Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích tak, jak zazněla v neděli z kazatelny.

18. 10. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Jsou omezeny všechny akce včetně bohoslužeb na šest osob uvnitř, ale i ve vnějším veřejném prostoru. Společný zpěv je povolen pouze do počtu pěti zpěváků, rozestup mezi osobami musí být alespoň dva metry. Toto omezení je vyhlášeno do 3. listopadu.

K přímému přenosu bohoslužeb a biblických hodin se přidejte zde: https://cbsmichov.cz/live/

Ranní modlitební chvíle v 8:45 se konat bude – třeba přijde alespoň jeden či dva lidé.

Na neděli 18. října byla ve Sborových listech vyhlášena finanční sbírka na Evangelikální teologický seminář (ETS). Své příspěvky můžete poslat elektronicky na sborový účet 150416108/0300, variabilní symbol: 8.

V úterý se sejde staršovstvo. Jedním z hlavních bodů bude rozhovor o událostech předcházejících volbě staršovstva. Prosíme o vaše modlitby, abychom měli moudrost se správně rozhodnout.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Ve světě, ale ne ze světa”. Naším hostem bude Daniel Fajfr. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Mládežníci se v úterý potkají po internetu (více informací na instagramových stránkách “mladezsmichov”). Také dorost se v pátek setkal po internetu.

Zde najdete pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka.

Z iniciativy Martina Hrbka se na internetových stránkách sboru objevila nová nabídka: OSOBNÍ KNIHOVNA. Nemáte co číst? Potřebujete sehnat zajímavou knihu? Podívejte se, kdo vám co dobrého může půjčit… https://cbsmichov.cz/knihovna/

Závěry členského shromáždění 4. října:

 • Bylo zvoleno nové celosborové staršovstvo v následujícím složení: Libor Duchek (místopředseda), Pavel Bartošek (hospodář), zapisovatelka (Olga Kutílková), Bohuška Najbrtová, Aleš Čejka; a kazatelé Jan Valeš a David Kašper (do 31. 12. 2020).
 • Byl přijat hospodářský výsledek za rok 2019 a zvoleni nové revizorky na další čtyřleté období (Dagmar Průšková a Miriam Bartošová, náhradník Zbyněk Ferenc).
 • Schváleno bylo finanční a majetkové dělení mezi smíchovským a nově vznikajícím berounským sborem v navržené podobě. Prostředky vložené smíchovskou částí sboru do nákupu sborového domu v Berouně v únoru tohoto roku jsou darem berounským a ti nemusí nic z toho vracet.

11. 10. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Zdeněk Vojtíšek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Na bohoslužbě ve Vrázově ulici nás zítra může být až 100. Od pondělí pak je maximální počet účastníků všech setkání ve vnitřních prostorách 10. Pokud máte zájem se bohoslužby 18. října účastnit, napište mi prosím v odpověď na tento e-mail.

Zvu všechny, abychom osobně sestoupili NA HLUBINU ŽIVOTNÍ CESTY S BOHEM. V programu nedělních kázání v rámci tohoto cyklu nastává jedna změna – v neděli 18. 10. za současných podmínek nepřijede David Beňa (kázat bude Jan Valeš).

Přímý přenos biblické hodiny se ve čtvrtek nepovedl. Je mi líto, ale nemáme ani záznam. Služba YouTube změnila nastavení, aniž bychom to předem zaznamenali. Doufám, že ve čtvrtek se nám živý přenos podaří. Živé vysílání nedělní bohoslužby je technicky zajištěno jinak, takže by nemělo být ohroženo.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Spravedlivý a hříšních zároveň” – výklad tohoto významného výroku reformátora Martina Luthera, který dodnes pomáhá porozumět našemu vztahu s Bohem. Vyučování přinese Jan Valeš. Biblická hodina bude, doufejme, živě vysílána i pro případ výpadku záložně nahrávána. Účast by měla být do 10 osob – zkusíme to opět bez přihlašovacího systému.

4. 10. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Pavel Černý

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Epidemie koronaviru nám klade určitá omezení. V jejich mezích se můžeme setkávat v počtu do 100 osob k nedělní bohoslužbě a do 10 osob na ostatních setkáních. Neděle 4. října je posledním dnem, kdy tato pravidla ještě formálně neplatí, ale i tak dopolední bohoslužbu přizpůsobíme situaci např. tím, že budeme méně zpívat.

