Během dopoledne se chceme připojit ke sbírce Diakonie CB na tornádem poničené obce na Jižní Moravě. Všechny neoznačené příspěvky v kasičce budou předány Diakonii. Kdo byste chtěli přispět bezhotovostním převodem, podrobnosti a číslo účtu najdete tady.

Vychází prázdninové dvojčíslo Sborových listů (on-line si je můžete přečíst zde), nezapomeňte si také vyzvednout červno-červencové dvojčíslo Brány.

Ještě během tohoto víkendu je možné objednávat Denní čtení 2022 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské – hlaste se u Tomáše Vodičky nebo Támar Kočnarové. Knihy budou k dispozici nejdříve v září.

Zároveň tuto neděli končí přihlašování na Sborovou dovolenou. Případná nezbytná upřesnění ohledně pobytu řešte prosím s Janou Dobišovou Zemanovou. Výzvy k platbě obdržíte emailem v první polovině července.

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 připravuje bratr kazatel Pavel Černý, na základě Jk 4-5 se bude zabývat tématem Chudí a bohatí. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

Ve sobotu 3. 7. odjíždí dorost na tábor do okolí Vimperka (budování tábora začíná již 1. 7.). Mysleme na celou akci a modleme se za Boží ochranu i požehnání pro děti i vedoucí.

___

Ke dni 22. 6. bylo na základě jejich žádosti převedeno 17 členů (a jejich nezletilé děti) do nově ustavené samostatné stanice Velká Ohrada. Tímto dnem zároveň končí mimořádná vizitace v našem sboru. (Bližší info najdete ve Sborových listech.)