Zprávy z jednání staršovstva 24. října 2023

Přehled usnesení a projednaných témat: Zamítnuta žádost o členství bratra M. Sejkory. Pokračovat v rozhovorech. Kalendář dalších setkání staršovstva: 5. 11. 2023 – výjezdní (vyhodnocení 3 let služby staršovstva, koncepce pro čtvrtý rok služby, vyhodnocení 1. roku...

Zprávy z jednání staršovstva 9. října 2023

Přehled usnesení a projednaných témat: Zapisovatelem tohoto jednání bude br. A. Čejka Oslovit sestru H. Vysloužilovou, zda by byla ochotna doplnit hospodářskou radu. Setkat se s volební komisí – zahájení příprav k volbě nového staršovstva. Nejbližší jednání...

Zprávy ze staršovstva za září 2023

Starší se setkali k jednání v neděli 3. 9. 2023 ve večerních hodinách. Projednaná témata: Požehnání Aram Duchek: 15. 10. ( předběžný termín). Pozvání učitelů a pomocníků besídky k setkání se staršovstvem: úterý 26. 9. Změna způsobu vysluhování Svaté Večeře Páně:...

Zprávy ze staršovstva za červenec a srpen 2023

V červenci jsme se sešli u nás na zahradě a místopředseda Libor Duchek mistrně ogriloval naložené maso. Reflektovali jsme uplynulé akce a organizačně promýšleli, co nás čeká v létě a na podzim – sborovka a křest Evičky Bartošové, modlitební procházka, sborová...

Zprávy ze staršovstva za červen 2023

Setkání na samém konci května jsme věnovali reflexi situace kolem hospodaření a akcí proběhlých ve sboru, dolaďováním Noci kostelů, mluvili jsme o možnostech, kam rozvinout misijní působení sboru. Br. kazatel Bischof se s námi sdílel o probíhající pastorační péči...

Zprávy ze staršovstva za květen 2023

V květnu jsme se sešli dvakrát, při pravidelném setkání začátkem měsíce jsme mluvili o službě na Barrandově – hosty byly Blanka Čejková a Gisela Younisová. K části jednání přizval Aleš Čejka i Marka Potmu a Petra Dvořáčka z Odboru pro zakládání stanic a sborů Rady CB....