V úvodu prosincového setkání jsme se zamýšleli nad tématy adventního pastýřského listu Davida Nováka: Nenechte se ovládnout strachem.
CB Dejvice projevila zájem připojit se k naší sborové dovolené. Staršovstvo tuto možnost vítá, čas ukáže, kolik zájemců se bude chtít zúčastnit.
Sestra Dagmar Průšková požádala o převedení členství do stanice Velká Ohrada. Provázíme Dášu přáním Božího požehnání a zároveň jsme vděčni za její službu revizorky.
V rozhovoru jsme se věnovali hudbě a zpěvu ve shromáždění – vnímáme oživení při návštěvě hostů (Citová záležitost), zároveň bychom rádi podpořili aktivní podíl účastníků bohoslužeb na společném zpěvu. Jsme přesvědčeni, že společný zpěv je důležitou částí liturgie a sborového života.
V reflexi sousedské bohoslužby jsme mluvili o potřebě navazujících aktivit, kam by bylo možné prvonávštěvníky pozvat – na tom musíme zapracovat.
Každoroční charitativní podporu cílenou mimo sbor jsme se tento rok rozhodli rozdělit mezi Diakonii Církve bratrské (navýšením sbírky z Neděle Diakonie) ve výši 12 950 Kč a práci ve věznicích, kterou koordinuje Jana Matulíková, ve výši 20 000 Kč.
Staršovstvo souhlasilo se zřízením úrazového pojištění dětí a mládeže do 26 let a pojištění odpovědnosti sboru a osob (kazatel, místopředseda staršovstva a hospodář a vedoucí besídky, dorostu a mládeže) u České rady dětí a mládeže přes ústředí Církve bratrské z důvodů ukončení stávajícího pojištění u Pojišťovny Pillow.