Nedělní oznámení

Praktické informace o našich setkáních a připravovaných akcích tak, jak zazněla v neděli z kazatelny.

5. 7. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Libor Duchek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Neděle v letních měsích: Bohoslužby budou i nadále přenášeny on-line a jejich nahrávky zveřejňovány.

NOVINKA: S uvolňováním karantény nyní nastala vhodná chvíle obnovit modlitební setkání v neděli v 8:45, modlitby totiž potřebujeme! Modlitebna bude otevřena od 8:40. Předpokládáme prostou podobu – kdo v tuto dobu přijde, bude se modlit. Někdo z přítomných může přečíst žalm či jiný verš z Písma, aniž by následovalo biblické zamyšlení nebo společná píseň.

Ve čtvrtek jsme začali cyklus biblických hodin “Modlitba v Bibli”. Zveme všechny k osobní účasti ve čtvrtek od 18:30 – biblické hodiny v létě nevysíláme ani nenahráváme. Příští týden se zaměříme na modlitbu Páně. Přijďte, naslouchejme Bibli i druhým, modleme se.

Náš kazatel Jan Valeš bude tuto neděli soukromě v Husinci na husovských oslavách. V jeho nepřítomnosti se tuto neděli s případnými záležitostmi obracejte na Pavla Bartoška.

Na tomto odkazu si můžete přečíst zprávu předsedy Rady Církve bratrské, Davida Nováka, kterou připravil pro výroční konferenci církve 27. června.

28. 6. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Robert Hart

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Počítáme s tím, že on-line přenos nedělní bohoslužby bude pokračovat i v letních měsících, nakolik to jen bude možné. Biblické hodiny se v letních měsících nebudou ani vysílat ani nahrávat. Počínaje zářím však s vysíláním a nahráváním biblických hodin zase začneme.

Dnes:

Prosíme o modlitby za tábory, které připravujeme v červenci – dorostový tábor začíná 4. srpna, příměstský tábor začíná 13. srpna.

Informace z Konference CB dnes v Soukenické: Konference schválila vznik samostatného berounského sboru spolu s dalšími samostatnými sbory: Plzeň – Návrat, Šumperk – Kostel jinak, korejský sbor Bethel. Máme také 6 nových kazatelů: Vojtěch Furák – Praha 6, Richard Hrdý – Vysoké Mýto, směřuje do služby v Ústí nad Orlicí, Tomáš Kolman – Opava, Miroslav Pavlíček – Rakovník, Daniel Šrámek – Plzeň, Tomáš Trávníček – Praha 1 Soukenická, stanice Neveklov. V kazatelské přípravě, ve vikariátu, je dalších asi 20 osob. Od září příštího roku začne pracovat Rada CB v novém složení – letos jsme volili 3 budoucí statutární zástupci, pro které je to práce na plný úvazek spojený s možným stěhováním – předsedou bude David Novák, místopředsedy budou Tadeáš Filipek a Bronislav Matulík. Zbývající členy Rady CB budeme volit příští rok.

Chceme vás také upozornit na tábory s angličtinou (English camps), které pořádá Biblická jednota. Informace najdete zde. Tábory mají dobrou kvalitu. Pro křesťany jsou příležitostí povyrůst ve víře i ve službě, pro nevěřící jsou příležitostí slyšet Evangelium. Naši Funkovi se jako lektoři účastní táborů 18. 7. – 25. 7. 2020 a  25. 7. – 1. 8. 2020 pro děti 12-15 let. Dotazy ráda zodpoví Amy (702 204 061, aa_funka@hotmail.com).

20. září se sejdeme k odloženému výročnímu členskému shromáždění. Od března máme vytištěné písemné materiály – do každé domácnosti jeden. Od zítřka si je můžete vyzvedávat proti podpisu v modlitebně. Pokud nemáte možnost si ji vyzvednout, napište kazateli a dostanete ji e-mailem.

Léčebná komunita Bétel hledá vedoucí na plný úvazek pro nově založenou komunitu pro ženy závislé na drogách a alkoholu. Více informací najdete zde: http://www.komunitabetel.cz/

Náš kazatel dnes slouží Slovem božím ve sboru na Šeberově, odkud k nám přijel náš dnešní host Robert Hart.

