Živé vysílání

Poslechněte si živé vysílání bohoslužby a biblické hodiny, které bude následně uloženo v záznamech živého vysílání

Kafe po bohoslužbě: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe

Živé vysílání sledujte zde:

Zapli jste si živé vysílání v oddílu Nedělní bohoslužby a poté i zde, v oddílu biblické hodiny? Nejspíš vám poběží obě videa zároveň a budete slyšet video dvakrát. Prosíme, vypněte si video v předchozím oddíle, aby vás video nerušilo.

Podněty k modlitbám 14. ledna

Proč skrýváš svou tvář? (Jób 13,24)

0. Nezapomínejme na vděčnost: Jak Bůh reagoval na naše modlitby v posledních dnech a týdnech? Které Boží dary v těchto dnech využíváme a těžíme z nich pomoc a radost?

1. Modleme se za všechny, které epidemie nejrůznějším způsobem postihla. Jak jim můžeme být povzbuzením a pomocí? Modleme se za ty, kdo jsou nemocní a trpí a zoufají si.

2. Modleme se za lidi ve zdravotnictví a sociálních službách.

3. Modleme se za to, aby strach a nejistota nevedly k radikalizaci naší společnosti.

4. Modleme se za odvahu udělat, co je třeba, abychom krizí prošli silnější, za moudrost pro ty, kdo jsou v moci postavení a jejichž rozhodnutí ovlivňují životy nás všech.

Své otázky můžete klást zde:

 

4. Adventní neděle

3. Adventní neděle

2. Adventní neděle

1. Adventní neděle 

Videa na youtube

Záznamy vysílání z nedělních shromáždění a biblických hodin