Na únorovém setkání jsme se věnovali přípravě velikonoční sousedské slavnosti – program bude mít opět dvě části – při dopolední bohoslužbě na květnou neděli uvítáme bratra kazatele Bronislava Matulíka a skupinu SouZnění a vpodvečer připravujeme v naší modlitebně samostatný koncert skupiny SouZnění.

Bratr kazatel Pavel Bischof se nadále seznamuje se sborem, společně přemýšlíme, jak nacházet cestu k těm členům, kteří do našich shromáždění již nějakou dobu nepřicházejí.

Přemýšlíme nad možností setkávání pro mladší školní děti (věkově před dorostem). Tato služba může být i velmi dobrou misijní příležitostí. Budeme rádi za modlitby, aby Pán Bůh připravil pro tuto práci ve správnou chvíli potřebné služebníky.

Věnovali jsme se konferenčním návrhům, které budou projednávány na letošní Konferenci Církve bratrské v Brně.

Na žádost Rady CB jsme se ujali úkolu uspořádat Konferenci CB v roce 2024.