21. 6. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Neděle 21. června po dlouhé době karantény opět připomíná obvyklou smíchovskou bohoslužbu – včetně večeře Páně 🙂

 • Již není třeba se na bohoslužbu hlásit. Míst je dost, již není třeba dodržovat odstupy 2 m.
 • Pro ty, kdo odstup 2m od druhých potřebují, je vyhrazen malý sál. Snad se dobře vejdeme.
 • Nadále nosíme na bohoslužbě roušky a dezinfikujeme si ruce.
 • Besídka bude jedna společná pro děti různého věku – začínáme však společně, děti odejdou až během bohoslužby. Děkuji Lence Bartoškové, že se této služby ujala.
 • Bohoslužby se také můžete účastnit pomocí živého vysílání: http://cbsmichov.cz/live/

V pátek jsme se v obřadní síni kladenských hřbitovů rozloučili s bratrem Bohuslavem Čechem, který zemřel v sobotu 13. června v nedožitých 94 letech. Jeho synové Přemek a Zbyněk srdečně sbor pozdravují.

Dnes večer se také sejdeme k modlitbám v 18h. Setkání je určeno všem, kteří hledají Boží království a chtějí Bohu děkovat a přimlouvat se u Něj za konkrétní lidi a události. Není nutné se nikde hlásit, stačí prostě přijít. Náměty k modlitbám je také možné sdělit kazateli sboru (Jan Valeš, 777 262 841).

V příštím týdnu se sejde v úterý mládež a staršovstvo, v pátek dorost.

Ve čtvrtek se koná biblická hodina – závěrečná část cyklu výkladů o rozlišování toho podstatného, služebného a vedlejšího v duchovním životě. Konkrétně se budeme zabývat misijními metodami. Na stránce tohoto cyklu výkladů najdete materiály z uplynulého čtvrtka, kde najdete také námět na přemýšlení na příště.

V příštím týdnu také začneme rozesílat delaily k platbám za sborovou dovolenou, která začíná 31. července.

Chceme vás také upozornit na tábory s angličtinou (English camps), které pořádá Biblická jednota. Informace najdete zde. Tábory mají dobrou kvalitu. Pro křesťany jsou příležitostí povyrůst ve víře i ve službě, pro nevěřící jsou příležitostí slyšet Evangelium. Naši Funkovi se jako lektoři účastní táborů 18. 7. – 25. 7. 2020 (úroveň B1 pro děti 12-15 let) a  25. 7. – 1. 8. 2020 (úroveň B2 pro děti 12-15 let). Dotazy ráda zodpoví Amy (702 204 061, aa_funka@hotmail.com).

V sobotu 27. června se koná konference zástupců všech sborů CB. Delegáty za náš sbor jsou Jan Valeš, Jana Lešuková a David Kašper.

V neděli 28. června se těšíme na výlet III. generace. Po bohoslužbě bude pro účastníky výletu zajištěn oběd. Autobus odjíždí před 13h. Předpokládaný návrat mezi 18 a 19 hodinou. Více informací v tomto článku.

14. 6. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

V pátek jsme pořádali Noc kostelů v naší barrandovské klubovně Domečku a v přilehlé zahradě. Přišlo 28 dětí a dospělých. Jedna z maminek nás potěšila zprávou, že první knihou, kterou mají její synové, kteří se účastnili legoklubu, zapsanou ve čtenářské deníku je dětská Bible. Dětské Bible jsme rozdávali v průběhu Vánoc v barrandovské knihovně. V příloze je jedna fotka z pátečního večera.

Včera proběhl besídkový výlet! Fotky teprve budou.

Také tuto neděli máme díky Zdeňkovi Vojtíškovi možnost podpořit fair trade pěstitele.

Příští neděle 21. června:

 • Od pondělí bude platit nové mimořádné opatření ministra zdravotnictví z 12. 6., které již na bohoslužbách nepožaduje rozestupy 2m. Je tedy nyní na každém z nás, aby svá zdravotní rizika vyhodnotil a dodržel potřebný odstup od ostatních. Musíme k sobě být ohleduplní. Prakticky to znamená, že velký i malý sál bude na NEDĚLI 21. ČERVNA plný židlí. Tudíž již není třeba se registrovat. Také bude již jen jediná bohoslužba v 9:30.
 • Budeme slavit svatou večeři Pánovu. Připravme se a těšme se!
 • Sejdeme se k modlitbám v 18h.

Ve středu je zkouška smíšeného sboru v 18:30.

Ve čtvrtek 18. 6. na biblické hodině vztáhneme rozlišování věcí podstatných, služebných a případných v duchovním životě (jak to učila stará Jednota bratrská) na otázku role žen za kazatelnou. Zveme všechny, aby se v 18:30 účastnili osobně nebo v živém vysílání. Zároveň zvu všechny, kdo se neúčastnili uplynulých 4 biblických hodin, kde jsme rozlišování podstatných otázek studovali, aby si přečetli alespoň úvodní text o tomto učení. Více informací k celému cyklu biblikých hodin ZDE.

