Zprávy ze staršovstva za květen 2022

Staršovstvo schválilo dva církevní sňatky, které v rámci své kaplanské služby provede br. kazatel Jan Valeš. Potvrdil, že se snoubenci povede přípravu, svatby proběhnou koncem léta mimo Prahu. 6.-12. června bude mít v našem sboru týdenní vikariátní praxi vikář Paul...

Zprávy ze staršovstva za duben 2022

Z předložených témat vize Rady Církve bratrské na období 2021-2025 jsme se tentokrát soustředili na štědrost. Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Nemusí to být jen o financích. Platí, že kdo je štědrý, přijímá požehnání. Hodnotili jsme neděli se studenty...

Zprávy ze staršovstva za březen 2022

Staršovstvo na mimořádném setkání projednalo možnosti a pravidla humanitární pomoci – ubytování válečných uprchlíků v naší sborové budově. Rozhodlo o poskytnutí hostovského pokoje, besídkové místnosti, presbyterny a v případě nejvyšší potřeby i kamenného sálu...

Zprávy ze staršovstva za únor 2022

Na únorovém jednání se staršovstvo zabývalo vizí RCB na období 2021-2025, tentokrát se soustředěním na body Stěžejní místo Božího slova a Příprava služebníků. Věnovali jsme se konferenčním návrhům pro Konferenci CB v květnu; jako delegátky jsou navrženy B. Najbrtová a...

Zprávy ze staršovstva za leden 2022

V úvodu lednového setkání jsme si na základě textu 1Pt 2,5+9nn připomínali několik oblastí, které sbor nesmí ztratit na své cestě za Kristem. Všem dárcům i celému sboru chceme vyřídit poděkování Evangelikálního teologického semináře za provedenou podzimní sbírku i za...

Zprávy ze staršovstva za prosinec 2021

Staršovstvo hodnotilo průběh adventních shromáždění v našem sboru. Sousedská bohoslužba byla vnímána celkově kladně, přišlo několik nových lidí zejména na osobní pozvání. Na 10. dubna budeme připravovat Sousedské velikonoce. Staršovstvo schválilo Hospodářskou směrnici...