Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích. Pro pravidelný odběr oznámení se můžete přihlásit.

Oznámení 26. 3. 2023

Po nedělním shromáždění bude v 11.30 společný oběd.
Ve 13.30 začne Výroční členské shromáždění.

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé
 • ve čtvrtek od 18.30 na biblické hodině naváže Andrew Funka s tématem Jak dnes získáváme učedníkytady je možné sledovat přenos; na Barrandově angličtina spojená s následným studiem Bible v angličtině (18:30 do cca 20.15), zájemci se mohou dále hlásit zde
 • v pátek dorost od 16.15
 • v sobotu 1. 4. cyklovýlet (bližší info najdete v SL 3/23 viz níže)

Velikonoční týden 2023

Na Květnou neděli 2. dubna připravujeme sousedskou velikonoční bohoslužbu s hostem bratrem kazatelem Bronislavem Matulíkem a hudbou skupiny SouZnění. Začátek od 10 hodin. Plakátek si můžete stáhnout zde.

Večer od 18 hodin připravuje kapela SouZnění samostatný koncert – večer modliteb a chval. Pozvánku/plakátek najdete zde.
Zelený čtvrtek – biblická hodina nebude

Velký pátek
– dopolední celocírkevní bohoslužba od 10 hodin ve sboru CB v Praze 1 – Soukenické (plakátek a odkaz na on-line přenos najdete zde)
– večerní velkopáteční shromáždění v naší modlitebně od 18.30

Velikonoční neděle – sváteční bohoslužba s kázáním br. kazatele Pavla Bischofa


Přímluvné modlitby
Sestra Bohunka Vinčálková i sestra Jana Vinčálková jsou stále v nemocnici.

 

Další data k zaznamenání:
 • 12. 4. od 15.30 – kavárna (ne)jen pro seniory, hostem bude Michaela Kočnarová
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek), přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna

 

Celocírkevní akce a pozvánky
 • Rekreace pro seniory ve Vrchlabí 16. – 23. 6. 2023 – bližší informace najdete zde, přihlášku si můžete stáhnout zde.

Oznámení 19. března 2023

Při bohoslužbě otevřeme druhou část cyklu o církvi – přemýšlení nad tím, Jaký je náš společný úkol na tomto místě? Bratr kazatel Pavel Bischof připravuje kázání na téma Být učedníky. Po malé přestávce se sejdeme k modlitbám za místo, v němž žijeme, a vydáme se na modlitební procházku.

Kdo se budete chtít zúčastnit společného oběda 26. 3.zapište se prosím tuto neděli 19. 3. na arch na nástěnce, případně se mi ozvěte, abychom s vámi počítali. Zváni jsou všichni, členové i nečlenové!
Zároveň prosím o přinesení moučníků ke kávě po společném obědě.
Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé a od 18.00 komunitní skupinka na téma Nebezpečí odpadnutí od milosti a pravá svoboda z Božího Ducha na základě Galatským 5. kap. Rozhovor nad Biblí povede Aleš Čejka.
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina s tématem Kdo je to učedník, povede br. kazatel Bischof, tady je možné sledovat přenos;
  na Barrandově angličtina spojená s následným studiem Bible v angličtině od 18:30 do cca 20.15, zájemci se mohou dále hlásit zde
 • v pátek dorost od 16.15
Další data k zaznamenání:
 • 1. 4. – cyklovýlet Křivoklátsko
 • 2. 4. – Květná neděle – Sousedská bohoslužba, hostem bude br. kazatel Bronislav Matulík a kapela SouZnění, od 18 hodin samostatný koncert SouZnění
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek), přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna

Oznámení 12. března 2023

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina, povede br. kazatel Bischof, tady je možné sledovat přenos;
 • na Barrandově angličtina spojená s následným studiem Bible v angličtině od 18:30 do cca 20.15
 • v pátek dorost od 16.15
 • v neděli 19. 3. po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru (viz článek v SL 2/22)

 

Přímluvné modlitby
 • Sestra B. Vinčálková je v nemocnici po pondělním infarktu, stav je stabilizovaný, čekají ji další vyšetření a léčba
 • Našeho bratra varhaníka D. Přiba čekají operace očí, prosme za úspěšný zákrok a dobré zotavení.
 • Sestra J. Vinčálková (dlouhodobě v nemocnici).
 • Modleme se za moudrost a ochranu pro inaugorovaného prezidenta.

