Na únorovém jednání se staršovstvo zabývalo vizí RCB na období 2021-2025, tentokrát se soustředěním na body Stěžejní místo Božího slova a Příprava služebníků.
Věnovali jsme se konferenčním návrhům pro Konferenci CB v květnu; jako delegátky jsou navrženy B. Najbrtová a O. Kutílková, v případě potřeby náhradníka převezme hlasovací práva Pavel Černý (konference se v každém případě účastní). Volba proběhne 27. 3. v rámci výr. čl. shromáždění.
Setkali jsme se s vedoucími mládeže (J. a R. Grycikovi, H. Bartošová, D. Kaštánek, T. Zeman), mluvili o atmosféře na mládeži, o jejích výhledech a očekáváních i možnostech další služby.
Připravujeme aktualizaci kontaktních údajů všech členů sboru včetně řešení ochrany osobních údajů (GDPR). Aktualizace bude probíhat do 27. března 2022 přes formuláře, které bude možné vyplnit přes web a které budou k dispozici také v tištěné podobě po bohoslužbách a které lze v případě zájmu odeslat zájemcům i pozemní poštou.
Staršovstvo schválilo prodloužení pracovního poměru Olgy Kutílkové (12 hodin týdně) na dobu neurčitou.