Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích. Pro pravidelný odběr oznámení se můžete přihlásit.

Oznámení 25. února 2024

Dnešní kázání: Ruslan Grycik podle rozpisu 40 dní s Biblí na téma Zbořte tento chrám (J 2,13-25)
Bratr kazatel Bischof slouží tuto neděli v Úpici.

40 dní s Biblí
Od 21. února společně čteme Janovo evangelium – rozpis najdete tady

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18 hodin jednání staršovstva, od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede br. kazatel Bischof, téma Boží syn (J 1,19-34) v rámci cyklu 40 dní s Biblí, tady je možno sledovat přenos
 • ve čtvrtek je také nejzazší termín pro odevzdání příspěvků pro Výroční zprávu
 • pátek od 16.15 dorost
 • neděli 3. března budeme slavit večeři Páně, večer od 18 hodin bude modlitební setkání

 

Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • od 18.00 kurz M4Ready s kazatelem CB Markem Potmou na téma Sdílení evangelia a porozumění kontextu. Prosíme o potvrzení účasti na email okbarrandov@email.cz.
 • ve čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Další data k zaznamenání:
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin
 • neděle 24. března – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění
 • čtvrtek 28. března od 17 hodin – Křížová cesta – velikonoční recitál Petra a Pavla Bischofových (pozvánku najdete zde)
 • 2. – 9. srpna – sborová dovolená v parkhotelu Harrachov (o možnosti přihlášení budete včas informováni)

 

Náměty k modlitbám:
 • útěcha a povzbuzení pro rodinu A. Funky (blíží se odchod maminky, Funkovi neplánovaně letí do USA)
 • rekonvalescence O. Vojtíška – díky Pánu Bohu za příznivý vývoj, přesto je situace pro rodinu dost náročná, prosme za posilu, povzbuzení a další Boží uzdravující působení
 • moudrost pro volbu do staršovstva
 • příprava květnové Konference CB (organizačně zajišťuje náš sbor)

 

Pozvánka odjinud:
 • vzpomínkový koncert na Ramblina Rexe – 29. února 2024 v 19 hodin, sbor CB v Praze 1  Soukenické, veškeré bližší info najdete zde

 

Oznámení 18. února 2024

volební komise tento týden ukončila svoji přípravnou práci a představila kandidátku pro březnové volby do staršovstva. Krátké představení kandidátů připravujeme do březnových Sborových listů. Prosím, pokračujme v modlitbách za volby a budoucí staršovstvo.
Jana Dobišová Zemanová
Libor Duchek
Olga Kutílková
Věra Matulíková
Pavla Řídká
Zdeněk Seeman
Gabriela Šímová
Tomáš Vodička

Od čtvrtka 21. února se připojíme k cyklu 40 dní s Biblí (rozpis čtení v únorových SL, průvodní informace a materiály k využití na různých typech setkání najdete zde).

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede br. kazatel Bischof, téma Boží slovo (J 1,19-34) v rámci cyklu 40 dní s Biblí, tady je možno sledovat přenos
 • ve čtvrtek je také uzávěrka březnových Sborových listů
 • pátek od 16.15 dorost
Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • ve čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Sborová dovolená 2024 bude opět v Parkhotelu v Harrachově 2. – 9. srpna 2024 (pátek – pátek)
Prosím, poznamenejte si termín, o spuštění přihlašování budete včas informováni.
Další data k zaznamenání:
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin
 • neděle 24. března – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění

 

Náměty k modlitbám:
 • postní doba – příležitost se ztišit a učit se v modlitbách naslouchat Božímu hlasu
 • volby do staršovstva
 • příprava květnové Konference CB (organizačně zajišťuje náš sbor)

 

Pozvánka odjinud:
 • vzpomínkový koncert na Ramblina Rexe – 29. února 2024 v 19 hodin, sbor CB v Praze 1 – Soukenické, veškeré bližší info najdete zde

 

Oznámení 11. února 2024

Cca 30 minut po shromáždění začne modlitební procházka – zvu vás všechny k modlitbám za okolí modlitebny a naše působení v něm. Kdo se nemůžete přímo vydat do ulic, připojte se k modlitbám v malém sále. Předpokládané ukončení ve 12:30.

