Dnes budeme pokračovat v prázdninové sérii Králové Izraele – znovu se vrátíme k Šalomounovi, tentokrát k jeho soudu (1Kr 3,16-28), kázat bude br. kazatel Bischof. Večer od 18 hodin jsme zváni ke společným modlitbám

 

Sborový program v následujícím týdnu:
  • úterý 9. 7. – možnost účastnit se společných biblických hodin se sbory Praha 1 (Soukenická) a Praha 3 (Žižkov) – vždy od 18.30 – v červenci Soukenická 15, toto úterý slouží Jarrod Harmaning ze žižkovského sboru
  • čtvrtek 11. 7. od 17 hodin setkání nad 1. Královskou (blíže viz článek ve Sborových listech) – povede br. kazatel Bischof; pokud můžete, přečtěte si předem 3. a 4. kapitolu (tady je možno sledovat přenos)
  • v neděli 14. 7. kázání Rozdělení Izraele

 

Sbírka na nové varhany byla uzavřena 30. června 2024. Celkem bylo vybráno 268 500 Kč – děkujeme vám všem,
kteří jste svým příspěvkem dali najevo, že o varhany stojíte! Nový nástroj byl instalován 18. června 2024.

 

Náměty k modlitbám:

  • besídka – potřebujeme nové učitele, prosme za povzbuzení a občerstvení pro ty stávající i za moudrost, jak práci s poměrně nesourodou skupinou dětí pojmout
  • děkujme za rodiče, kteří přiváděli děti na klub Mladí stavitelé na Barrandově, a modleme se za přihlašování dětí na klub na příští školní rok
  • čas osobních dovolených – kéž Pán Bůh dopřeje každému potřebný odpočinek a občerstvení mysli i sil / ochrana na cestách / svědectví těm, které potkáme
  • jak z toho, co od Pána Boha dostáváme, předávat dál?
  • dcera Olga Svobodové Hana, rodina Seemanových