Zprávy ze staršovstva za květen 2023

V květnu jsme se sešli dvakrát, při pravidelném setkání začátkem měsíce jsme mluvili o službě na Barrandově – hosty byly Blanka Čejková a Gisela Younisová. K části jednání přizval Aleš Čejka i Marka Potmu a Petra Dvořáčka z Odboru pro zakládání stanic a sborů Rady CB....

Zprávy ze staršovstva za duben 2023

Na dubnovém setkání jsme se v rozhovoru vrátili k výsledku hospodaření, k diskusi na členském shromáždění a zabývali jsme se rozpočtem, především náklady. A to velice podrobně, položku po položce. Hospodář dostal za úkol navržené úspory do rozpočtu zapracovat a...

Zprávy ze staršovstva za březen 2023

V březnu jsme se věnovali dokončování výroční zprávy a přípravě členského shromáždění. Na pravidelném setkání jsme reflektovali nové akce – večer modliteb a chval i modlitební procházku. Jsme vděčni hudebníkům z bandu za provázení nedělním večerem a Andrewovi...

Zprávy ze staršovstva za únor 2023

Na únorovém setkání jsme se věnovali přípravě velikonoční sousedské slavnosti – program bude mít opět dvě části – při dopolední bohoslužbě na květnou neděli uvítáme bratra kazatele Bronislava Matulíka a skupinu SouZnění a vpodvečer připravujeme v naší...

Zprávy ze staršovstva za leden 2023

Na lednové poradě staršovstvo reflektovalo adventní, vánoční a novoroční program v našem sboru. Jsme rádi za vydařené silvestrovské setkání; dál se budeme snažit pracovat s formátem sousedských bohoslužeb. K zamyšlení na příště je, jak správně připravit adventní...

Zprávy ze staršovstva za prosinec 2022

V úvodu prosincového setkání jsme se zamýšleli nad tématy adventního pastýřského listu Davida Nováka: Nenechte se ovládnout strachem. CB Dejvice projevila zájem připojit se k naší sborové dovolené. Staršovstvo tuto možnost vítá, čas ukáže, kolik zájemců se bude chtít...