NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Dnes po bohoslužbě proběhne shromáždění členů sboru. Hlavním bodem je volba nové volební komise, jejímž úkolem je připravit kandidátku pro volbu staršovstva na 4. října:

  • Budeme volit 5 členů volební komise.
  • Máme 6 kandidátů. Staršovstvo navrhlo tyto: Pavel Bartošek, Miriam Bartošová, Anička Duchková, David Lachman, Bohuška Najbrtová. Během týdne jsem dostal návrhy dalších 6 osob, z nichž to nakonec přijala Marcela Zelinková. Děkuji všem šesti, že jsou připraveni se této důležité role zhostit a zároveň dávají ostatním členům sboru volnou ruku o nich hlasovat.
  • Budeme tedy volit stejně jako se bude za měsíc volit staršovstvo: pomocí lístků, na kterých bude těchto 6 jmen. Každý může zatrhnout až 5 z nich. Pak bude třeba lístky sečíst. Zvoleni budou ti, kdo budou mít nadpoloviční počet odevzdaných hlasů.

Dnes vycházejí nové Sborové listy (internetový archiv zde).

Také letos připravujeme podzimní cyklus biblických výkladů a kázání: NA HLUBINU ŽIVOTNÍ CESTY S BOHEM. Nedělní bohoslužby v rámci tohoto cyklu začnou již příští neděli 13. září – přivítáme mezi sebou Pavla Hoška, s kterým se vnoříme do zbožnosti knihy žalmů.

Svatá večeře Pánova bude 13. září stejně jako večerní modlitební setkání. Příští neděli budou také křtěni Tomáš a David Pokorných a Tomáš Zeman. Všichni se také přidávají k našemu sboru ještě spolu s Giselou Younisovou, která již pokřtěna je.

Biblická hodina ve čtvrtek 10. září od 18:30 nás vede na hlubinu vztahu s Bohem, tentokrát na téma: Bible – jediné měřítko víry a života. Biblické hodiny se živě vysílají a budou dostupné v archívu.

V Berouně mají příští neděli členské shromáždění a budou tam volit nové staršovstvo na přechodnou dobu, než budou v  lednu ustanoveni samostatným sborem.

Misijní skupina na Barrandově chce odrážet Boží světlo a lásku s lidmi na Barrandově. Kurzy angličtiny na to jsou dobrý způsob. Nové kurzy začnou přespříští týden, a některé bývalí účastníci se vracejí. Zveme vás, abyste se přidali ke kurzu – podvečer ve středu nebo ve čtvrtek. Je to dobrá příležitost, nejen procvičit svou angličtinu, ale poznat lidi na Barrandově a přispět ke společenství křesťanů. Informace najdete na plakátech nebo na webové stránce www.barrandovcb.cz, nebo se obraťte na Amy Funka aa_funka@hotmail.com

Zde najdete pastýřský dopis předsedy Rady CB Davida Nováka.