Blíží se každoroční výlet III. generace v neděli 28. června. Cíl našeho výletu – zámek Blatná. Více informací na internetových stránkách. Oběd bude přichystán po bohoslužbě, nechť účastníci přinesou něco ke kávě a čaji. Autobus bude přistaven v 12:45 hod (cca), odjíždíme nejpozději ve 13 hod. Návrat mezi 18 a 19 hodinou. Hlásit se můžete pomocí formuláře na internetu, nebo Janě Zelinkové či kazateli sboru.

SBOROVÁ DOVOLENÁ bude, jak jsme plánovali od 31. 7. do 7. 8.: Náš hotel Žižkova bouda potvrdila, že po karanténě opět otvírají své služby. Těšíme se, že dovolená proběhne tak, jak jsme ji plánovali!!! Registrace nových účastníků byla již před pár týdny uzavřena. Nyní je na místě se zeptat, zda někdo z již přihlášených lidí nakonec na sborovku nepojede. Prosíme, pokud nakonec nepojedete, dejte o tom vědět Tomášovi Chráskovi nebo kazateli. Děkujeme.

Dnes si také můžete vyzvednout letní dvojčíslo časopisu Brána u Tomáše Vodičky.

7. 6. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Bronislav Matulík

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

V úterý se nám narodil JAKUB KLAMKA! Narodil se dříve než to bylo v plánu, nebylo to bez komplikací, ale s Boží pomocí to všichni zvládli. Máme radost a radujeme se s rodiči!

“Nedávej rybu, nauč ryby lovit“

 • To je motto obchůdku Jednoho světa, který na Vinohradech v Korunní 60 prodává řemeslné výrobky a potraviny z více než 50 rozvojových zemí světa se známkou FAIR TRADE. Cílem FAIR TRADE je totiž dát lidem v rozvojových zemích šanci se vlastními silami vymanit z chudoby a žít důstojný život. FAIR TRADE neboli spravedlivý obchod je tedy způsob obchodování, který pomáhá soběstačnému rozvoji chudým producentům z méně rozvinutých zemí světa.
 • Některé certifikované produkty FAIR TRADE z obchůdku Jednoho světa budou TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI v době mezi dvěma bohoslužbami ke koupi v našem sboru. K prodeji bude mletá a zrnková káva v bio-kvalitě (250 g a 500 g), sypané a porcované čaje zelené a černé, kakaové boby, čokoláda mléčná a hořká, čokoládové tyčinky a lízátka.

Mládež v úterý i dorost v pátek se v těchto týdnech setkávají pod širým nebem na pozemku některé sborové rodiny. Děkujeme za tuto možnost!

Ve čtvrtek 11. 6. jste zváni se přidat k biblické hodině, kde příští týden dokončíme výklady toho, jak v duchovním životě rozlišovat podstatné, služebné a případné. Konkrétně nás bude zajímat, co prakticky znamená trojice křesťanských ctností VÍRA, LÁSKA A NADĚJE podle J. A. Komenského. Na odkazované stránce najdete poznámky z uplynulého čtvrtku a také námět na čtení a přemýšlení na příště.

V pátek 12. června zveme děti i dospělé na Noc kostelů, která se bude konat ve sborové barrandovské klubovně – Domečku (Záhorského 886/4, Praha 5) a přilehlé zahradě od 16.00 do 19:00 hodin. Připravena  bude zážitková hra Získej svůj poklad, zábavná angličtina, více než 100 dětských Biblí zdarma a také informace o našich setkání na Barrandově a na Smíchově. Informace naleznete na www.nockostelu.cz/kostel/9022.

V sobotu 13. 6. je připraven besídkový výlet pro všechny generace – procházka parkem Vidoule. Start na Smíchovském severním nádraží, odjezd vlaku v 10:00, odchod z haly nádraží v 9:45. Délka trasy 3-4 hodiny. Dejte vědět, že se chystáte, Martině: martinanajbrtka@centrum.cz, tel. 724 508 091.

Na neděli 21. června připravujeme svatou večeři Páně v obou bohoslužbách.

Blíží se každoroční výlet III. generace a i letos proběhne v červnu, konkrétně poslední červnovou neděli 28. června. Cíl našeho výletu – zámek Blatná. Více informací na internetových stránkách. Hlásit se můžete pomocí formuláře na internetu, nebo Janě Zelinkové či kazateli sboru.

