Aktuální informace ke dni 22. května 2020

Informace o konání či rušení naplánovaných akcí najdete přímo v internetovém kalendáři sboru.

Od pondělí 18. května skončil stav nouze. I nadále platí vládní pravidla pro konání bohoslužbě:

  • Bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 100 osob.
  • Lidé po vstupu do modlitebny dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
  • Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce.
  • Všichni nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), vyjma okamžiku přijetí Večeře Páně.
  • Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Večeře Páně a po něm.
  • Délka bohoslužby se zbytečně neprodlužuje.
  • Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
  • Je omezen přístup do dalších míst ve sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.

S ohledem na omezenou kapacitu modlitebny, která pojme při dodržení minimálních rozestupů asi tak 60 osob, prosíme všechny, aby do pátečního večera potvrdili kazateli (telefonem, e-mailem) nebo pomocí formuláře na této stránce, že se na bohoslužbu chystají. Díky tomu budeme schopni dodržet vládní podmínky pro konání bohoslužeb.

Bohoslužba 24. května bude bez besídky.

Oznámení a informace najdete zde: http://cbsmichov.cz/rychlik/oznameni/. Kdo chce dostávat informace e-mailem 1-2x týdně, ať napíše kazateli (jan.vales@cb.cz).

 

  • Zde najdete elektronickou podobu měsíčníku Sborové listy.
  • V případě potřeby volejte kazateli na číslo 777 262 841.

Zapněte si živé vysílání.

Bohoslužby v neděli od 9:30

Biblická hodina ve čtvrtek od 18:30