Mluvili jsme opět o průběhu bohoslužby, že bychom neměli zapomínat na žádnou z jejích podstatných částí.

Setkali jsme se s pracovníky v oblasti evangelizace/misie (Andrew Funka, Magda Klamková, Hana Bartošová, David Vokoun) a mluvili o tom, v jaké jsme situaci, kdo jsou lidé kolem nás, kdo chtějí a mohou slyšet evangelium; o důležitosti osobních vazeb a vztahů a menších skupin (i třeba volejbal, výlet), aby měl každý na koho se obrátit a kam někoho pozvat. Zazněly náměty, jak udělat bohoslužbu o něco srozumitelnější i lidem zvenku, i jak lépe využívat online prostředí.

Vedli jsme několik delších rozhovorů s konkrétními hosty o palčivých aktuálních otázkách.

Zabývali jsme se přípravou adventního programu v našem sboru, včetně zajištění pozvánek a další propagace.

Na Barrandově proběhne 15. 12. společná vánoční misijní akce komunitní skupinky a Křesťanského společenství Praha 

Projednali jsme zprávu homiletického výboru o dotazníku ohledně biblických hodin. Obecně se dá shrnout, že nenazněly zásadní požadavky na změnu. Po Novém roce se budeme zabývat i možnostmi nových forem biblického studia v našem sboru.

Věnovali jsme se dalšímu postupu v hledání nového kazatelesprávce pro náš sbor.

Část programu každého setkání věnujeme členské matrice – abychom na nikoho, kdo k nám patří, nezapomínali a modlili se za ně.

O převod členství do stanice Velká Ohrada požádala z rodinných důvodů Věra Bartošková – přejeme sestře i celé její rodině Boží ochranu a provázení a jsme vděčni za veškerou mnohou práci, kterou v našem sboru vykonala.