Staršovstvo hodnotilo průběh adventních shromáždění v našem sboru. Sousedská bohoslužba byla vnímána celkově kladně, přišlo několik nových lidí zejména na osobní pozvání. Na 10. dubna budeme připravovat Sousedské velikonoce.

Staršovstvo schválilo Hospodářskou směrnici č 1. ohledně cestovních nákladů pro nezaměstnance sboru (týká se kazatele, administrátora sboru, členů sboru i hostujících kazatelů a dobrovolníků). 

Souhlasili jsme s uplatňováním 6 placených sick days pro zaměstnance sboru za rok při plném úvazku a poměrném krácení sick days podle výše jejich úvazku zaměstnanců sboru. Sick days je možné uplatňovat od 1. 1. 2022.

Dále se věnujeme sborové matrice – s modlitbou postupně myslíme na všechny blízké i momentálně třeba vzdálenější členy našeho sboru.

Na 20. ledna 2022 od 17 hodin je připravováno Setkání vedoucích skupinek – setkání má zmapovat stav, kdo je zapojen  v menších skupinách, povzbudit k činění učedníků a sdílení našich životů a představit možnost zdrojů pro setkání skupinek (včetně knihy Johna Stotta – Radikální učedník). Setkání povedou bratři Pavel Černý a Aleš Čejka.

Předsednictvo Konference CB doporučilo konferenční návrh smíchovského sboru na změnu Řádu správy CB ke schválení Výroční konferenci CB 2022. 

Sborová dovolená v letošním roce proběhne v termínu 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov.