Tady si můžete přečíst červnový pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka.
neděli 16. června pokračujeme v sérii Krédo zamyšlením nad vyznáním: Věřím… v Ježíše Krista, jeho jediného syna, našeho Pána… Kdo je Ježíš? Kázání připravuje br. kazatel Bischof. Práci Misijního fondu Křesťanské misijní společnosti přijde představit jeho ředitel Michal Klesnil. Po shromáždění bude mít besídka rozlučkový piknik.

 

U Támar Kočnarové je možné objednávat Denní čtení na rok 2025. Předpokládaná cena bude 80 Kč. Uzávěrka objednávek 30. června 2024.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, téma Jak hlásáme Ježíše jako dobrou zprávu? (1K 15,1-11), tady je možno sledovat přenos;
 • čtvrtek cca od 18.15 modlitební setkání (viz box)
 • ve čtvrtek začíná rekonstrukce spodního bytu
 • ve čtvrtek je také uzávěrka prázdninových Sborových listů
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 23. června kázání Libora Duchka Krédo – Vzkříšení: Věřím… v těla vzkříšení a život věčný, amen. V co doufáme jako Ježíšovi následovníci? Misijní projekt v Keni přijde představit dirigentka pěveckého sboru Effatha Hana Fišerová

 

Program na Barrandově:
 • středa od 18.00 komunitní setkání s občerstvením na téma Ježíšův portrét – Král; rozhovor nad 18. a 19. kapitolou Janova evangelia povede Gisela Younisová
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)

Program, který na Barrandově organizujeme v červnu 2024, najdete zde.

 

Pozvání ke společným modlitbám
Pravidelně se kromě ranních nedělních modlitebních chvil setkáváme i první neděli v měsíci v 18 hodin. Víme, že ne každému tento termín vyhovuje, proto hledáme v průběhu měsíce další příležitost – návrhem je 3. čtvrtek v měsíci po biblické hodině (cca 18.15). Sejdeme se tedy ve čtvrtek 20. června (po biblické hodině).
Co se tam vlastně děje? Chceme Pánu Bohu víc děkovat a připomínat si, co pro nás udělal. Vždycky se najde dost námětů k prosbám a přímluvám za sebe navzájem, za sborové věci, za jednotlivé lidi ve sboru, za naši zemi… Je i krátký prostor ke sdílení osobních potřeb. Očekávané ukončení cca v 19. 15.

 

     Náměty k modlitbám:

 • začátek pobytu Funkových na novém místě v Americe
 • děkujme za návštěvníky, účinkující a organizátory Noci kostelů na Barrandově; přimlouvejme se za děti z klubu Mladí stavitelé a jejich rodiče
 • vážná nemoc Hany (dcera Olgy Svobodové, sestra Pavly Seemanové, vyrůstala jako dítě v našem sboru) – prosme o Boží dotek a podporu pro celou rodinu
 • příprava letních akcí – sborová dovolená, tábor dorostu, akce mládeže
 • úpravy ve sborovém domě a budoucí nájemníci
 • podpora misie a moudré rozhodnutí pro výběr projektu, který vezmeme za svůj

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 26. června v 10 hodin pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov – přihlašování zde