Aktuální informace (ke dni 25. listopadu 2020)

Vládní nařízení č. 1200, index rizika PES na stupni č. 4:

  • možnost individuální duchovní péče a služby;
  • účast na svatbě a pohřbu v počtu ne vyšším než 20 osob;
  • pobyt na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou (m.j.): členů domácnosti a zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele;
  • možnost shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady (včetně bohoslužeb) v počtu celkem nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
  • Od 23. listopadu do 12. prosince se zakazuje (usnesení vlády č. 1201) společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol.

Prakticky u nás na Smíchově to znamená:

  • Nedělní bohoslužby v 9:30, nahrávky bohoslužeb zde: Bohoslužeb se může účastnit omezený počet osob. Zájemci nechť se osobně domluví s kazatelem.
  • Biblické hodiny ve čtvrtek v 18:30, záznamy biblických hodin z května a června zde: Probíhají nadále formou živého vysílání. Kdo se chce účastnit osobně, ať přijde – prakticky nehrozí, že překročíme povolený počet osob (při větším počtu přesuneme setkání z malého do velkého sálu).
  • Sledujte, odebírejte youtubový kanál sboru, kde zveřejňujeme výběr kázání a vyučování z našeho sboru a také další videa: CB Smíchov na youtube.com.

Informace o plánovaných akcích najdete přímo v internetovém kalendáři sboru.

Oznámení a informace najdete zde: http://cbsmichov.cz/rychlik/oznameni/. Kdo chce dostávat informace e-mailem 1x týdně, ať napíše kazateli (jan.vales@cb.cz).

  • Zde najdete elektronickou podobu měsíčníku Sborové listy.
  • V případě potřeby volejte kazateli na číslo 777 262 841.

Buďte spolu online

Každou neděli od 9:30 a čtvrtek od 18:30