Zprávy ze staršovstva za prosinec 2021

Staršovstvo hodnotilo průběh adventních shromáždění v našem sboru. Sousedská bohoslužba byla vnímána celkově kladně, přišlo několik nových lidí zejména na osobní pozvání. Na 10. dubna budeme připravovat Sousedské velikonoce. Staršovstvo schválilo Hospodářskou směrnici...

Zprávy ze staršovstva za říjen 2021

V úvodu posledního setkání jsme hovořili o dimenzích sborového růstu, v rozhovoru jsme se dotkli oblasti hudby, místa osobního svědectví v nedělní bohoslužbě i celkově spádu bohoslužeb. Věnujeme se i organizaci biblických hodin, k tomu účelu byl v informačních mailech...

Zprávy z jednání staršovstva za červen 2021

K 22. červnu staršovstvo schválilo převod 17 členů (a jejich nezletilých dětí) do nově ustavené samostatné stanice Velká Ohrada: Bartošek Pavel, Bartošková Anna, Bartošková Lenka Chráska Pavel st., Chrásková Marta Chráska Pavel ml., Chrásková Anna Jeřábková Zora...