Z jednání staršovstva 13. února 2024

Přehled usnesení: Staršovstvo schválilo použítí materiálu z CB Praha13 “Biblická studia na téma štědrost” Staršovstvo rozhodlo, že se dokumenty “Finanční rozvaha pro celou CB”, “Dotace na energetické úspory” nebude zabývat Pozvat k jednání zakladatele...

Zprávy ze staršovstva za leden 2024

Přijatá usnesení: Starší nastudují dokumenty Finanční rozvaha pro celou CB, Dotace na energetické úspory a Biblická studia na téma Štědrost z 13ky Řešit zatékání střešními okny do budovy Členství bratra Martina Křesťana: dle §14 Řádu správy je ze zdravotních důvodů...

Zprávy z jednání staršovstva 5. prosince 2023

Přehled usnesení a projednaných bodů: Předsednictvím hospodářské rady byl pověřen Tomáš Vodička, komunikaci s domovnicí i se sborem v hospodářských záležitostech bude zajišťovat Pavel Bischof. Moderací staršovstev byl pověřen Libor Duchek. Staršovstvo navrhne...

Zprávy z jednání staršovstva 24. října 2023

Přehled usnesení a projednaných témat: Zamítnuta žádost o členství bratra M. Sejkory. Pokračovat v rozhovorech. Kalendář dalších setkání staršovstva: 5. 11. 2023 – výjezdní (vyhodnocení 3 let služby staršovstva, koncepce pro čtvrtý rok služby, vyhodnocení 1. roku...

Zprávy z jednání staršovstva 9. října 2023

Přehled usnesení a projednaných témat: Zapisovatelem tohoto jednání bude br. A. Čejka Oslovit sestru H. Vysloužilovou, zda by byla ochotna doplnit hospodářskou radu. Setkat se s volební komisí – zahájení příprav k volbě nového staršovstva. Nejbližší jednání...

Zprávy ze staršovstva za září 2023

Starší se setkali k jednání v neděli 3. 9. 2023 ve večerních hodinách. Projednaná témata: Požehnání Aram Duchek: 15. 10. ( předběžný termín). Pozvání učitelů a pomocníků besídky k setkání se staršovstvem: úterý 26. 9. Změna způsobu vysluhování Svaté Večeře Páně:...