NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité odkazy:

K neděli 12. dubna:

 • Zveme děti, aby se zapojily svými výtvarnými pracemi do výtvarné soutěže dětských děl na téma Slavíme Velikonoce, kterou pořádáme. Technika díla je volná. Prosíme rodiče, aby fotku dětského díla zaslali do 20. dubna 2020 na adresu okbarrandov@email.cz předmět Velikonoce. Více informací naleznete na  webové stránce http://www.barrandov.webnode.cz/velikonoce
 • Dnes jsme měli slavit svatou večeři Páně, ale počkáme si na příhodnější okolnosti. Pokud by to však bylo potřeba, platí to, co platí stále – kazatel může navštívit s večeří Páně toho, kdo ji potřebuje.
 • Ve středu proběhne poslední přednáška “Blázen nebo Bůh” připravená do berounské knihovny v cyklu “Ježíš s otazníkem”. Přednášející Pavel Hošek přednášku přednese on-line, takže jste zváni všichni ve středu 15. dubna od 18:00: http://cbsmichov.cz/jezis-s-otaznikem/#4prednaska.
 • Ve čtvrtek začínáme nový cyklus biblických hodin – výklad Jakubova dopisu, který pro nás připravuje Pavel Chráska st.: V příloze najdete osnovu biblické hodiny. Pisatel se v prvním verši představuje jako „Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista“. Velkým tématem listu je praktický křesťanský život – především vztah víry a skutků: „víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá” (Jak 2, 17). Přečtěme si ho doma, třeba několikrát. Není dlouhý, lze jej přečíst za 20 minut. Ve 4 + 1 večerech se nad listem budeme zamýšlet. A to nejen nad vztahem víry a skutků. V listu je pro praktický život mnoho dalších užitečných rad. Věřím, že zjistíme, že jde o užitečné slovo i do našich životů.
 • Modlete se spolu se staršovstvem za vhodné osoby, které bude možné pověřit diakonskou pomocí těm, které závažným způsobem zasáhnout dopady nákazy či preventivních opatření.
 • Výzva k půstu: Zveme všechny, aby se podle svých možností a své touhy jeden den v týdnu od 13. do 19. dubna postili – ať již od jídla či jiným způsobem a modlili se za to, aby Bůh dal ducha pokání, abychom se nechali Bohem vést v našich životech, abychom rozpoznávali Jeho hlas, aby se Bůh dával poznávat dalším lidem a aby vedl náš sbor ve službě křesťanům i lidem mimo církev.

Smíchovská setkání sboru v tomto týdnu:

Koordinace vzájemné služby ve sboru na Smíchově:

 • Potřebujete s něčím pomoci nebo víte o někom jiném? Volejte na číslo 724 604 398 (Adam). Pokud naopak nabízíte pomoci, obraťte se na kazatele. Děkujeme!
 • Kdo jste nedostali od kazatele e-mail s informacemi, které rozesíláme jednou týdně v sobotu večer, a chtěli byste ho dostávat, dejte mu vědět (kontakt je na internetu).
 • Pokud potřebujete kontakt na někoho jiného ve sboru, obraťte se na kazatele.

Další oznámení:

 • Blíží se nám SBOROVÁ DOVOLENÁ. V dubnu otevíráme přihlašování také pro naše známé a příbuzné – dejte vědět dalším. Kapacita se příjemně plní 🙂
 • Také letos je připraven příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let v termínu 13.-17. července. Můžete předat tuto informaci prosím svým známým, kteří mají děti tohoto věku.