Dnes vychází říjnové číslo Sborových listů čtěte na https://cbsmichov.cz/sborove-listy/

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Zápas s pokušením krok za krokem” – praktické vyučování pro náš každodenní život přinese náš zítřejší host kazatel Pavel Černý. Biblická hodina bude živě vysílána i nahrávána. Účast by měla být do 10 osob – zkusíme to nejprve bez přihlašovacího systému.

Mládež se v úterý v 18h setká k modlitební procházce Prahou.

27. 9. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Příští neděli 4. října je ve 14h výroční členské shromáždění. Program najdete ve Sborových listech. Vedle volby staršovstva nás čeká jedno důležité rozhodnutí – zda půjčka na koupi berounského sborového domu letos v únoru zůstane půjčkou nebo ji berounským darujeme. Díky tomuto zásadnímu finančnímu rozhodnutí je třeba, aby se nás sešlo alespoň 85 hlasujících členů sboru – tedy ještě o něco více než první zářijovou neděli. Prosím tedy všechny, kterým to za současné epidemie dovoluje zdraví, abyste s účastí počítali. Pokud zvažujete, zda se účastnit dopolední bohoslužby nebo odpoledního členského shromáždění, připojte se k bohoslužbě po internetu a osobně přijďte až na 14 hodinu.

 • Pro ty z vás, kteří 4. října nebudete moci být na členském shromáždění ze zdravotních důvodů nebo protože nebudete v Praze, bude zítra mezi 11 a 12 hodinou připravena v přízemí (presbyterně) volební schrána.
 • Také v sobotu 3. října, tedy den před členským schromážděním je připravena volební schrána v modlitebně ve Vrázově ulici pro ty, kteří se s ohledem na epidemii nemohou účastnit samotného shromáždění. Mohou tedy volit s jednodenním předstihem. Hodina bude [upřesněna zde].
 • Pokud by vládní opatření stanovila max. počet osob např. na 30 nebo 50, využijeme tří oddělených podlaží modlitebny, propojíme je živě obrazem a zvukem, a tak se nám snad podaří být usnášení schopní i za omezených podmínek.
 • Pokud by vládní opatření docela znemožnila konání členského shromáždění, bude volební schrána připravena i po bohoslužbě v neděli 4. října. Tak se podaří alespoň jedno potřebné hlasování uskutečnit. Podrobný scénář voleb dostali členové sboru v neděli 20. 9. e-mailem.

Minulou neděli se uskutečnila finanční sbírka na službu mezi Mongoly v ČR, která mnohé vzala za srdce – vybralo se 39 800 Kč. Děkujeme všem, kteří se takto podělili o to, co jim Bůh svěřil!

Kazatel požádal Radu CB o možnost konzultací. Kazatel se nejprve radil se staršími a ti tento krok podpořili. Nejedná se o „mimořádnou vizitaci“ podle Řádu správy CB, ale možnost konzultací podle naší potřeby. Pomoci nám jsou ochotni pražský senior Robert Hart (737 858 268, robert.hart@cb.cz) a členové Rady CB David Novák (david.novak@cb.cz) a Broněk Matulík (724 285 687, bronislav.matulik@cb.cz).

Na internetových stránkách sboru máme novinky – videa a ohlédnutí.

Přejeme krásné společné chvíle těm, kdo jedou na kole Hronovskem!

20. 9. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Tibor Mahrik

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Epidemie si žádá, abychom nosili ROUŠKU, dezinfikovali a nepodávali si ruce RUCE. Pokud se nebudete bohoslužeb účastnit osobně, buďme spolu živě na internetu ZDE.

Kázání a biblické hodiny najdete na YouTube stránce našeho sboru. Záznam celé bohoslužby a textovou podobu některých kázání najdete v archívu ZDE.

