Staršovstvo reflektovalo jednotlivé letní sborové akce. Jsme vděčni, že se mohly uskutečnit, za možnost společenství i za Boží ochranu (pouze jeden menší úraz).

Termín sborové dovolené na příští rok je druhý týden v srpnu, přesné datum odjezdu (pá/so) a místo budou ještě předmětem jednání.

Staršovstvo přijalo žádost vikáře Petra Luhana z Čelákovic, aby vykonal část své praxe v našem sboru. Bratr Luhan se u nás zapojí do služby od 11. října. Na plánu je jeho návštěva staršovstva, mládeže, nedělní kázání 17. 10. a další praktické úkoly.

Staršovstvo schválilo žádost odboru mládeže, aby se celopražská mládež konala ve Velkém sále naší modlitebny v úterý 12. 10.

Nově se formuje redakční tým Sborových listů, odpovědnou editorkou se stala Jana Navarová, na přípravě dále spolupracují Anna Duchková, Bohuška Najbrtová, technická spolupráce Olga Kutílková.

I nadále probíhají jednání ohledně nového správce pro náš sbor, prosíme o vaše modlitby.