NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Tibor Mahrik

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Epidemie si žádá, abychom nosili ROUŠKU, dezinfikovali a nepodávali si ruce RUCE. Pokud se nebudete bohoslužeb účastnit osobně, buďme spolu živě na internetu ZDE.

Kázání a biblické hodiny najdete na YouTube stránce našeho sboru. Záznam celé bohoslužby a textovou podobu některých kázání najdete v archívu ZDE.

Volební komise představí nyní kandidáty pro volbu staršovstva. Členské shromáždění proběhne 4. října od 14h. Členové sboru dostanou zítra večer ještě další e-mail, který bude obsahovat vše potřebné: kandidátku, dny a hodiny, kdy bude k dispozici volební schránka, detailní informace o postupu volby, která jistě nebude jednokolová. Kandidáty jsou (v abecedním pořadí): Pavel B., Aleš Č., Libor D., Olga K., Bohuslava N., Judita N., Michaela P., Zdeněk S., Tomáš V., Hana V., Tomáš Z.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Hledání Boží vůle” – praktický vhled do života křesťana přinese Pavel Chráska st. Biblická hodina bude živě vysílána i nahrávána.

V úterý je setkání mládeže a v pátek se setkává dorost.

Finanční sbírka 20. září na službu mongolské komunitě

  • V České republice žije kolem 10 000 Mongolů, což je asi 20 % evropské mongolské populace. Tento národ je nyní velmi otevřený evangeliu, zatím je ale příliš málo těch, kdo by jim ho zvěstovali, pomohli jim růst ve víře a předávali odpovědnost.
  • Jednou z klíčových postav této misie je diákon Církve bratrské Munkh-Erdene Turmunkh (Munkuš). Podílel se na založení Mongolské biblické školy, kde studuje každý semestr 12 až 15 studentů (z toho asi 40 % z ČR) a stále působí v jejím vedení. Jeho služba vede k zakládání nových mongolských sborů – nyní jich je po Evropě 28, jsou křtěni noví lidé.
  • Bratr Munkuš pracuje v restauraci, kde musí být často až 60 hodin týdně. Je za tuto práci vděčný, zároveň ale vidí potřeby misie. Vnímá své povolání od Pána Boha a cítí, že by mu měl sloužit naplno.
  • Rada CB je tomu nakloněna, nebylo by ale šťastné zatížit břemenem financování pouze jediný sbor. Rada proto odsouhlasila vytvoření analytického účtu pro dary na službu bratra Munkuše v mongolské komunitě s nadějí, že Boží Duch osloví jednotlivce či sbory, kteří tuto misijní práci aktivně podpoří. Až budou na tomto účtu finanční prostředky přibližně na pokrytí základní roční mzdy kazatele, vytvoříme pro bratra Munkuše pracovní místo. Existence tohoto úvazku by se každoročně opakovaně posuzovala a případně prodlužovala.
  • Na Smíchově proběhne sbírka v neděli 20. září – všechny finanční příspěvky vhozené do kasičky půjdou na podporu této služby a předáme je vedení církve.