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý v 18 hodin jednání staršovstva, od 18.30 mládež
 • středa 14. února od 15:30 kavárna (ne)jen pro seniory – hostem bude br. kazatel Karel Fáber ze sboru CB v Říčanech
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 18. 2. zazpívá v rámci shromáždění pěvěcký soubor KVAS

 

Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • ve středu od 18.00 komunitní skupinka na téma Boží syn podle Jan 5 v rámci 40 dní s Biblí, rozhovor nad Biblí povede Andrew Funka
 • ve čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Sborová dovolená 2024 bude opět v Parkhotelu v Harrachově 2. – 9. srpna 2024 (pátek – pátek).
Prosím, poznamenejte si termín, o spuštění přihlašování budete včas informováni.

Další data k zaznamenání:
 • 21. února se připojíme k cyklu 40 dní s Biblí (rozpis čtení v únorových SL, průvodní informace a materiály k využití na různých typech setkání najdete zde)
 • neděle 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin

 

Náměty k modlitbám:
 • kde je náš úkol ve službě lidem v okolí sboru? – kéž Pán Bůh připraví i pracovníky
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru – po skautu je velká poptávka, rádi bychom jeho prostřednictvím navázali kontakt s rodinami v okolí modlitebny
 • volby do staršovstva
 • nemocní mezi námi (J+P Vinčálkovi, B. Vinčálková, A.Petrová, H. Řeháková)
Pozvánka odjinud:
 • vzpomínkový koncert na Ramblina Rexe – 29. února 2024 v 19 hodin, sbor CB v Praze 1 – Soukenické, veškeré bližší info najdete zde

 

Oznámení 4. února 2024

Dnes vycházejí únorové Sborové listy, přečíst si je můžete zde.
Vzhledem k jarním prázdninám Prahy 1-5 tuto neděli nebude besídka.
Večer v 18 hodin bude v Oáze modlitební setkání (1. neděle v měsíci).
Ještě je k dispozici deset kusů Denního čtení 2024. Zájemci si je mohou zakoupit za 75 Kč.

 

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede ji Martin Hrbek, téma Vzkříšení Lazara (Jan 11,12), tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost pravděpodobně nebude (případné upřesnění u vedoucích)
 • v neděli 11. 2. po shromáždění modlitební procházka (předpokládané ukončení 12:30)
Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé – nebude (prázdniny)

 

Sborová dovolená 2024 bude opět v Parkhotelu v Harrachově 3. – 10. srpna 2024
Prosím, poznamenejte si termín, o spuštění přihlašování budete včas informováni.

Další data k zaznamenání:
 • středa 14. února od 15:30 – kavárna (ne)jen pro seniory – hostem bude br. kazatel Karel Fáber ze sboru CB v Říčanech
 • 21. února se připojíme k cyklu 40 dní s Biblí (rozpis čtení v únorových SL, průvodní informace a materiály k využití na různých typech setkání najdete zde)
 • neděle 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin

 

Náměty k modlitbám:
 • volby do staršovstva
 • kde je náš úkol ve službě lidem v okolí sboru? – kéž Pán Bůh připraví i pracovníky
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru – po skautu je velká poptávka, rádi bychom jeho prostřednictvím navázali kontakt s rodinami v okolí modlitebny
 • nemocní mezi námi 

 

Oznámení 28. ledna 2024

Dnešní kázání připravuje br. kazatel Bischof na text Sk 19,1-7 (Křest z Ducha), po kázání budeme slavit večeři Páně.

 

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, povede ji br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost
 • v neděli 4. 2. večer od 18 hodin modlitební setkání (1. neděle v měsíci)
Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • středa od 18.00 komunitní skupinka na téma Boží slovo podle 1. kapitoly Janova evangelia – v rámci akce CB 40 dní s Biblí
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Další data k zaznamenání:
 • v neděli 11. 2. po shromáždění se vydáme na další modlitební procházku
 • středa 14. února od 15:30 – kavárna (ne)jen pro seniory – hostem bude br. kazatel Karel Fáber ze sboru CB v Říčanech
 • 21. února se připojíme k cyklu 40 dní s Biblí (průvodní informace a materiály k využití na různých typech setkání najdete zde)
 • neděle 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění
 • středa 28. února – společná snídaně v 10 hodin

 

Náměty k modlitbám:
 • vděčnost a chvála za každodenní dobré dary, za vyslyšené prosby, za Boží Slovo, za br. kazatele, za ostatní služebníky ve sboru
 • příprava voleb do staršovstva, moudrost pro volební komisi
 • kde je náš úkol ve službě lidem v okolí sboru? – kéž Pán Bůh připraví i pracovníky
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru
 • nemocní mezi námi, lidé na okraji sboru
 • kazatelská pastorálka 29. – 31. 1.