Volební komise představí nyní kandidáty pro volbu staršovstva. Členské shromáždění proběhne 4. října od 14h. Členové sboru dostanou zítra večer ještě další e-mail, který bude obsahovat vše potřebné: kandidátku, dny a hodiny, kdy bude k dispozici volební schránka, detailní informace o postupu volby, která jistě nebude jednokolová. Kandidáty jsou (v abecedním pořadí): Pavel B., Aleš Č., Libor D., Olga K., Bohuslava N., Judita N., Michaela P., Zdeněk S., Tomáš V., Hana V., Tomáš Z.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Hledání Boží vůle” – praktický vhled do života křesťana přinese Pavel Chráska st. Biblická hodina bude živě vysílána i nahrávána.

V úterý je setkání mládeže a v pátek se setkává dorost.

Finanční sbírka 20. září na službu mongolské komunitě

 • V České republice žije kolem 10 000 Mongolů, což je asi 20 % evropské mongolské populace. Tento národ je nyní velmi otevřený evangeliu, zatím je ale příliš málo těch, kdo by jim ho zvěstovali, pomohli jim růst ve víře a předávali odpovědnost.
 • Jednou z klíčových postav této misie je diákon Církve bratrské Munkh-Erdene Turmunkh (Munkuš). Podílel se na založení Mongolské biblické školy, kde studuje každý semestr 12 až 15 studentů (z toho asi 40 % z ČR) a stále působí v jejím vedení. Jeho služba vede k zakládání nových mongolských sborů – nyní jich je po Evropě 28, jsou křtěni noví lidé.
 • Bratr Munkuš pracuje v restauraci, kde musí být často až 60 hodin týdně. Je za tuto práci vděčný, zároveň ale vidí potřeby misie. Vnímá své povolání od Pána Boha a cítí, že by mu měl sloužit naplno.
 • Rada CB je tomu nakloněna, nebylo by ale šťastné zatížit břemenem financování pouze jediný sbor. Rada proto odsouhlasila vytvoření analytického účtu pro dary na službu bratra Munkuše v mongolské komunitě s nadějí, že Boží Duch osloví jednotlivce či sbory, kteří tuto misijní práci aktivně podpoří. Až budou na tomto účtu finanční prostředky přibližně na pokrytí základní roční mzdy kazatele, vytvoříme pro bratra Munkuše pracovní místo. Existence tohoto úvazku by se každoročně opakovaně posuzovala a případně prodlužovala.
 • Na Smíchově proběhne sbírka v neděli 20. září – všechny finanční příspěvky vhozené do kasičky půjdou na podporu této služby a předáme je vedení církve.

13. 9. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Minulou neděli se konalo členské shromáždění. Byla zvolena volební komise. Na shromáždění také kazatel oznámil, že toto je jeho poslední školní rok na Smíchově. Děkujeme všem za účast, která umožnila řádnou volbu volební komise. V neděli 20. září bude vyhlášena kandidátka, v neděli 4. října bude výroční členské shromáždění, na kterém mimo jiné proběhne volba nového staršovstva.

Od 10. září platí povinnost NOŠENÍ ROUŠEK ve všech prostorách modlitebny. Buďme ohleduplní a pečliví. Budeme se muset obejít bez podávání rukou. Děkuji za pochopení.

Dnes 13. 9. v 18h na modlitební setkání ve Vrázově ulici. Nebo se k nám připojte doma v modlitbách za naši službu tomuto světu, za společenství církve i za volbu staršovstva 4. října.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Zápas o život v Boží blízkosti” nad svědectvím knihy Žalmů s Pavlem Hoškem, který nás také svým kázáním osloví zítra. Biblická hodina bude živě vysílána i nahrávána.

Zveme děti a jejich rodiče na středeční legoklub a mládež a dospělé na kurzy angličtiny, které pořádáme na Barrandově. Setkání jsou příležitostí jak ke hraní a učení se angličtiny, tak i příležitostí seznamování se s dobrou zprávou, kterou přináší křesťanství. Více informací naleznete na www.barrandovcb.cz a v přiloženém souboru.

Připomínám připravovaný výlet na kole hronovskem 26.-28. září. Více informací ve Sborových listech.

