Z předložených témat vize Rady Církve bratrské na období 2021-2025 jsme se tentokrát soustředili na štědrost. Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Nemusí to být jen o financích. Platí, že kdo je štědrý, přijímá požehnání.
Hodnotili jsme neděli se studenty liturgického semináře na ETS a jsme vděčni, že nejen oni pro nás, ale i my pro ně jsme mohli být obohacením a přínosem.
Dokončovali jsme přípravy na (před)velikonoční Sousedskou bohoslužbu i celý velikonoční týden nejen v našem sboru.
Staršovstvo schválilo umožnit uprchlíkům před válkou na Ukrajině bydlení ve stávajících prostorách v případě potřeby do konce června (plus možno ještě doprojednat prodloužení do konce srpna, bude-li nezbytné). Jako sbor můžeme pro ubytované hosty využívat Potravinovou banku (pověřenTomáš Vodička); přímá sbírka potravin v našem sboru zůstává + nově jsme zavedli peněžní sbírku pro Ukrajince ubytované v našem sboru.
V pondělí 25. 4. se čtyři zástupci staršovstva účastnili seniorátního setkání staršovstev v prostorech sboru Třináctka. V příštích Sborových listech najdete krátké ohlédnutí.