Zprávy z jednání staršovstva za červenec-srpen 2021

Bratr kazatel Pavel Černý čerpá dovolenou 30. 8. – 17. 9. V případě potřeby se obracejte na místopředsedu staršovstva Libora Duchka. Za plnoprávné členy sboru byli přijati Milada a Jan Frolíkovi. Svůj slib před sborem by měli složit v neděli 19. září. Členství...

Zprávy z jednání staršovstva za červen 2021

K 22. červnu staršovstvo schválilo převod 17 členů (a jejich nezletilých dětí) do nově ustavené samostatné stanice Velká Ohrada: Bartošek Pavel, Bartošková Anna, Bartošková Lenka Chráska Pavel st., Chrásková Marta Chráska Pavel ml., Chrásková Anna Jeřábková Zora...