6. 9. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Dnes po bohoslužbě proběhne shromáždění členů sboru. Hlavním bodem je volba nové volební komise, jejímž úkolem je připravit kandidátku pro volbu staršovstva na 4. října:

 • Budeme volit 5 členů volební komise.
 • Máme 6 kandidátů. Staršovstvo navrhlo tyto: Pavel Bartošek, Miriam Bartošová, Anička Duchková, David Lachman, Bohuška Najbrtová. Během týdne jsem dostal návrhy dalších 6 osob, z nichž to nakonec přijala Marcela Zelinková. Děkuji všem šesti, že jsou připraveni se této důležité role zhostit a zároveň dávají ostatním členům sboru volnou ruku o nich hlasovat.
 • Budeme tedy volit stejně jako se bude za měsíc volit staršovstvo: pomocí lístků, na kterých bude těchto 6 jmen. Každý může zatrhnout až 5 z nich. Pak bude třeba lístky sečíst. Zvoleni budou ti, kdo budou mít nadpoloviční počet odevzdaných hlasů.

Dnes vycházejí nové Sborové listy (internetový archiv zde).

Také letos připravujeme podzimní cyklus biblických výkladů a kázání: NA HLUBINU ŽIVOTNÍ CESTY S BOHEM. Nedělní bohoslužby v rámci tohoto cyklu začnou již příští neděli 13. září – přivítáme mezi sebou Pavla Hoška, s kterým se vnoříme do zbožnosti knihy žalmů.

Svatá večeře Pánova bude 13. září stejně jako večerní modlitební setkání. Příští neděli budou také křtěni Tomáš a David Pokorných a Tomáš Zeman. Všichni se také přidávají k našemu sboru ještě spolu s Giselou Younisovou, která již pokřtěna je.

Biblická hodina ve čtvrtek 10. září od 18:30 nás vede na hlubinu vztahu s Bohem, tentokrát na téma: Bible – jediné měřítko víry a života. Biblické hodiny se živě vysílají a budou dostupné v archívu.

V Berouně mají příští neděli členské shromáždění a budou tam volit nové staršovstvo na přechodnou dobu, než budou v  lednu ustanoveni samostatným sborem.

Misijní skupina na Barrandově chce odrážet Boží světlo a lásku s lidmi na Barrandově. Kurzy angličtiny na to jsou dobrý způsob. Nové kurzy začnou přespříští týden, a některé bývalí účastníci se vracejí. Zveme vás, abyste se přidali ke kurzu – podvečer ve středu nebo ve čtvrtek. Je to dobrá příležitost, nejen procvičit svou angličtinu, ale poznat lidi na Barrandově a přispět ke společenství křesťanů. Informace najdete na plakátech nebo na webové stránce www.barrandovcb.cz, nebo se obraťte na Amy Funka aa_funka@hotmail.com

Zde najdete pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka.

30. 8. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Od neděle 6. září obnovujeme občerstvení po bohoslužbách, ale s ohledem na hygienické okolnosti začneme tím, že budeme připravovat pouze teplé a studené nápoje. Koordinaci občerstvení s novým školním rokem přebírá od Jany Zelinkové Jana Kotrlová. Janě Z., která se o občerstvení doposud starala, velmi děkujeme za její službu! Opět je tedy možné se zapisovat do tabulky nedělí na nástěnce v modlitebně – děkujeme.

Také letos připravujeme podzimní cyklus biblických výkladů a kázání: NA HLUBINU ŽIVOTNÍ CESTY S BOHEM. Nedělní bohoslužby v rámci tohoto cyklu začnou 13. září.

Biblické hodiny budeme otázkám zbožnosti věnovat hned od začátku září, ve čtvrtek 3. září od 18:30 konkrétně na téma: Spočinout nebo se vydat do neznáma – úvodní biblická hodina o rovnováze mezi spočinutím v Bohu a vydáváním se na neznámé cesty hledání Boha.

Zveme děti ve věku přibližně od 6 do 12 let a jejich rodiče od 2. září do barrandovské knihovny na Legoklub, který se bude opět konat ve středy od 16:30. Více informací najdete na www.barrandovcb.cz a v přiložené pozvánce.

Členové sboru ode mne včera obdrželi e-mailovou informaci týkající se členského shromáždění příští neděli 6. září, které proběhne hned po bohoslužbě.

Svatá večeře Pánova bude 13. září stejně jako večerní modlitební setkání.

Ve sboru v Horních Počernicích bude 6. září v rámci odpolední slavnosti od 15h uveden do služby vikář Benjamín Kaleta (viz přiložená pozvánka).

Přišlo zářijové číslo časopisu Brána.

