslužba v Komunitním centru Krista Spasitele na Barrandově ve spolupráci s Křesťanským společenstvím
 • na obou bohoslužbách vystoupí skupina Citová záležitost


Celocírkevní akce a pozvánky:

 • 31. 10. – Kreativní práce s Biblí – otevřené praktické fórum Sdružení evangelikálních teologů zaměřené na tvořivou práci s Biblí, bližší informace, program a pozvánku najdete zde
 • 14. 11. – pražské seniorátní shromáždění na téma Církev ve velkoměstě v Soukenické (17.30)
 • 23. 11. – Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru,
  informace si můžete přečíst
  zde