Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích. Pro pravidelný odběr oznámení se můžete přihlásit.

Oznámení 15. 5.

Večer od 18 hodin začíná ve sboru CB v Soukenické mimořádný koncert k vydání debutového alba kapely SouZnění.

Sborová dovolená v termínu 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov – prosíme o včasnou registraci!
Ceny a všechny potřebné informace najdete tady. Pokud by pro kohokoliv z vás byla cena limitující a nemohli byste se kvůli tomu společné dovolené zúčastnit, připomínám možnost příspěvku z fondu sborové dovolené – můžete se obrátit na Janu Dobišovou Zemanovou nebo na mne. Veškeré informace o poskytnutí příspěvku zůstávají důvěrné.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V pondělí bude na Barrandově v Domečku od 16.30 angličtina. 
 • V úterý od 18 hodin začíná svůj program mládež.
 • Ve středu  bude od 16.30 na Barrandově v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče. 
 • Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18.30 bude mít také Libor Duchek, bude se zabývat oddílem 1Pt 2,9-10: Rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý.  Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.


Pomoc Ukrajině:
Děkujeme všem za finanční dary pro ubytované hosty z Ukrajiny (nyní 9 dětí a dospělých). Tento čtvrtek jsme našim hostům předali částku 8000 Kč na obstarání jejich potřeb. Hosté za finanční dar děkují. Příspěvky do této sbírky můžete dále zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům. Můžete jim také přinést ovoce a zeleninu a netrvanlivé potraviny v neděli do sborové kuchyně. Více informací získáte telefonicky u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme, zapište, co přinesete, do editovatelné tabulky.

Pokud byste našim ubytovaným hostům mohli nabídnout nějakou (i jednorázovou) brigádu nebo výuku češtiny, prosím obraťte se na Ruslana Grycika se žádostí o zprostředkování. 

Další data k zaznamenání:

 • 20. – 21. 5. proběhne celocírkevní Výroční konference Církve bratrské (za sbor se účastní delegátky B. Najbrtová a O. Kutílková, dále jako hosté Rady bez hlasovacího práva br. kaz. Pavel Černý jako emeritní předseda Rady CB a Aleš Čejka jako pracovník ústředí CB)
 • 25. 5. – vyslání br. kazatele Jana Valeše do kaplanské služby od 17 h ve vojenském kostele na Hradčanech 
 • 28. 5. – setkání Singles+ v Českých Budějovicích (více info zde)
 • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově

Oznámení 8. 5.

Sborová dovolená v termínu 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov
– již máme potvrzené ceny, najdete je se všemi potřebnými údaji tady. Pokud by pro kohokoliv z vás byla cena limitující a nemohli byste se kvůli tomu společné dovolené zúčastnit, připomínám možnost příspěvku z fondu sborové dovolené – můžete se obrátit na Janu Dobišovou Zemanovou nebo na mne. Veškeré informace o poskytnutí příspěvku zůstávají důvěrné.

 

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V pondělí bude na Barrandově v Domečku od 16.30 angličtina.
 • V úterý od 18 hodin začíná svůj program mládež.
 • Ve středu od 15.30 – kavárna (ne)jen pro seniory s hostem Liborem Duchkem a vzpomínkou na  Jána Valacha.
  Na Barrandově bude ve středu od 16.30 v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče a od 18.00 hod. komunitní skupina na téma Na lůžku na základě Žalmu 6 (více informací). 
 • Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18.30 povede Aleš Čejka, bude se zabývat oddílem 1Pt 1,13-16: Co je posvěcení života?  Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.

Pomoc Ukrajině:
Děkujeme všem za finanční dary pro ubytované hosty z Ukrajiny (11 dětí a dospělých). Příspěvky do této sbírky můžete dále zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům. Můžete jim také přinést ovoce a zeleninu a netrvanlivé potraviny v neděli do sborové kuchyně. Více informací získáte telefonicky u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme, zapište, co přinesete, do editovatelné tabulky.

Pokud byste našim ubytovaným hostům mohli nabídnout nějakou (i jednorázovou) brigádu nebo výuku češtiny, prosím obraťte se na Ruslana Grycika se žádostí o zprostředkování. 