 

Pozvánky odjinud:
 • neděle 28. ledna Hudba v Černošicích – tři koncerty a dvě přednášky (info zde)
 • Konference na téma Krize identity 2. – 3. 2. v Brně (info zde)

 

 

Oznámení 21. ledna 2024

V neděli 21. ledna bude naším hostem vikář Tomáš Uher z vinohradského sboru, připravuje kázání na text Genesis 12,1-9. Bratr kazatel Bischof slouží tuto neděli v Kyjově.

Pokud chcete vystavit potvrzení o darech sboru za rok 2023, prosím, napište Alešovi Čejkovi na e-mail acejka@email.cz, zda chcete potvrzení tištěné nebo zaslat elektronicky.


Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18 hodin jednání staršovstva
 • úterý od 18.30 mládež
 • ve středu společná pozdní snídaně pro všechny, kteří se mohou a chtějí sejít (od 10 hodin)
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, téma O údělu Izraele (Ř 9, 6-18), povede ji br. kazatel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • ve čtvrtek je také uzávěrka únorových Sborových listů
 • pátek od 16.15 dorost
 • v sobotu proběhne v modlitebně 1. zkouška nového cyklu Effathy – nový začátek, přijďte se nezávazně podívat a zazpívat si, bližší informace zde
 • v neděli 28. 1. budeme slavit večeři Páně

 

Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Další data k zaznamenání:
 • v neděli 11. 2. po shromáždění se vydáme na další modlitební procházku
 • 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění

 

Náměty k modlitbám:
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva, ochota členů sboru nechat se pozvat do služby staršího
 • jakým způsobem máme jako sbor sloužit svému okolí?
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru
 • lidé na okraji sborového společenství, nemocní mezi námi (Vinčálkovi, Lachmanovi, H. Řeháková, br. Hejl…)
 • Ukrajina, Izrael, další místa nepokojů ve světě

 

Pozvánky odjinud:
 • lednové koncerty v ČCE Strašnice (pozvánka zde)
 • pátek 19. 1. od 18.00 Ekumenická bohoslužba v kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2024 a možnost posezení u doneseného občerstvení (pozvánka zde)
 • v neděli 21. ledna vernisáž výstavy kreseb Mirky Ferencové (pozvánka zde)
 • 28. ledna Hudba v Černošicích – tři koncerty a dvě přednášky (info zde)
 • Konference na téma Krize identity 2. – 3. 2. v Brně (info zde)

 

Oznámení 14. ledna 2023

Na neděli 14. ledna připravuje bratr kazatel Bischof kázání na téma Ježíšův křest (Marek 1,4-11).
Pro zájemce jsou stále k dispozici novoroční hesla (na parapetu v mezipatře).

 

Sborový program v modlitebně v příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • čtvrtek biblická hodina od 17 hodin, téma Jeremiášův hrnec (Jr 19, 1-15), povede ji Libor Duchek, tady je možno sledovat přenos
 • pátek od 16.15 dorost

 

Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • středa od 18.00 vzdělávací kurz M4 Ready (informace zde) na téma Sdílení Evangelia a porozumění kontextu s kazatelem CB Markem Potmou. Zveme další účastníky. Prosíme zájemce o potvrzení účasti na e-mail: okbarrandov@email.cz
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé

 

Náměty k modlitbám:
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva
 • příprava výroční konference Církve bratrské
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru
 • rekonvalescence O. Vojtíška, rodina Vojtíškových
 • lidé na okraji sborového společenství – můžeme se modlit třeba za dva konkrétní lidi, které jsme dlouho neviděli
 • Ukrajina, Izrael, další místa nepokojů ve světě

 