Dorostový tábor by měl proběhnout v termínu 4. až 16. července. Děkujeme dorostovým vedoucím, že tábor připravují.

31. 5. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Vyšlo nové číslo Sborových listů – naleznete ZDE. Děkujeme všem, kdo do čísla přispěli a kdo se podíleli na jeho sestavení!!!

V sobotu 13. června jste zváni na besídkový výlet – procházku parkem Vidoule. Sraz v 10h na smíchovském nádraží. Více informací v příloze.

Blíží se každoroční výlet III. generace a dokonce i letos proběhne v červnu, konkrétně poslední červnovou neděli 28. června. Cíl našeho výletu bude ještě upřesněn. Hlásit se můžete Janě Zelinkové nebo kazateli sboru.

Přihlašování na sborovou dovolenou bylo ukončeno, kapacita je naplněna.

24. 5. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Libor Duchek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Blíží se každoroční výlet III. generace a dokonce i letos proběhne v červnu, konkrétně poslední červnovou neděli 28. června. Cíl našeho výletu bude ještě upřesněn. Nyní nás zajímá, kdo byste jel – dejte vědět Janě Zelinkové nebo se pište do archu na sborové nástěnce.

Staršovstvo podpořilo diakonskou iniciativu, která se jmenuje CovidNet 2020. Jde o pomocnou síť pro ty, na které tvrdě dopadají či dopadnou důsledky vládních opatření v souvislosti s epidemií. Ve sobotním e-mailu byly bližší informace:
• Pokud se vám stalo, že vás někdo požádal o pomoc a vy si s tím nevíte rady, můžete přijít za námi.
• Pokud cítíte, že jste se sami ocitli v situaci, se kterou si nevíte rady, můžete se na nás obrátit.
• Pokud znáte někoho, komu byste chtěli pomoci, ale nevíte, jak na to, poraďte se s námi.
Pište na e-mailovou adresu covidnet@email.cz nebo kontaktujte Petra Navaru, Libora Duchka, Janu Dobišovou a Adama Pokorného.

Nedělní bohoslužby:

 • Živé vysílání zůstává beze změny – http://cbsmichov.cz/live/
 • Snad jste již všichni, kdo se zítra chystáte osobně na bohoslužbu ve Vrázově ulici vyplnili internetový formulář nebo jinak dali vědět kazateli. Aktuálně by nás mělo být 45, takže deset míst ještě určitě v sálu je… 🙂
 • Nedělní bohoslužba probíhá bez besídky, děti jsou s námi v sále.

Kdo byste přivítali, abychom příští neděli udělali ještě druhou rodinnou bohoslužbu od 11 hodin s programem přizpůsobeným dětem, která nebude živě vysílána, dejte mi prosím vědět v odpověď na tento e-mail. Děkuji!

Mládež v úterý i dorost v pátek se podle možností osobně setkávají. Pokud nedostáváte informace, obraťte se na vedoucí, kontakt je na internetu.

Ve čtvrtek pokračujeme ve vyučování na téma: Co je podstatné v duchovním životě? Zde najdete MATERIÁLY z prvního setkání, které obsahují také námět na přemýšlení nad slovy “Milosrdenství chci a ne oběť.”

Přišla pozvánka na koncert bratří Kočnarů 28. května v 18h ve dvoře modlitebny v Soukenické ulici, Praha 1. Možno sledovat také online.

17. 5. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Na dnešní bohoslužbě nakonec besídka není – hledáme vhodné řešení a nakonec se jeví, že je na místě zvláštní program pro děti nedělat – budou s dospělými na bohoslužbě. Bude rozumné mít ještě chvíli strpení i s ohledem na stoupající reprodukční číslo.

Zájemci se mohou ještě připojit k online kurzu Objevování křesťanství, na kterém je možné v neformální atmosféře objevovat dobrou zprávu, kterou přináší křesťanství. Můžete ještě pozvat své známé, setkání probíhají online v pondělí od 19:00 hod. Více informací zde: www.barrandov.webnode.cz/krestanstvi. Prosíme o modlitby za tento kurz, aby Bůh skrze své slovo promlouval k věřícím i nevěřícím.

Ve čtvrtek začínáme nový cyklus biblických hodin od 21. května: Co je opravdu podstatné v duchovním životě? Cyklus navazuje na učení staré Jednoty bratrské o věcech podstatných, služebných a případných. Více informací zde: http://cbsmichov.cz/podstatne-sluzebne-pripadne/ Biblická bude probíhat ve Vrázově ulici, můžete se osobně zúčastnit. Nebo se jí účast v živém vysílání jako doposud.

