neděli 19. května budeme slavit Letnice – svátek seslání svatého Ducha. O dorůstání v Krista budeme tentokrát přemýšlet nad textem 1. Kor 15,35-50 – téma Vzkříšení těla, káže br. kazatel Bischof.
Modlitební chvíle před shromážděním začíná v 9.15.

 

Společný oběd v neděli 2. června
Při dopoledním shromáždění budeme slavit večeři Páně a poté vás všechny za staršovstvo zveme společnému obědu. Pokud počasí dovolí, základem budou dobroty na grilu, ostatní prosím doneste formou “oběd s překvapením” – tj. každý můžete přinést, čím byste chtěli ostatní pohostit – polévky, přílohy, saláty, moučníky, jistě i něco dalšího od masa přijde vhod. Děkujeme a těšíme se!

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa  od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kdo mohou a chtějí přijít
 • čtvrtek od 17 hodin biblická hodina – povede br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • po biblické hodině (cca 18.15) jednání staršovstva
 • ve čtvrtek je také uzávěrka červnových Sborových listů
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 26. 5. se rozloučíme s Funkovými před jejich návratem do Ameriky
Program na Barrandově:
 • středa od 18.00 kurz M4Ready s kazatelem CB Markem Potmou na téma Vytváření kultury učednictví a rozvoje druhých v klubovně CB (Záhorského 886/4 – Modrý vchod; informace zde)
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé (v klubovně CB,  Záhorského 886/4 – Modrý vchod)
Celkový program na Barrandově na květen 2024, který organizujeme nebo na který zveme, najdete zde.

 

Náměty k modlitbám:
 • sborová práce – zapojení do týmů, noví starší, domovnictví, správcovství…
 • děti, mládež, rodiny ve sboru
 • tatínek Michala Hejla prochází náročnou léčbou, nemoci u Pospíchalových
 • dlouhodobě nemocní / nepřítomní (Lachmanovi, Vinčálkovi, Pínovi v Hýskově, Zvelebilovi, s. Řeháková…)
 • příprava letních akcí – tábor dorostu, pobyt mládeže, sborová dovolená…

 

Další data k zaznamenání:
 • neděle 2. června – sborový oběd, večer modlitební setkání od 18 hodin
 • neděle 2. června bude omezené parkování v bezprostřední blízkosti kvůli blokovému čištění ulic
 • pátek 7. června od 16.00 Dětské odpoledne v rámci Noci kostelů na Barrandově v klubovně CB v KRC Záhorského 886/4 na téma Josef – mistr snů, informace zde
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov

 

Sbírka na nové varhany
Všem dosavadním dárcům děkujeme! Sbírka pokračuje do 30. června 2024.
Přispívat můžete libovolnou částkou na účet sboru č. 150416108/0300, var. symbol 333, do poznámky uveďte Varhany.
Příspěvek v hotovosti do kasičky vždy zřetelně označte svým jménem a slovem Varhany.