Přijatá usnesení:

 • Starší nastudují dokumenty Finanční rozvaha pro celou CB, Dotace na energetické úspory a Biblická studia na téma Štědrost z 13ky
 • Řešit zatékání střešními okny do budovy
 • Členství bratra Martina Křesťana: dle §14 Řádu správy je ze zdravotních důvodů členem s pozastaveným výkonem hlasovacích práv. Zapsat do matriky sboru.
 • Na základě starší korespondence potvrzeno pozastavení členství sestry Jany Sternové. Zaslat dopis s pozváním do sboru/k rozhovoru/případnému ukončení členství
 • Zakoupit venkovní poutač (tzv. “Áčko”) a provozovat společně se službou “vítání”
 • Pozvat mladé ke službě “vítání a doprovodu”
 • Začlenit Barboru Vávrovou ke službě kázáním
 • V časopise Brána zveřejnit inzerát o hledání správcovské rodiny
 • Odpovědět manželům Patrikovi a Šárce Kostyo na jimi zaslaný zájem o správcovství v moditebně
 • Pozvat Darinu Přibovou na HR a dohodnout ukončení pracovního vztahu a užívání služebního bytu k 31.3.2024.
 • Rozpis služeb rozšířit o strukturu, kam budou zapisovány zpívané písně a všechny čtené biblické texty. Požádat moderátory, aby zapisovali.
 • Začlenění nového loga CB do grafické image našeho sboru přenecháváme budoucímu staršovstvu
 • Dovolená 2024: ideově souhlas s účastí z CB Soukenická. Praktická stránka závisí na rozhodnutí, kam se nakonec pojede.
 • Věnovat se tématu spolupráce CB Praha 1235 a tématu Ekumena na Smíchově
 • Navrhnout seniorátu na přeložení Setkání staršovstev Praha 1,2,3,5 z 28. 2. na 6. 3. 2024
 • Nejbližší SVP bude 28.1.2024

Připravil Pavel Bischof