Dnes uzavíráme stručnou sérii Krédo kázáním Libora Duchka: Věřím… v těla vzkříšení a život věčný, amen. V co doufáme jako Ježíšovi následovníci?
Hana Fišerová, dirigentka pěveckého sboru Effatha, přijde představit letní misijní projekt v Keni.

 

U Támar Kočnarové je možné objednávat Denní čtení na rok 2025. Předpokládaná cena bude 80 Kč. Uzávěrka objednávek 30. června 2024.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa v 10 hodin pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, téma Život po životě: Co se stane po smrti? (1K 15,35-58), tady je možno sledovat přenos
 • čtvrtek od cca 18.15 jednání staršovstva
 • v sobotu 29. 6. odjíždějí dorostenci na dvanáctidenní tábor
 • v neděli 30. června budeme slavit večeři Páně

 

Program na Barrandově:
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)

Program, který na Barrandově organizujeme v červnu 2024, najdete zde.

 

Náměty k modlitbám:

 • vážná nemoc Hany S. (vyrůstala jako dítě v našem sboru) – prosme o Boží dotek a podporu pro celou rodinu
 • příprava letních akcí – sborová dovolená, tábor dorostu, akce mládeže
 • čas osobních dovolených – kéž Pán Bůh dopřeje každému potřebný odpočinek a občerstvení mysli i sil / ochrana na cestách / svědectví těm, které potkáme
 • rekonstrukce ve sborovém domě a budoucí nájemníci
 • podpora misie a moudré rozhodnutí pro výběr projektu, který vezmeme za svůj

 

Pozvánky odjinud:
 • Letní biblická škola Open it!  pro mladé lidi 17+, kteří chtějí týden prázdnin věnovat poznávání Bible; pořádá ETS ve spolupráci s odborem mládeže CB – bližší informace a přihláška zde
 • Roční škola pro služebníky mladé generaci LetsGO  pořádá ETS ve spolupráci s odborem mládeže CB – příležitost pro všechny mladé křesťany 18+, kteří mají rádi svou mládež a chtějí ji aktivně rozvíjet. Je určena jak pro ty, kdo už v týmu vedení mládeže jsou, tak i pro ty, kdo se na to chtějí připravit. Bližší informace a přihláška zde