Na lednové poradě staršovstvo reflektovalo adventní, vánoční a novoroční program v našem sboru. Jsme rádi za vydařené silvestrovské setkání; dál se budeme snažit pracovat s formátem sousedských bohoslužeb. K zamyšlení na příště je, jak správně připravit adventní program, aby to nebyly dlouhodobé předčasné Vánoce.

Staršovstvo schválilo návrh hospodářské rady a podmínky hromadného ubytování (na karimatkách) v prostorách naší modlitebny.

Na neděli 19. února po dopolední bohoslužbě svoláváme krátké členské shromáždění, jediným bodem bude volba revizora místo sestry Dagmar Průškové, která se připojila k samostatné stanici Velká Ohrada. Jména navržených kandidátů budou známa nejpozději v neděli 5. února. Zvolenou revizorkou dál zůstává sestra Miriam Bartošová.

Na neděli 19. března po shromáždění připravujeme modlitební procházku po okolí našeho sboru – o smyslu a náplni se dočtete v samostatném článku.

Výroční členské shromáždění připravujeme na neděli 26. března 2023 od 13:30, bude připraven společný oběd.