Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa od 15.30 setkání seniorů (host Andrew Funka)
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, téma Vzkříšení těla (1K 15,35-50), tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v pátek a v sobotu zajišťuje tým z našeho sboru průběh Výroční konference Církve bratrské v blízkém Staropramenu

 

Program na Barrandově:
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)
 • sobota 18. května od 11:02 Ekumenická bohoslužba v kostele Krista Spasitele na Barrandově Grussova 6 a následný hudební program do 22.00 v rámci akce Zažít hudbu v kostele (pozvánka zde)
Celkový program na Barrandově na květen 2024, který organizujeme nebo na který zveme, najdete zde.

 

Sbírka na nové varhany
Všem dosavadním dárcům děkujeme! Sbírka pokračuje do 30. června 2024.
Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.

 

Náměty k modlitbám:
 • Bischofovi dovolená
 • příprava Výroční konference CB příští víkend
 • sborová práce – zapojení do týmů, noví starší, domovnictví, správcovství…
 • děti, mládež, rodiny ve sboru
 • nemocní M. Hrbek,  A. Bischofová
 • dlouhodobě nemocní / nepřítomní (Lachmanovi, Vinčálkovi, Pínovi v Hýskově, Zvelebilovi, s. Řeháková…)
 • příprava letních akcí – tábor dorostu, pobyt mládeže, sborová dovolená…

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 22. května – od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • neděle 26. května – rozloučení s Funkovými
 • neděle 2. června – omezené parkování kvůli blokovému čištění ulic
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů, informace zde
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov – přihlašování zde

 

Pozvánka odjinud:

 • slavnostní konferenční bohoslužba s tématem Láskyplný konflikt s církví – káže předseda Rady CB David Novák – pátek 17. května od 19:30 ve Sboru CB v Praze 1 – Soukenická 15