Další data k zaznamenání:
 • ve středu 24. ledna od 10 hodin společná pozdní snídaně pro všechny, kteří se mohou a chtějí sejít
 • ve čtvrtek 25. ledna uzávěrka únorových Sborových listů
 • v sobotu 27. ledna proběhne v modlitebně 1. zkouška nového cyklu Effathy
 • v neděli 28. ledna budeme společně slavit večeři Páně
 • v neděli 11. 2. po shromáždění se vydáme na další modlitební procházku
 • 24. března 2024 – sborový den s obědem, Výroční členské shromáždění

 

Pozvánky odjinud:
 • lednové koncerty v ČCE Strašnice (pozvánka zde)
 • pátek 19. 1. od 18.00 Ekumenická bohoslužba v kostele Krista Spasitele na Barrandově v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2024 a možnost posezení u doneseného občerstvení
 • v neděli 21. ledna vernisáž výstavy kreseb Mirky Ferencové (pozvánka zde)
 • Konference na téma Krize identity 2. – 3. 2. v Brně (info zde)

 

Oznámení 7. ledna 2024

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. (Zachariáš 4,6)

Na dnešek připravuje bratr kazatel Bischof kázání na uvedený sborový novoroční verš.
Po shromáždění bude krátké členské shromáždění (podrobnosti byly uvedeny v infomailu).
Večer od 18 hodin v Oáze modlitební setkání – příležitost k chvále, děkování i prosbám za sborové i osobní věci.
Pro zájemce budou v neděli k dispozici novoroční hesla (na klavíru nebo v mezipatře).
Upozornění hospodáře: sborový dvorek je opět přístupný.
Připomínám výzvu volební komise, abyste jí sdělovali své tipy, koho oslovit jako kandidáta do staršovstva. Tipy je možné předat osobně nebo vhodit do krabice v předsálí (do 14. ledna).
Sborový program v modlitebně příštím týdnu:
 • úterý od 18.30 mládež
 • středa od 15.30 kavárna (ne)jen pro seniory – host Ruslan Grycik
 • středa od 18.00 setkání v rámci Aliančního týdne modliteb (viz níže)
 • čtvrtek biblická hodina NEBUDE
 • pátek od 16.15 dorost
Program v domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):
 • čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé
Alianční týden modliteb 2024 (vždy od 18 hodin)       
 • úterý 9.1. v Soukenické
 • středa 10. 1. u nás na Smíchově
 • čtvrtek 11. 1. v ECM v Ječné 19, Praha 2
Náměty k modlitbám:
 • rodina Sejkorových
 • rekonvalescence O. Vojtíška, rodina Vojtíškových
 • dlouhodobě nemocní mezi námi
 • lidé na okraji sborového společenství – můžeme se modlit třeba za dva konkrétní lidi, které jsme dlouho neviděli
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva
 • hledáme vedoucí a pomocné vedoucí pro zamýšlený skautský oddíl při našem sboru

 

Oznámení 24. prosince 2023 (do konce roku)

Pondělí 25. prosince 2023 – Boží hod vánoční
společná slavnostní vánoční bohoslužba pražských sborů s dlouhým příběhem
Soukenická – Vinohrady – Žižkov – Smíchov
ve sboru CB v Praze 1 – Soukenické od 10 hodin
Mesiáš kraluje – káže Pavel Černý
Bratr kazatel Matulík zve zpěváky ze všech sborů ke společnému sborovému zpěvu. Tady najdete několik jednoduchých not k domácímu seznámení, společná zkouška bude v 8.45 před shromážděním.

 

V týdnu mezi svátky nebude mládež, biblická hodina ani dorost.

KONEC ROKU
V neděli 31. prosince od 10 hodin dopolední shromáždění (káže br. kazatel Bischof). Po kázání budeme společně slavit večeři Páně.
Večer připravujeme v Oáze od 17 hodin silvestrovské setkání (ohlédnutí za uplynulým rokem, společné zpívání, občerstvení, novoroční verše). Kdo můžete, přineste s sebou něco dobrého nebo třeba písničku, svědectví, básničku…

 