 

Další data k zaznamenání:
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30 (předtím společný oběd)
 • 1. 4. – cyklovýlet Křivoklátsko (bližší informace ve Sborových listech viz níže)
 • 2. 4. – Květná neděle – Sousedská bohoslužba, hostem bude br. kazatel Bronislav Matulík a kapela SouZnění, od 18 hodin samostatný koncert SouZnění
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek), přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna

 

Celocírkevní akce a pozvánky
 • Nežít v čekárně – konference Singles+ ve spolupráci s KMS
  17 – 18. 3. 2023 v Praze – bližší informace najdete zde

Oznámení 5. března 2023

Večer od 18 hodin (1. neděle v měsíci) proběhne večer modliteb a chval (modlitby budou prokládány společnými písněmi v podání bandu). Všichni jsme zváni ke společnému i osobnímu ztišení a oslavě Pána Boha.
V pondělí odpoledne se narodil Aram Duchek (3,95 kg a 50 cm). Kéž Pán Bůh žehná a chrání celou rodinu!

Ve středu 1. března začala každoroční předvelikonoční akce 40 dní s BiblíZde jsou připraveny podrobné materiály pro dospělé i rodiny s dětmi, tabulku s rozpisem čtení najdete také v nových Sborových listech.

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu od 15.30 kavárna (ne)jen pro seniory (pozvaný host šéfredaktorka Brány Eva Čejchanová); od 16.30 klub Mladí stavitelé v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4)
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodinatady je možné sledovat přenos;
  na Barrandově angličtina spojená s následným studiem Bible v angličtině od 18:30 do cca 20.15, zájemci se mohou dále hlásit zde
 • v pátek dorost od 16.15
Další data k zaznamenání:
 • 19. 3. – po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30
 • 1. 4. – cyklovýlet Křivoklátsko (bližší informace v nových Sborových listech)
 • 2. 4. – Květná neděle – Sousedská bohoslužba, hostem bude br. kazatel Bronislav Matulík a kapela SouZnění, v podvečer samostatný koncert SouZnění
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek), přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna
Přímluvné modlitby
 • Sestra Bohunka Vinčálková dnes absolvuje operaci lokte po úrazu minulý týden.
 • Našeho bratra varhaníka Daniele Přiba čekají operace očí, prosme za úspěšný zákrok a dobré zotavení.
 • Dále připomínám sestru Janu Vinčálkovou (dlouhodobě v nemocnici).

Oznámení 19. února 2023

Po bohoslužbě a malé přestávce proběhne krátké členské shromáždění s jediným bodem programu: volba revizora hospodaření (sestra Dagmar Průšková přestoupila do stanice Velká Ohrada, druhou zvolenou revizorkou je sestra Miriam Bartošová; podle Řádu CB mají být revizoři minimálně dva). Staršovstvo navrhuje jako kandidátku sestru Pavlu Řídkou.

Pokud ještě potřebujete vystavit potvrzení o darech poskytnutých našemu sboru v roce 2022, prosím, kontaktujte Aleše Čejku přes e-mail acejka@email.cz.

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.00 se sejde staršovstvo, od 18.15 mládež
 • ve středu od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina Být společně svatým chrámem, na základě 5. kapitoly listu Galatským povede br. kazatel Bischof, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek dorost od 16.15
 • v neděli 26. 2. přivítáme br. Pavla Černého
Přímluvné modlitby
 • Pokračujme v přímluvách za zemětřesením postižené oblasti v Turecku a Sýrii, za dobře cílenou a účinnou pomoc a podporu v obnově. Doporučení Diakonie CB ohledně finanční podpory najdete tady.
 • Z našich nemocných připomínám sestru Janu Vinčálkovou stále v nemocnici, sestra Bohumila Vinčálková je již doma.
 • Po odmlce připomínám i Juliána Kymla (nejnovější zprávy najdete zde).
Další data k zaznamenání:
 • 19. 3. – po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru (ve Sborových listech vyšel článek o smyslu a náplni modlitebních procházek)
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30
 • 2. 4. – Květná neděle – Sousedská bohoslužba, hostem bude kapela SouZnění
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek) přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna

Angličtina na Barrandově

Zveme veřejnost a všechny zájemce o angličtinu na kurz konverzační angličtiny spojený s následným studiem Bible v angličtině pro zájemce. Kurz se bude konat od 2. 3. do 20. 4. ve čtvrtky od 18.30 do cca 20.15 v Kulturním a rodinném centru Záhorského na Barrandově v klubovně Církve bratrské. Kurz organizujeme spolu s Křesťanským společenstvím Barrandov. Přihlásit se můžete do 1. 3. zde, kde najdete i další informace.

Celocírkevní pozvánky:

V sobotu 25. 2. od 10 hodin online setkání Singles+, hostem bude Petra Veselá s tématem: “Co nám nejvíce ničí vztahy? Čeho se lidé ve vztazích nejvíce bojí?” Setkání nabízí prostor pro povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství. Nejedná se o seznamku. Přihlašování do 19. 2. Další informace zde.