23. 8. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Aleš Čejka

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Ve čtvrtek od 18:30 pokračujeme s prázdninovým cyklem biblických hodin, v kterých studujeme biblické modlitby a také se společně modlíme. Tématem tohoto týdne jsou biblická varování před špatnou modlitbou. Biblické hodiny se přes léto ani nenahrávají ani nevysílají – přijďte 🙂

V úterý večer se ke své poradě sejde celosborové staršovstvo. Prosím, modleme se za moudrost a vedení od Boha pro všechny starší, kteří stojí v čele tohoto sboru.

Milí členové a členky sboru, zapište si prosíme do svých kalendářů:

 • členské shromáždění 6. září hned po bohoslužbě – volba nové volební komise
 • členské shromáždění 4. října ve 14h – výroční zprávy, majetkové a finanční osamostatnění Berouna, volba staršovstva

Jak již je napsáno v letním čísle Sborových listů, na přelomu září a října začne kurz Manželské večery. Přihlaste se prosíme manželům Najbrtovým do konce prázdnin – mnajbrtcentrum.cz, 733 625 755 a 733 625 756. Informace také na stránkách www.manzelskevecery.cz

V neděli 23. srpna se obracejte na Aleše Čejku. Ve zbytku týdne již bude k dispozici kazatel, který se v neděli večer vrací s rodinou z dovolené.

16. 8. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Dnes odpoledne se ze svého týdenního pobytu vrací mládežníci ze Smíchova, z Berouna a z Černošic.

Ve čtvrtek od 18:30 pokračujeme s prázdninovým cyklem biblických hodin, v kterých studujeme biblické modlitby a také se společně modlíme. Tématem tohoto týdne jsou biblické výzvy k ustavičné modlitbě. Biblické hodiny se přes léto ani nenahrávají ani nevysílají – přijďte 🙂

Milí členové a členky sboru, zapište si prosíme do svých kalendářů:

 • členské shromáždění 6. září hned po bohoslužbě – volba nové volební komise
 • členské shromáždění 4. října ve 14h – výroční zprávy, majetkové a finanční osamostatnění Berouna, volba staršovstva

Připomínáme diakonskou iniciativu CovidNet 2020. Jde o pomocnou síť pro ty, na které tvrdě dopadají či dopadnou důsledky vládních opatření v souvislosti s epidemií.

 • Pokud se vám stalo, že vás někdo požádal o pomoc a vy si s tím nevíte rady, můžete přijít za námi.
 • Pokud cítíte, že jste se sami ocitli v situaci, se kterou si nevíte rady, můžete se na nás obrátit.
 • Pokud znáte někoho, komu byste chtěli pomoci, ale nevíte, jak na to, poraďte se s námi.
 • Pište na e-mailovou adresu covidnet@email.cz nebo kontaktujte Petra Navaru, Libora Duchka, Janu Dobišovou či Adama Pokorného.

V neděli 16. srpna se obracejte na kazatele. Ve zbytku týdne, kdy má kazatel dovolenou, se obracejte na Rudu Pánka (tel. 735 270 816, email panekr@volny.cz).

SOS Bejrút – možnost finanční podpory: Nadační fond Křesťanské misijní společnosti (vydavatel časopisu Život víry) vyhlašuje mimořádnou humanitární sbírku pro oběti katastrofální exploze v libanonském Bejrútu. Vybrané peníze budou zaslány místnímu sboru Free Evangelical Church Beirut, s jehož vedoucími mají někteří z NFKMS osobní vztahy a kteří dohlédnou na jejich distribuci potřebným. Prostředky budou použity zejména na akutní nákupy pitné vody, potravin a základních potřeb pro lidi, jejichž domovy byly zničeny či poškozeny při výbuchu. Své dary můžete posílat na účet Nadačního fondu KMS, č.ú. 577409193/0300 s var. symbolem 300 (Obecná humanitární pomoc). Pro oběti v Bejrútu použijeme veškerý výtěžek z tohoto střediska během příštích tří měsíců. Můžete využít také platební bránu PayPal z našich webových stránek.

Ve Vsetíně se bude konat Festival UNITED 21. – 22. 8.: https://portal.cb.cz/2020-festival-united-se-bude-konat-online-ve-dnech-21-22-srpna-2020