2024 Sborový program v prvním lednovém týdnu:
 • úterý 2. 1. od 18 hodin jednání staršovstva, mládež se sejde v 18.30
 • čtvrtek 4. 1. biblická hodina od 17.00, povede ji Andrew Funka; tady je možno sledovat přenos
 • pátek 5. 1. od 16.15 dorost
 • neděli 7. 1. po dopoledním shromáždění krátké členské shromáždění,
  večer od 18 hodin modlitební setkání

 

Staršovstvo zve členy sboru 7. ledna 2024 ke krátkému členskému shromáždění po ukončení dopolední bohoslužby. V současné době vidíme jako nejvhodnější řešení končícího mandátu vrátit se k původnímu březnovému termínu voleb. Volbu navrhujeme uskutečnit při Výročním členském shromáždění 24. 3. 2024.
Takové zkrácení mandátu současného staršovstva (vyprší 4. 10. 2024) je třeba odsouhlasit členským shromážděním.

Náměty k modlitbám:
 • lidé pozůstalí, zranění, otřesení událostmi na Filozofické fakultě
 • osamělí lidé a všichni ti, pro které jsou Vánoce obdobím největšího stresu a smutku
 • lidé, kteří jednou za rok zajdou do kostela na půlnoční – kéž jim Pán Bůh otevírá srdce
 • ať v novém roce najdeme nové způsoby, jak oslovovat lidi v okolí našeho sboru
 • nemocní mezi námi
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva

 

Alianční týden modliteb 2024 (vždy od 18 hodin)
 • úterý 9.1. v Soukenické
 • středa 10. 1. u nás na Smíchově
 • čtvrtek 11. 1. v ECM v Ječné 19, Praha 2

 

Oznámení 17. prosince 2023

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve čtvrtek biblická hodina od 17.00, povede ji Pavel Bischof; tady je možno sledovat přenos
 • v pátek nebude dorost
 • v sobotu 23. 12. od 16.00 Zpívání koled ve Vrázovce
 • v neděli 24. 12. štědrodenní bohoslužba s kázáním Libora Duchka: Příbytek Boží

 

Zkraťte si čekání na Vánoce!
Pozvání pro kolemjdoucí a štamgasty z okolí – 23. 12. od 16.00 chceme zpívat koledy v otevřených dveřích modlitebny a před nimi, rozvěsit pár letáčků pro lidi z nejbližšího okolí – budeme rádi za každého, kdo se k nám přidá (muzikanti i pobrukující).

 

Program v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):

 • ve čtvrtek od 16.30 klub Mladí stavitelé – stavíme Betlém z kostiček
 • v sobotu od 16.00 Rozsvícení vánočního dubu u kostela na Barrandově s koledami a krátkým poselstvím

 

Pondělí 25. prosince 2023 – Boží hod vánoční
společná slavnostní vánoční bohoslužba pražských sborů s dlouhým příběhem Soukenická – Vinohrady – Žižkov – Smíchov
Mesiáš kraluje – káže Pavel Černý
Bratr kazatel Matulík zve zpěváky ze všech sborů ke společnému sborovému zpěvu. Tady najdete několik jednoduchých not k domácímu seznámení, secvičení bude až na místě ráno před shromážděním.
Další data k zaznamenání:
 • 31. 12. – dopolední bohoslužba s večeří Páně, v 17.00 silvestrovské setkání v Oáze
 • 7. 1. – krátké členské shromáždění
 • 24. 1. v 10 hodin – společná pozdní snídaně
 • 24. 3. – odpoledne Výroční členské shromáždění

 

Staršovstvo zve členy sboru 7. ledna 2024 ke krátkému členskému shromáždění po ukončení dopolední bohoslužby. V současné době vidíme jako nejvhodnější řešení končícího mandátu vrátit se k původnímu březnovému termínu voleb. Volbu navrhujeme uskutečnit při Výročním členském shromáždění 24. 3. 2024. Takové zkrácení mandátu současného staršovstva (vyprší 4. 10. 2024) je třeba odsouhlasit členským shromážděním.

 

Náměty k modlitbám:

 • netradiční dětská neděle, děti a mládež v našem sboru, jejich vedoucí a učitelé
 • práce volební komise při oslovování členů a sestavě kandidátky do staršovstva
 • dlouhodobě nemocní mezi námi (blíže viz SL 12/23), vlna respiračních nemocí
 • vděčnost za pokoj a bezpečí, prosba za místa nepokojů a lidi bez domovů