neděli 5. května se připojíme k celoseniorátní akci Den modliteb za Prahu – modlitební náměty najdete zdeModlitební chvíle před schromážděním začíná v 9.15, při shromáždění budeme pokračovat v cyklu Dorůstat v Krista oddílem Uzdravení setníkova sluhy (Mt 8,5–13), kázání připravuje br. kazatel Bischof. Poté budeme slavit večeři Páně.
Večer od 18 hodin bude v Oáze modlitební setkání.

 

Bratr kazatel Bischof je do 15. května na dovolené mimo Prahu (s přerušením na tuto neděli 5. května). V případě potřeby se prosím obracejte na Olgu Kutílkovou nebo kohokoliv ze staršovstva.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povedu já, téma Oblečte Krista (Ř 13,8–14), tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 12. 5. kázání Hanky Bartošové O pokladech v hliněných nádobách (2K 4,7–16)
Program na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • pondělí od 18.30 angličtina a následný rozhovor nad Biblí – klubovna KS
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé v klubovně CB

 

Sbírka na nové varhany
Do 30. dubna bylo vybráno 156 000 Kč, je tím naplněna podmínka nákupu varhan z členského shromáždění. Všem dárcům děkujeme! Staršovstvo oslovilo br. Daniele Přiba s prosbou o předložení konkrétních nabídek.
Na varhany je dále možné přispívat, sbírka pokračuje do 30. června 2024. Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 15. května – od 15.30 setkání seniorů (hosté Amy a Andrew Funkovi)
 • středa 22. května – od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • neděle 26. května – rozloučení s Funkovými
 • neděle 2. června – omezené parkování kvůli blokovému čištění ulic
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů, informace zde
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolenáparkhotelu Harrachov

 

Pozvánky odjinud:
 • Singles+ zve na společnou prohlídku židovských památek v Praze (8. 5.) a víkendový pobyt v Krkonoších (13. – 16. 6.) – více informací zde
 • pátek 10. května od 19 hodin – společný koncert pěveckých sborů KVAS a švédského sboru HEDVIG ELEONORA VOCAL ENSEMBLE v kostele u Martina ve zdi (pozvánka zde)
 • sobota 18. května od 11:02 Ekumenická bohoslužbakostele Krista Spasitele na Barrandově a následný hudební program do 20.20 v rámci akce Zažít hudbu v kostele (pozvánka zde)

 

Náměty k modlitbám:
 • Den modliteb za Prahu 5. května – modlitební náměty najdete zde
 • odpuštění (viz kázání z posledních nedělí)
 • Bischofovi dovolená
 • sborová práce – zapojení do týmů, noví starší, domovnictví, správcovství…
 • nemocní (Alena Bischofová, Martin Hrbek), dlouhodobě nemocní / nepřítomní (Lachmanovi, Vinčálkovi, Pínovi v Hýskově, Zvelebilovi, s. Řeháková…)
 • příprava Výroční konference CB v květnu