Sborová dovolená v termínu 5. – 12. 8. 2022 (pátek – pátek) v Parkhotelu Harrachov
– již máme potvrzené ceny, najdete je se všemi potřebnými údaji tady. Pokud by pro kohokoliv z vás byla cena limitující a nemohli byste se kvůli tomu společné dovolené zúčastnit, připomínám možnost příspěvku z fondu sborové dovolené – můžete se obrátit na Janu Dobišovou Zemanovou nebo na mne. Veškeré informace o poskytnutí příspěvku zůstávají důvěrné.

 

Sborový program v následujícím týdnu:

 • V pondělí bude na Barrandově v Domečku od 16.30 angličtina.
 • V úterý od 18 hodin začíná svůj program mládež.
 • Ve středu od 15.30 – kavárna (ne)jen pro seniory s hostem Liborem Duchkem a vzpomínkou na  Jána Valacha.
  Na Barrandově bude ve středu od 16.30 v Domečku klub Mladí stavitelé pro děti a jejich rodiče a od 18.00 hod. komunitní skupina na téma Na lůžku na základě Žalmu 6 (více informací). 
 • Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18.30 povede Aleš Čejka, bude se zabývat oddílem 1Pt 1,13-16: Co je posvěcení života?  Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
 • V pátek od 16.15 probíhá setkání  dorostu.

Pomoc Ukrajině:
Děkujeme všem za finanční dary pro ubytované hosty z Ukrajiny (11 dětí a dospělých). Příspěvky do této sbírky můžete dále zasílat do 31. května 2022 bankovním převodem na účet našeho sboru č. 150416108/0300, variabilní symbol 2535 s poznámkou Pomoc uprchlíkům. Můžete jim také přinést ovoce a zeleninu a netrvanlivé potraviny v neděli do sborové kuchyně. Více informací získáte telefonicky u Aleše Čejky (tel. 734 368 528). Prosíme, zapište, co přinesete, do editovatelné tabulky.

Pokud byste našim ubytovaným hostům mohli nabídnout nějakou (i jednorázovou) brigádu nebo výuku češtiny, prosím obraťte se na Ruslana Grycika se žádostí o zprostředkování. 


Další data k zaznamenání:

 1. – 21. 5. proběhne celocírkevní Výroční konference Církve bratrské (za sbor se účastní delegátky B. Najbrtová a O. Kutílková, dále jako hosté Rady bez hlasovacího práva br. kaz. Pavel Černý jako emeritní předseda Rady CB a Aleš Čejka jako pracovník ústředí CB)
 2. 5. – vyslání br. kazatele Jana Valeše do kaplanské služby od 17 h ve vojenském kostele na Hradčanech 
 3. 5. – setkání Singles+ v Českých Budějovicích (více info zde)
 4. – 15. 7. – tradiční letní příměstský tábor na Smíchově