Přehled usnesení a projednaných bodů:

 • Předsednictvím hospodářské rady byl pověřen Tomáš Vodička, komunikaci s domovnicí i se sborem v hospodářských záležitostech bude zajišťovat Pavel Bischof.
 • Moderací staršovstev byl pověřen Libor Duchek.
 • Staršovstvo navrhne členskému shromáždění uspořádání voleb staršovstva se začátkem funkčního období od 24. 3. 2024.
 • Sbírka při dětské vánoční slavnosti bude určena na “nákup nocleženek” prostřednictvím Armády spásy.
 • Připravíme zpívání koled ve Vrázovce: sobota 23.12.2023
 • Podle výsledku sbírky na Diakonii CB poté ze sborových peněz dorovnáme sbírku na částku 15.000 Kč, hospodář odešle na účet Rady CB.
 • Schválen dar pro organizaci “Cesta domů” 15.000 Kč.
 • Před velikonocemi 2024 se účastníme celocírkevního cyklu 40 dní s Biblí.
 • Ukončení členství J. Chrásky k 28.11.2023 na základě jeho žádosti. J. Chráskovi bude ponechán klíč od vstupu do modlitebny. Klíč od 2NP si bude půjčovat přes kódovou schránku.
 • Převedení členství Michaely Pínové a Martina Píny k 31.12.2023 do sboru CB Praha 13.
 • Dispoziční právo k bankovnímu účtu pro Barrandov budeme řešit po novém roce.
 • Schváleno prodloužení pojištění práce s dětmi prostřednictvím ČRDM, zajistí hospodář.
 • Schválena darovací smlouva – kompenzace nájemného v kazatelském bytě.

Zprávu vypracoval Pavel  Bischof