Tuto neděli 9. června přivítáme br. kazatele Pavla Plchota ze sboru v Praze 6. Tématem kázání je Vzkříšená naděje Božích zaslíbení. Po skončení shromáždění budou mít svůj jarní společný oběd senioři a zároveň se sejde staršovstvo s Pavlem Plchotem k pracovnímu obědu a rozhovoru (inspirace, vize, směřování sboru).

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – tématicky naváže na nedělní kázání, povede br. kazatel Bischoftady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 16. června bude naším hostem Michal Klesnil, který přijde představit práci Nadačního fondu Křesťanské misijní společnosti; br. kazatel Bischof bude pokračovat v sérii Krédo: Věřím v Ježíše Krista…

 

Program na Barrandově:
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)

Program, který na Barrandově organizujeme v červnu 2024, najdete zde.

 

Pozvání ke společným modlitbám
Pravidelně se kromě ranních nedělních modlitebních chvil setkáváme i první neděli v měsíci v 18 hodin. Víme, že ne každému tento termín vyhovuje, proto hledáme v průběhu měsíce další příležitost – návrhem je 3. čtvrtek v měsíci po biblické hodině (cca 18.15). Sejdeme se tedy ve čtvrtek 20. června (po biblické hodině).
Co se tam vlastně děje? Chceme Pánu Bohu víc děkovat a připomínat si, co pro nás udělal. Vždycky se najde dost námětů k prosbám a přímluvám za sebe navzájem, za sborové věci, za jednotlivé lidi ve sboru, za naši zemi… Je i krátký prostor ke sdílení osobních potřeb. Očekávané ukončení cca v 19. 15.

 

Náměty k modlitbám:

 • noc kostelů 7. 6. na Barrandově
 • evropské volby 7. – 8. června
 • vážná nemoc Hany (dcera Olgy Svobodové, sestra Pavly Seemanové, vyrůstala jako dítě v našem sboru) – prosme o Boží dotek a podporu pro celou rodinu
 • ti, kteří sedávali v našich lavicích a Pánu Bohu se vzdálili
 • zkouškové období, absolutoria…
 • Boží moudrost a vedení pro staršovstvo
 • příprava letních akcí – sborová dovolená, tábor dorostu, akce mládeže
 • úpravy ve sborovém domě a budoucí nájemníci

 

Další data k zaznamenání:
 • v neděli 16. června po shromáždění besídkový piknik na dvorečku
 • čtvrtek 20. června po biblické hodině modlitební setkání
 • ve čtvrtek 20. června také začíná rekonstrukce spodního bytu
 • středa 26. června v 10 hodin pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov

 

Sbírka na nové varhany
Do konce května bylo vybráno 195.500 Kč. Všem dosavadním dárcům děkujeme! Sbírka pokračuje do 30. června 2024. Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany. Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.