Jsme spolu online, ale i naživo

Dle nařízení vlády nás může být naživo omezený počet, rezervujte si své místo

Podrobnější informace naleznete na webu Církve bratrské.

Aktuální informace (ke dni 1. května 2021)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 23. dubna usnesení, která upravují možnosti bohoslužeb od 26. dubna 2021 do 2. května 2021 takto:

 • možnost individuální duchovní péče a služby;
 • účast na svatbě a pohřbu v počtu ne vyšším než 15 osob
 • pobyt na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osoby, s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry.
 • Ve vnitřních prostorách staveb se musí používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének  (zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje (mj.) na děti do dvou let)
 • možnost shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady (včetně bohoslužeb) – musí odpovídat všem následujícím podmínkám:
  • každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest (tedy respirátor nebo nanoroušku),
  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky.  To znamená, že kromě rozestupu v řadě je třeba si sedat také vždy ob 1 řadu (alespoň jednu řadu před sebou a jednu řadu za sebou nechávejte vždy prázdnou). Prakticky tedy může na jednom “trojžidlí” nebo “čtyřžidlí” sedět 1 osoba nebo jedna rodina a k tomu musí mít vždy jednu řadu před sebou a jednu za sebou volnou.  
  • před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje

Prakticky u nás na Smíchově to znamená, že kapacita malého a velkého sálu činí kolem 40 až 50 míst:

Oznámení a informace najdete zde: http://cbsmichov.cz/rychlik/oznameni/. Kdo chce dostávat informace e-mailem 1x týdně, ať napíše e-mail (smichov@cb.cz).