Velkou pozornost věnujeme přípravám adventního programu v našem sboru. Chceme vás všechny požádat o šíření pozvánek a také o jejich sdílení na sociálních sítích, především Facebooku.
Vánoční výzdobu zajistí mládež před mládežovou bohoslužbou plánovanou na 4. prosince.
Při rozhovoru 13. listopadu staršovstvo přijalo za členy sboru manžele Pavlu a Marka Řídké. Slavnostní přijetí a složení členského slibu proběhne první adventní neděli.
Bratr kazatel Bischof informoval o jednání společné konference Církve bratrské v ČR a SR. Hlavním tématem diskuse byla stále aktuální otázka Proč být spolu?
V lednu proběhne v našem sboru víkendová zkouška pěveckého sboru Effatha, na sobotní podvečer připravujeme koncert, v neděli zazní několik písní v rámci dopolední bohoslužby.