Další data k zaznamenání:

 1. – 21. 5. proběhne celocírkevní Výroční konference Církve bratrské (za sbor se účastní delegátky B. Najbrtová a O. Kutílková, dále jako hosté Rady bez hlasovacího práva br. kaz. Pavel Černý jako emeritní předseda Rady CB a Aleš Čejka jako pracovník ústředí CB)
 2. 5. – vyslání br. kazatele Jana Valeše do kaplanské služby od 17 h ve vojenském kostele na Hradčanech 
 3. 5. – setkání Singles+ v Českých Budějovicích (více info zde)
 4. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově

Oznámení 1. 5.

Tuto neděli večer od 18 hodin bude v Dřevěném sále modlitební setkání.

V modlitebně na parapetu najdete květnové Sborové listy, elektronickou verzi můžete otevřít zde. Pro předplatitele je k dispozici nová Brána.

Přihlašujte se na sborovou dovolenou
v termínu 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov. Tady najdete bližší informace o místě ubytování a možnost přihlášení. 

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V úterý od 18 hodin začíná program mládeže, ve stejnou hodinu se sejde k jednání staršovstvo.
 • Ve středu 4. 5. bude od 16.30 na Barrandově v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče.
 • Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18.30 povede br. Černý a bude pokračovat výkladem 1. Petrova listu, oddíl 1Pt 1,6-7: Radost uprostřed zkoušek. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.

Další data k zaznamenání:

 • 11. 5. od 15.30 – kavárna (ne)jen pro seniory s hostem Liborem Duchkem a fotografiemi Jána Valacha
 • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově


Pomoc Ukrajině:
Stále trvá finanční sbírka pro ubytované hosty z Ukrajiny, aby mohli obstarat svoje potřeby. Finanční dary můžete dále zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům. V těchto dnech rozdělujeme mezi ubytované hosty částku 7.000 Kč.

Nyní je v našem sboru ubytováno 10 dětí a dospělých. Děkujeme všem dárcům, kteří přinesli potřebné potraviny. Trvanlivé potraviny jsou v tomto týdnu zajištěny z potravinové banky. Ubytovaným dětem i dospělým můžete přinést ovoce a zeleninu a netrvanlivé potraviny v neděli do sborové kuchyně. Více informací získáte telefonicky u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme, zapište, co přinesete, v editovatelné tabulce.

Celocírkevní pozvánka:
Milosrdný Bůh – večer modliteb a chval tentokrát z Ostravy: neděle 1. května 2022 v 17:00 hodin – sledujte na YouTube CB Ostrava.

Oznámení 24. 4.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.
 • Ve středu 27. 4. bude od 16.30 na Barrandově v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče a od 18.00 hod. barrandovská komunitní skupina na téma Kořeny blaženosti na základě Žalmu 1. Více informací zde.
 • Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18.30 povede Libor Duchek a bude se zabývat textem Ex 4,24-26 (Mojžíšova obřízka). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.
 • V neděli 1. 5. začínáme nový cyklus kázání na základě 1. listu Petrova. Při dopolední bohoslužbě budeme společně slavit sv. večeři Páně. Večer od 18 hodin bude modlitební setkání.

 

Sborová dovolená
proběhne 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov. Tady najdete bližší informace o místě ubytování a možnost přihlášení. Přihlašování bude spuštěno v pondělí 25. 4., prosím neváhejte a zapisujte se!

 

Další data k zaznamenání:

 • 23. 4. od 11.00 – Rodinná (po)velikonoční slavnost a ekumenická bohoslužba v Kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci akce Zažít Barrandov jinak (jarní), následovaná hudebním programem s duchovní i veselou hudbou. Pozvánka je k dispozici zde
 • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově

 

Pomoc Ukrajině:

Stále trvá finanční sbírka pro ubytované hosty z Ukrajiny, aby mohli obstarat svoje potřeby. O Velikonocích jsme jim rozdělili částku 9.500 Kč, byli za dar vděční. Do 20. 4. došlo do této sbírky dalších 6000 Kč, které plánujeme předat v příštím týdnu. Finanční dary pro naše ubytované hosty z Ukrajiny můžete dále zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům.

Oznámení 17. 4.

Tady najdete pastýřský list předsedy Rady CB Davida Nováka Význam Ježíšova ukřižování a vzkříšení.

Až do pondělí mohou nejen rodiny s dětmi projít Křížovou cestu z Holyně Prokopským údolím ke Kostelu Krista Spasitele na Barrandově, kterou tento rok ve spolupráci s naším sborem budou pořádat i další barrandovské církve, bližší info zde.

 

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.
 • Ve středu se bude od 16.30 konat na Barrandově v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče.
 • Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18.30 povede br. kazatel Černý.  Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.
 • Na sobotu 23. 4.  je plánován odložený cyklovýlet (bližší informace najdete v SL 3/22 zde), pro účast kontaktujte Z. Vojtíška nebo L. Duchka.

 

Další data k zaznamenání:

 • Na velikonoční neděli 17. dubna 2022 od 18.00 hod. proběhne další celocírkevní večer modliteb a chval, který bude tentokrát ze Sboru CB v Praze 13. Příjít můžete přímo na Třináctku (popis cesty zde) nebo můžete sledovat večer modliteb a chval online.
 • 23. 4. od 11.00 – Rodinná (po)velikonoční slavnost a ekumenická bohoslužba v Kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci akce Zažít Barrandov jinak (jarní), následovaná hudebním programem s duchovní i veselou hudbou.
 • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově
 • 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov

Oznámení 3. 4.

V pondělí 28. března k sobě Pán Bůh povolal sestru Dagmar Vojtíškovou. Rozloučení se uskuteční 11. dubna v 15 hodin v naší modlitebně. Smuteční oznámení najdete zde.

V neděli 3. dubna od 18 hodin proběhne modlitební setkání.

Vycházejí dubnové Sborové listy, v barevné elektronické podobě je najdete zde. Pro předplatitele je připravena dubnová Brána.

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) se v pondělí bude konat od 16.30 angličtina.
 • V úterý od 18 hodin začíná program mládeže, ve stejnou hodinu se sejde k  jednání staršovstvo.
 • Ve středu se v Domečku na Barrandově bude konat od 16.30 klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče.
 • Biblickou hodinu povede rovněž br. Černý, bude mluvit na základě Mt 23,1-39 na téma Kajícníkovo štěstí (v rámci 40 dní s Biblí). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.


Příští
neděli 10. dubna připravujeme sousedskou bohoslužbu s písničkami kapely Souznění. Poděkujme spolu s našimi blízkými za Ježíšův příchod a za to, jakým způsobem proměnil svět: Ne boj, pokoj! Plakátek ke stažení najdete zde. Cílem sousedské bohoslužby je, aby byla dobře srozumitelná především pro hosty, kteří nejsou v církevním prostředí jako doma. Využijme této příležitosti k pozvání! Pro děti bude připraven workshop, kde si budou moci vyrobit květinové origami.

Další data k zaznamenání:

 • 13. 4. – od 15.30 kavárna (nejen) pro seniory – hostem bude kazatel Martin Běle
 • 14. – 18. 4. mohou nejen rodiny s dětmi projít Křížovou cestu z Holyně Prokopským údolím ke Kostelu Krista Spasitele na Barrandově, kterou tento rok ve spolupráci s naším sborem budou pořádat i další barrandovské církve. 
 • 15. – velkopáteční bohoslužba v 18:30
 • 23. 4. od 11.00 – Rodinná (po)velikonoční slavnost a ekumenická bohoslužba v Kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci akce Zažít Barrandov jinak (jarní), následovaná hudebním programem s duchovní i veselou hudbou.
 • 11. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchov
 • 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (přihlašování bude spuštěno během dubna).


Pomoc Ukrajině:
Nyní je v našem sboru ubytováno 10 dětí a dospělých prchajících před válkou na Ukrajině. Děkujeme všem dárcům, kteří přinesli potřebné potraviny.  Ubytovaným dětem i dospělým můžete nadále pomoci potravinami (včetně ovoce a zeleniny), které, prosíme, přinesete v neděli 3. 4. po shromáždění do sborové kuchyňky. Více informací získáte u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme o vyplnění Vaší pomoci v editovatelné tabulce.

Předseda Rady CB David Novák vyzval k prodloužení modlitebního řetězce za Ukrajinu do Velkého pátku. Více informací o možnosti připojení najdete zde.

Krátké aktuální shrnutí, jak se sbírkou pro Ukrajinu pracuje Diakonie CB, najdete tady.

Oznámení 27. 3.

Sborový program v následujícím týdnu:

V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) se v pondělí 28. 3. bude konat od 16.30 angličtina.

V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.

Ve středu se v Domečku na Barrandově bude konat od 16.30 klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče. Od 18.00 pak v Domečku začíná barrandovská komunitní skupinka, která se připojí k akci 40 dní s Biblí. Rozhovor nad Žalmem 24 na téma Jak uvítat krále povede Amy Funka. Skupinku je možné sledovat také přes Zoom.

Čtvrteční odpoledne bude opět možné využít ke zpovědním rozhovorům před večeří Páně. Br. kazatel Pavel Černý bude k dispozici ve sborové kanceláři od 14 hodin. Biblickou hodinu povede rovněž br. Černý, bude mluvit na základě Mt 18,1-35 na téma Jak uvítat Krále (v rámci 40 dní s Biblí). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.

V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.

V sobotu 2. dubna od 13.00 cyklovýlet připravený Zdeňkem Vojtíškem – podrobnosti ve Sborových listech 3/22 (odkaz v zápatí)

V neděli 3. dubna se budou (na základě souhlasu staršovstva) na dopolední bohoslužbě podílet studenti liturgiky z Evangelikálního teologického semináře. Touto bohoslužbou bude zakončeno jejich soustředění pod vedením Pavla Černého a Tomáše Pavlíčka. Můžeme se těšit, že se setkáme s několika studenty, kteří se zapojí do bohoslužby, při které budeme slavit sv. večeři Páně.
Večer od 18 hodin proběhne modlitební setkání.


Pomoc Ukrajině:
Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu přispěli věcmi, hygienickými potřebami a potravinami dětem i dospělým prchajícím před válkou na Ukrajině ubytovaným v našem sboru.
Nyní jsou ubytovány v našem sboru děti i dospělí ze dvou rodin prchajících před válkou na Ukrajině. Pokud byste chtěli darovat potřebné potraviny pro naše hosty, prosíme vás o vyplnění vaší pomoci v editovatelné tabulce uvedené zde a o donášku potravin tuto neděli 27. 3. 2022.

Do konce měsíce je možné zapojit se do modlitebního řetězu za Ukrajinu (výzva předsedy Rady CB Davida Nováka) – více informací o možnosti zapojení najdete tady.

Členům sboru připomínám prosbu o aktualizaci osobních údajů do 27. 3. 2022. Informace najdete v mailu z 11. března.


Další data k zaznamenání:
10. dubna – Velikonoční sousedská bohoslužba s kapelou SouZnění – plakátek ke stažení zde
13. dubna – od 15.30 kavárna (nejen) pro seniory – hostem bude kazatel Martin Běle
15. dubna – velkopáteční bohoslužba v 18:30
5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (přihlašování bude spuštěno během dubna).

Oznámení 20. 3.

Sborový program v následujícím týdnu:
V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) v pondělí  proběhne od 16.30 angličtina.
V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.
Ve středu se bude v Domečku na Barrandově konat od 16.30 Legoklub pro děti a jejich rodiče.
Čtvrteční biblickou hodinu povede Martin Hrbek na základě textů Mt 13, 1-35 (v rámci 40 dní s Biblí). Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.


Pomoc Ukrajině:
V našem sboru máme nyní ubytovány děti i dospělé ze tří rodin prchající před válkou na Ukrajině. Pokud byste chtěli darovat potřebné věci a potraviny pro naše hosty, prosíme vás o vyplnění vaší pomoci v editovatelné tabulce uvedené zde.

