neděli 30. června otevřeme prázdninovou sérii Králové Izraele – prvním námětem bude Šalamounova volba, kázat bude br. kazatel Bischof. Poté bude společně slavit večeři Páně.
U Támar Kočnarové je v neděli poslední příležitost objednat Denní čtení na rok 2025. Předpokládaná cena bude 80 Kč.
Dorostenci společně s dorostem z Velké Ohrady v sobotu na dvanáctidenní tábor (návrat 10. 7.). Přejeme jim krásné dny plné Boží ochrany a požehnání!

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • čtvrtek od 17 hodin setkání nad 1. Královskou (blíže viz článek ve Sborových listech) – povede br. kazatel Bischof; pokud můžete, přečtěte si předem první dvě kapitoly (tady je možno sledovat přenos)
 • v neděli 7. 7. kázání Šalamounův soud, večer od 18 hodin modlitební setkání
Pozvání ke společným biblickým hodinám sborů CB Praha 1 a Praha 3

vždy v úterý od 18.30 – v červenci Soukenická 15, v srpnu Hartigova 24; v úterý 2. 7. slouží Tomáš Trávníček, kazatel neveklovské stanice sboru v Soukenické

 

Pozvánky odjinud:
 • Letní biblická škola Open it!  pro mladé lidi 17+, kteří chtějí týden prázdnin věnovat poznávání Bible; pořádá ETS ve spolupráci s odborem mládeže CB – bližší informace a přihláška zde
 • Roční škola pro služebníky mladé generaci LetsGO  pořádá ETS ve spolupráci s odborem mládeže CB – příležitost pro všechny mladé křesťany 18+, kteří mají rádi svou mládež a chtějí ji aktivně rozvíjet. Je určena jak pro ty, kdo už v týmu vedení mládeže jsou, tak i pro ty, kdo se na to chtějí připravit. Bližší informace a přihláška zde.

 

Náměty k modlitbám:

 • tábor dorostu – ochrana, požehnání, Boží doteky pro jednotlivé účastníky
 • příprava dalších letních akcí
 • děkujme za rodiče, kteří přiváděli děti na klub Mladí stavitelé na Barrandově, a modleme se za přihlašování dětí na klub na příští školní rok
 • čas osobních dovolených – kéž Pán Bůh dopřeje každému potřebný odpočinek a občerstvení mysli i sil / ochrana na cestách / svědectví těm, které potkáme
 • vážná nemoc Hany (dcera Olgy Svobodové, sestra Pavly Seemanové, vyrůstala jako dítě v našem sboru) – prosme o Boží dotek a podporu pro celou rodinu
 • rekonstrukce ve sborovém domě a budoucí nájemníci
 • podpora misie a moudré rozhodnutí pro výběr projektu, který vezmeme za svůj