neděli 17. března se v rámci 40 dní s Biblí vrátíme k Janovu evangeliu, námětem kázání br. kazatele Bischofa bude text J 12,20-28  Aby byl oslaven.
Odpoledne od 15.00 zve barrandovská skupinka na procházku pro rodiče s dětmi do Zookoutku v Malé Chuchli (pozvánka zde).

 

Volba staršovstva – předstihová volba
I tuto neděli 17. 3. bude v presbyterně připravená schránka pro předstihovou volbu staršovstva pro ty, kteří vědí, že se Výročního členského shromáždění 24. 3. nemohou zúčastnit. Po dopoledním shromáždění bude možné volební lístek do této schránky hodit, budou přítomni dva členové volební komise.
Ještě do soboty 23. 3. se můžete s volební komisí domluvit (tel. 721 850 086), aby za vámi volební komise se schránou přijela domů.

 

Sborový den 24. března 2024 – všichni jsou zváni na oběd! Srdečně vás všechny  tedy nejen členy, ale všechny návštěvníky shromáždění a přátele sboru – zveme na společný oběd! Prosím, zapisujte se ještě tuto neděli na nástěnce. Budeme rádi, když přinesete něco sladkého ke kávě. Děkujeme!

 

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede Libor Duchek, téma Služebník a Pán (J 14,1-31) v rámci cyklu 40 dní s Biblí, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • neděle 24. března – sborový den s obědem, od 13:30 Výroční členské shromáždění s volbou staršovstva

 

7. dubna 2024 – oběd a rozhovor o skautu s D. Joklem
Všechny, kdo se rozhodujete, zda vstoupit do služby ve skautu, zveme na společný oběd (po dopoledním shromáždění, čas bude upřesněn). Zapisujte se prosím na nástěnce v mezipatře

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 27. března od 10 hodin – společná snídaně
 • čtvrtek 28. března od 17 hodin  Křížová cesta – velikonoční recitál Petra a Pavla Bischofových (pozvánku najdete zde)
 • pátek 29. března od 10 hodin – celopražská Velkopáteční dopolední bohoslužba v Soukenické s kázáním předsedy Rady CB Davida Nováka (pozvánka zde)
 • pátek 29. března od 18 hodin  Velkopáteční ztišení ve Vrázově s večeří Páně
 • neděle 7. dubna v 18 hodin  modlitební setkání v Oáze
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov (o možnosti přihlášení budete včas informováni)
 
Program na Barrandově v březnu 2024 najdete zde.
V pátek 29. 3. od 10.00 Hon na velikonoční vajíčka u barrandovského kostela Krista Spasitele – akce pro děti a rodiče plná aktivit s velikonoční tématikou a netradičním podáním Velikonočního příběhu (informace zde).

 

Náměty k modlitbám:
 • členské shromáždění 24. března  ať moudře využijeme společný čas k rozhovoru
 • moudrost pro volbu do staršovstva (přihlédněme při přemýšlení, komu dáme hlas, i k potřebným rolím ve staršovstvu, jaké kdo má obdarování, co je potřeba zastat)
 • moudrost pro nově zvolené staršovstvo, ať správně vidí, kam sbor vést
 • moudrost při výběru nového domovníka a správce
 • příprava květnové Konference CB (organizačně zajišťuje náš sbor)
 • za ty, kteří se nemohou z různých důvodů účastnit bohoslužeb