40 dní s Biblí 2023 – Tváří v tvář Nepřemožitelnému
Letošní ročník této akce Církve bratrské začíná 1. března a končí na Velikonoční neděli 9. dubna. Zde je připraven materiál (včetně podrobného rozpisu čtení), který účastníky tentokrát provede knihou proroka Izajáše. Je možné ho použít pro osobní čtení z Bible nebo pro studium Bible ve skupinkách.

Oznámení 12. února 2023

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé a od 18.00 komunitní skupinka na téma Stát se dědici a potomstvem Abrahama na základě Galatským 3. Setkání povede Aleš Čejka.
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina Co z nás dělá Boží lid?, na základě 3. kapitoly listu Galatským povede br. kazatel Bischof, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek dorost od 16.15
 • v neděli 19. 2. bude po dopolední bohoslužbě krátké členské shromáždění s dovolbou revizora – staršovstvo navrhuje jako kandidátku zkušenou účetní sestru Řídkou

Pokud chcete vystavit potvrzení poskytnutých o darech našemu sboru v roce 2022, prosím, kontaktujte Aleše Čejku přes e-mail acejka@email.cz. Potvrzení je možné převzít osobně po nedělním shromáždění, zaslat elektronicky nebo pozemní poštou nebo domluvit předání v jiném termínu.

Přímluvné modlitby
 • Modleme se za zemětřesením postižené oblasti v Turecku a Sýrii, za dobře cílenou a účinnou pomoc a podporu v obnově. Doporučení Diakonie CB ohledně finanční podpory najdete tady.
 • Prosme za situaci na Ukrajině a moudrost a rozhodnost evropských i světových státníků ohledně poskytování pomoci.
 • Z nemocných připomínám sestru J. Vinčálkovou stále v nemocnici i sestru B. Vinčálkovou v nemocnici na Homolce.
Další data k zaznamenání:
 • 19. 3. – po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru (ve Sborových listech vyšel článek o smyslu a náplni modlitebních procházek)
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek) přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna

 

Angličtina na Barrandově
Od 2. 3. do 20. 4. plánujeme nabídnout veřejnosti a zájemcům o angličtinu kurz konverzační angličtiny spojený se studiem Bible v angličtině. Kurz budeme organizovat spolu s Křesťanským společenstvím Barrandov a bude se konat ve čtvrtky od 18.30 do cca 20.15 v Kulturním a rodinném centru Záhorského na Barrandově (v Domečku). Více informací u Aleše Čejky.

 

Celocírkevní pozvánky:
V sobotu 25. 2. od 10 hodin online setkání Singles+, hostem bude Petra Veselá s tématem: “Co nám nejvíce ničí vztahy? Čeho se lidé ve vztazích nejvíce bojí?” Setkání nabízí prostor pro povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství. Nejedná se o seznamku. Další informace zde.

Oznámení 5. února 2023

Tuto neděli zahajujeme nový cyklus nedělních kázání a biblických hodin Proč církev?
Otevře ho kázání br. kazatele Bischofa Evangelium Ježíše Krista (na základě textů Izajáš 61,1-3 a Matouš 11,1-6), po kázání budeme společně slavit svatou večeři Páně. Tuto neděli nebude vzhledem k pololetním prázdninám besídka.
Večer v 18 hodin jsme zváni k modlitebnímu setkání v Oáze.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu od 15.30 kavárna (ne)jen pro seniory, hostem bude manželka našeho kazatele Alena Bischofová; od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina První shromáždění církve, na základě 2. kapitoly knihy Skutků povede Aleš Čejka, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek dorost od 16.15

Pokud chcete vystavit potvrzení poskytnutých o darech našemu sboru v roce 2022, prosím, kontaktujte Aleše Čejku přes e-mail acejka@email.cz. Potvrzení je možné si převzít na biblické hodině 9. 2., zaslat elektronicky nebo pozemní poštou nebo domluvit předání potvrzení v jiném termínu.

Přímluvné modlitby
 • Pro jistotu připomínám, co zatím v emailu nebylo a zaznělo jen předminulou neděli z kazatelny, že manželům Klamkovým se v lednu narodila dcera Anička. Můžeme na ně pamatovat a vyprošovat celé rodině Boží ochranu a požehnání.
 • Prosme za ochranu a moudrost pro nově zvoleného prezidenta a za pokoj pro celou naši zemi.
 • Z nemocných připomínám sestru J. Vinčálkovou v nemocnici.

Další data k zaznamenání:

 • 19. 2. – po dopoledním shromáždění krátké členské shromáždění s dovolbou revizora – staršovstvo navrhuje jako kandidátku zkušenou účetní sestru Řídkou
 • 19. 3. – po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru (ve Sborových listech vyšel článek o smyslu a náplni modlitebních procházek)
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek) přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna
Celocírkevní pozvánky:
Singles+ zve nezadané křesťany z protestantských církví ve věku 25 – 55+ let na online setkání, které se uskuteční v sobotu 25.2.2023 od 10:00 do 12:00. Hostem bude Petra Veselá s tématem „Co nám nejvíce ničí vztahy? Čeho se lidé ve vztazích nejvíce bojí?“. Setkání nabízí prostor pro povzbuzení, ke sdílení, společným aktivitám a budování přátelství. Nejedná se o seznamku. Další informace zde.