Celkový výnos sbírky vyhlášené Církví bratrskou a Diakonií CB v našem sboru na Ukrajinu byl 41 300 Kč. Tuto částku jsme již odeslali na transparentní účet Diakonie CB. Velice děkujeme všem dárcům! Informace k využití sbírky naleznete na webu Diakonie CB. Tímto je tato sbírka v našem sboru ukončena. Nadále je možno přispívat přímo na účet Diakonie CB.

Předseda Rady CB David Novák vyzval k zapojení se do modlitebního řetězce za Ukrajinu – bližší informace a rozpis pro zapojení se do modliteb najdete tady.


Výroční členské shromáždění s volbou kazatele

proběhne 27. března od 14 hodin. Připravujeme společný oběd – kdo se budete chtít účastnit, prosím, zapisujte se ještě tuto neděli na nástěnce. Zároveň na nástěnce najdete program shromáždění.
Volba kazatele bude možná i v předstihu do volební schrány tuto neděli 20. 3. po shromáždění v malém sále, u schrány budou dva členové volební komise. Pokud někdo z členů potřebuje, aby členové volební komise přijeli s volební schránou za ním, domluvte se prosím s B. Najbrtovou.

Prosíme členy sboru o aktualizaci osobních údajů do 27. 3. 2022. Informace o aktualizaci a ochraně osobních údajů byly odeslány členům sboru e-mailem 11. 3. 2022. 


Další data k zaznamenání:
2. dubna od 13.00 cyklovýlet připravený Zdenkem Vojtíškem – podrobnosti ve Sborových listech 3/22
10. dubna od 9.30 (změna – začínáme jako obvykle) – Velikonoční sousedská bohoslužba s kapelou SouZnění
5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (přihlašování bude spuštěno během dubna).


Celocírkevní akce a pozvánky
Tuto neděli 20. března od 19.00 hodin vystoupí na dalším večeru chval Církve bratrské Jana Peřtová a studenti kurzu ETS Hudba v církvi. Link pro online sledování najdete zde.
26. března – setkání Singles+ v Říčanech u Prahy, případně on-line s tématem: Jak naplnit svůj život. Bližší informace a pozvánku najdete zde.

Oznámení 13. 3.

Sborový program v následujícím týdnu:
V tomto týdnu bude u nás ve sboru absolvovat svoji vikářskou praxi br. Tomáš Grohman z Neratovic. 

V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) v pondělí 14. 3. proběhne od 16.30 angličtina.
V úterý od 18 hodin začíná program mládeže, ve stejný čas začíná setkání staršovstva.
Ve středu otevírá v 15:30  kavárna nejen pro seniory, hostem bude Tomáš Najbrt.
V Domečku na Barrandově konat od 16.30 Legoklub pro děti a jejich rodiče. Od 18.00 pak v Domečku začíná barrandovská komunitní skupinka na téma Ukřižování, vzkříšení a vyslání Ježíšem. Rozhovor nad Biblí na základě Matoušova evangelia 26-28 kapitoly povede Aleš Čejka a o svém životě s Bohem bude hovořit vikář Tomáš Grohman. Skupinku je možné sledovat také přes Zoom.
Ve čtvrtek pro nás připravuje biblickou hodinu vikář Tomáš Grohman na základě textů Mt 8,1-34 a  Ž 6 s tématem Na lůžku. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.


Informace týkající se pomoci Ukrajině:
Do zítřejší neděle 13. 3. ještě budeme pokračovat ve sbírce pro Diakoni Církve bratrské – své dary můžete zasílat bezhotovostně na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 240222, nebo vložit neoznačeně do sborové kasičky. Poté budou dary společně odeslány Diakonii CB. (Nadále je pak možné přispívat přímo na účet Diakonie CB: 2301173860/2010, VS platby: 300, poznámka k platbě: Ukrajina.)
Stejně tak tuto neděli  13. 3. uzavíráme sbírku oblečení a nově i trvanlivých potravin v našem sboru.
Zároveň prosím stále počítejme s tím, že ve sborové budově můžeme potkávat ubytované lidi. Koordinátorem ubytování ve sborových prostorách je Ruslan Grycik. Pokud by nastala potřeba ubytované materiálně či finančně podpořit, budeme to s vámi bezprostředně sdílet.
Neustávejme v modlitbách za pokoj na Ukrajině a za všechny trpící válečným konfliktem!


Výroční členské shromáždění s volbou kazatele

proběhne 27. března od 14 hodin. Připravujeme společný oběd – kdo se budete chtít účastnit, prosím, zapisujte se tuto a příští neděli na nástěnce. Zároveň na nástěnce najdete program shromáždění.
Výroční zprávu za rok 2021 pro nadcházející Výroční členské shromáždění plánujeme odeslat členům sboru v elektronické podobě v nejbližších dnech.

Prosíme členy sboru o aktualizaci osobních údajů do 27. 3. 2022. Informace o aktualizaci a ochraně osobních údajů byly odeslány členům sboru e-mailem 11. 3. 2022. 

Další data k zaznamenání:
2. dubna od 13:00 – cyklovýlet (bližší info viz Sborové listy 3/22)
10. dubna od 9.30 – Velikonoční sousedská bohoslužba s kapelou Souznění

Celocírkevní akce a pozvánky
26. 3. – setkání Singles+ v Říčanech u Prahy, případně on-line s tématem: Jak naplnit svůj život. Bližší informace a pozvánku najdete zde.

Na dalším večeru chval Církve bratrské 20. března od 19:00 hod. vystoupí Jana Peřtová a studenti kurzu ETS Hudba v církvi. Bližší informace najdete zde.

Oznámení 6. 3.

Večer v 18 hodin začíná modlitební setkání (Dřevěný sál).

Informace týkající se pomoci Ukrajině:
Do příští neděle 13. 3. ještě budeme pokračovat ve sbírce pro Diakoni Církve bratrské – své dary můžete zasílat bezhotovostně na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 240222, nebo vložit neoznačeně do sborové kasičky. Poté budou dary společně odeslány Diakonii CB.
Stejně tak do příští neděle 13. 3. pokračujeme ve sbírce oblečení a nově i trvanlivých potravin v našem sboru.
Zároveň prosím počítejme s tím, že ve sborové budově můžeme časem potkávat ubytované lidi, tento týden již byl hostovský pokoj krátce využit. Rodina ze sboru ukrajinských baptistů pro tyto účely věnovala do hostovského pokoje pračku. Koordinátorem ubytování ve sborových prostorách je Ruslan Grycik. Pokud by nastala potřeba ubytované materiálně či finančně podpořit, budeme to s vámi bezprostředně sdílet.
Neustávejme v modlitbách za pokoj na Ukrajině a za všechny trpící válečným konfliktem.
Pastýřský list předsedy Rady CB Davida Nováka k situaci na Ukrajině si můžete přečíst v SL nebo zde.

Sborový program v následujícím týdnu:
V úterý od 18 hodin začíná program mládeže.

Jako sbor se ve svých programech (bohoslužby, biblické hodiny) připojujeme k celocírkevní předvelikonoční iniciativě 40 dní s Biblí s tématem Kristus a Kristovci v žalmech. Bližší info a rozpis čtení najdete ve Sborových listech, akce začíná ve středu 9. března.
Čtvrteční biblickou hodinu povede br. Pavel Černý na základě textů Mt 2,1-23 a Žalm 1 a připravuje zamyšlení nad Kořeny blaženosti. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
V pátek není dorost – jarní prázdniny na Praze 5.

Pracujeme na přípravě Výroční zprávy za rok 2021 – i letos bude členům sboru rozeslána v elektronické podobě.

Náš sbor připravuje aktualizaci osobních údajů všech členů sboru a jejich dětí mladších 18 let a bude řešit ochranu těchto osobních údajů (GDPR). V týdnu od 7. 3. bude členům sboru k tomu odeslán speciální e-mail.

Další data k zaznamenání:
16. března od 15:30 – kavárna nejen pro seniory, hostem bude Tomáš Najbrt
27. března od 14:00 – Výroční členské shromáždění s volbou kazatele
10. dubna od 10:00 – Velikonoční sousedská bohoslužba

Celocírkevní akce a pozvánky:
26. 3. – setkání Singles+ v Říčanech u Prahy, případně on-line s tématem: Jak naplnit svůj život. Bližší informace a pozvánku  najdete zde.