Setkání sboru v příštím týdnu:

10. 5. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Jak to bude vypadat příští neděli, když už je možné konat veřejné bohoslužby s max. 100 účastníky? Úplnou informaci rozešleme až ve středu, po úterní poradě staršovstva. Rada CB rozeslala výklad vládních ustanovení a také některá doporučení. Aby se mohly účastnit rodiny s dětmi, počítáme s tím, že besídka bude, nejspíše jedno oddělení, např. na dvorku.

V pondělí začíná kurz Objevování křesťanství, na kterém je možné v neformální atmosféře objevovat dobrou zprávu, kterou přináší křesťanství. Můžete ještě pozvat své známé, setkání probíhají online v pondělí od 19:00 hod. Více informací zde: www.barrandov.webnode.cz/krestanstvi. Prosíme o modlitby za tento kurz, aby Bůh skrze své slovo promlouval k věřícím i nevěřícím.

Tento týden zakončíme výklady Jakubovy epištoly v rámci biblických hodin tématem uzdravení. Podklady naleznete v příloze.

Zároveň si dovoluji upozornit na cyklus biblických hodin od 21. května: Co je opravdu podstatné v duchovním životě? Více informací zde: http://cbsmichov.cz/podstatne-sluzebne-pripadne/

Setkání sboru v příštím týdnu:

 • v úterý se sejde staršovstvo, mimo jiné budeme hledat způsob, jak se budou moci v nejbližší době setkat členové sboru k volbě nového staršovstva
 • mládež se tento týden potká ještě po internetu, případné osobní setkání bude za týden
 • dorost se připravuje na možnost setkání tváří v tvář, více informací rozešlou vedoucí mládeže během týdne
 • biblická hodina ve čtvrtek v 18:30 – živé vysílání biblických hodin ZDE
 • nedělní bohoslužby v 9:30Živé vysílání bohoslužeb ZDE.

Je na místě připomenout akce připravované na léto. Zatím počítáme s tím, že se uskuteční.

 • Je možné přihlásit děti na příměstský tábor pro děti ve věku 4-8 let ve dnech 13. – 17. července (po – pá), od 8h – 17h. Doporučte svým známým a sousedům!
 • Sborová dovolená na Žižkově boudě, Pec pod Sněžkou ve dnech 31. 7. – 7. 8. 2020.

3. 5. 2020

NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Zveme vás i vaše známé a přátele na online kurz Objevování křesťanství, na kterém je možné v neformální atmosféře objevovat dobrou zprávu, kterou přináší křesťanství. Online setkání se budou konat od pondělí 11. 5.od 19:00 hod. přes program ZOOM. Více informací zde: www.barrandov.webnode.cz/krestanstvi.

Dnes je k dispozici květnové číslo Sborových listů – v dohledné době se objeví také na internetových stránkách.

Vláda rozhodla o možnosti konat bohoslužeby od pondělí 11. května s maximální účastí 100 osob za dodržení stanovených hygienických podmínek a s ohledem na zdraví a ohleduplnost k lidem nejvíce ohroženým koronavirem. To se tedy týká neděle 17. května, kdy nás spíše než maximální počet budou omezovat naše prostory… Bližší informace zveřejníme v neděli 10. května. Každopádně zítra a příští neděli můžete také pozvat lidi ze sboru žijící ve vašem okolí, abyste se živého vysílání bohoslužby účastnili společně, pokud máte k dispozici dostatečně prostornou místnost.

Redakce časopisu Brána i v květnu nabízí elektronickou verzi všem, nejen předplatitelům. Na by pochopitelně čeká papírová podoba čísla v modlitebně. https://portal.cb.cz/2020-brana-05-2020

Setkání sboru v příštím týdnu:

Potřebujete s něčím pomoci nebo víte o někom jiném? Volejte na číslo 724 604 398 (Adam). Pokud potřebujete kontakt na někoho jiného ve sboru, obraťte se na kazatele. Pokud naopak nabízíte pomoc, obraťte se na kazatele. Děkujeme!

I v době karantény probíhá na online kurz angličtiny pro středně pokročilé a pokročilé, který se koná ve čtvrtek od 16:45 do 18:00 přes program ZOOM – a je možné se přidat i v průběhu kurzu. Lektorkou kurzu je Amy Funka z USA. Formát kurzu dává příležitost mluvit anglicky, procvičovat gramatiku a diskutovat o tématech jako jsou záliby, aktuální události ale i hlubší duchovní témata. Více informací a registrace zde: www.barrandov.webnode.cz/englishonline