Oznámení 29. ledna 2023

Sbírka na cestu mladých zpěváků Effathy do švédských sborů vynesla 4250 Kč a 5 EUR, všem přispěvatelům děkujeme, částku předáme organizátorům výjezdu.

Přímluvné modlitby
Z našich nemocných připomínám sestry J. Vinčálkovou (stále v nemocnici), B. Vinčálkovou (doma v rekonvalescenci) i další nemocné s respiračními a jinými potížemi.
Vycházejí únorové Sborové listy, přečíst si je můžete i zde.
Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý se v 18 hodin sejde staršovstvo, od 18.15 mládež
 • od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé a od 18.00 hod. komunitní skupinka na téma Nenahraditelné evangelium a naše identita v Kristu na základě Galatským 2. kapitoly. Rozhovor nad Biblí povede Amy Funka.
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek dorost od 16.15
 • v neděli 5. února začínáme novou sérii kázání na téma Proč církev?, večer v 18 hodin bude modlitební setkání (1. neděle v měsíci)

 

Od neděle 29. 1. bude možnost si u Aleše Čejky vyzvednout potvrzení o poskytnutých darech našemu sboru v roce 2022. Pokud chcete potvrzení o darech vystavit, prosím, kontaktujte Aleše Čejku přes e-mail acejka@email.cz. Potvrzení je možné zaslat i elektronicky.

 

Další data k zaznamenání:
 • 19. 3. – po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru (ve Sborových listech najdete článek o smyslu a náplni modlitebních procházek)
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek) přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna

Oznámení 22. ledna 2023

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý mládež od 18.15
 • od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé 
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina, povede br. kazatel Bischof, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek dorost od 16.15
Přímluvné modlitby
V modlitbách mysleme aktuálně především na naši zemi a probíhající kampaň před druhým kolem prezidentské volby, na sestry Janu Vinčálkovou (stále v nemocnici), Bohunku Vinčálkovou (v nemocnici s nohou), Darinu Přibovou, na mnohé další nemocné, na rodinu bratra kazatele Bronislava Matulíka, jemuž v minulých dnech zemřela maminka (smuteční oznámení najdete na nástěnce v mezipatře).
Další data k zaznamenání:
 • 19. 3. – po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru (v příštích Sborových listech najdete článek o smyslu a náplni modlitebních procházek)
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek) přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna
Celocírkevní akce a pozvánky
Odbor pro zakládání stanic a sborů – 7Z při Radě Církve bratrské vás zve na konferenci Evangelizace update, která se bude konat 11. února 2023 ve Sboru Církve bratrské v Pardubicích Archa – informace zde. Zájemci o konferenci se mohou hlásit Alešovi Čejkovi do středy 25. 1. Sbor může uhradit několika lidem konferenční poplatek.

Oznámení 15. ledna 2023

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý mládež od 18.15
 • od 16.30 v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4) klub Mladí stavitelé 
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodina, povede br. kazatel Bischof, tady je možné sledovat přenos
 • v pátek dorost od 16.15, tento den je také uzávěrka únorových Sborových listů
 • v sobotu 21. 1. v 18 hodin koncert pěveckého sboru Effatha (tady je možno stáhnout plakátek)
 • neděle 22. 1. – bohoslužba s písněmi pěveckého sboru Effatha

Občerstvení a noclehy pro zpěváky Effathy
Soustředění Effathy proběhne od pátku 20. ledna večer do neděle 22. ledna. Většina zpěváků si nocleh zajišťuje sama nebo přespává na karimatkách v modlitebně. Přesto by pro některé bylo vítané (např. ze zdravotních důvodů), pokud by měli možnost přespat na posteli. Prosím vás, kdo můžete nabídnout ubytování na tyto dvě noci, abyste mi dali do neděle vědět.
Rádi bychom zpěváky také dobře pohostili, uvítáme, pokud přinesete buchty, koláče, pomazánky, ovoce. Obraťte se na Olgu Kutílkovou ohledně domluvy a načasování. Díky všem, kteří se už zapojili!

Přímluvné modlitby
V modlitbách mysleme aktuálně především na naši zemi a probíhající prezidentské volby, na sestru Darinu Přibovou (je již doma z nemocnice), na sestru Janu Vinčálkovou, na nemocné chřipkou a respiračními chorobami.
Další data k zaznamenání:
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek) – přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna