Zprávy ze staršovstva za září 2022

Do velkého sálu byl, po různých potížích s dodáním, nainstalován nový mixážní pult. Během zářijového setkání staršovstva jsme hovořili s Martinou Lachmanovou o situaci v besídce, jak mezi učiteli, tak i dětmi, a také o plánech na nejbližší období. Děkujeme všem...

Zprávy ze staršovstva za červenec-srpen 2022

Při jednání na konci června jsme s Alešem a Blankou Čejkovými a Giselou Younisovou mluvili o službě a situaci na Barrandově. Zdá se, že „dírou na trhu“ by mohly být aktivity pro druhostupňové děti. Jsme vděčni za nasazení všech zúčastněných, pro rozvoj práce je...

Zprávy ze staršovstva za červen 2022

Staršovstvo se věnovalo reflexi Konference CB, přípravě sborového provozu v letních měsících a sborové dovolené. Během prázdninových měsíců se připojíme ke společným biblickým hodinám se sbory v Praze 1 a Praze 3 vždy v úterý od 18:30 v Soukenické (červenec) a na...

Zprávy ze staršovstva za květen 2022

Staršovstvo schválilo dva církevní sňatky, které v rámci své kaplanské služby provede br. kazatel Jan Valeš. Potvrdil, že se snoubenci povede přípravu, svatby proběhnou koncem léta mimo Prahu. 6.-12. června bude mít v našem sboru týdenní vikariátní praxi vikář Paul...

Zprávy ze staršovstva za duben 2022

Z předložených témat vize Rady Církve bratrské na období 2021-2025 jsme se tentokrát soustředili na štědrost. Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Nemusí to být jen o financích. Platí, že kdo je štědrý, přijímá požehnání. Hodnotili jsme neděli se studenty...

Zprávy ze staršovstva za březen 2022

Staršovstvo na mimořádném setkání projednalo možnosti a pravidla humanitární pomoci – ubytování válečných uprchlíků v naší sborové budově. Rozhodlo o poskytnutí hostovského pokoje, besídkové místnosti, presbyterny a v případě nejvyšší potřeby i kamenného sálu...