NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Libor Duchek

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Neděle v letních měsích: Bohoslužby budou i nadále přenášeny on-line a jejich nahrávky zveřejňovány.

NOVINKA: S uvolňováním karantény nyní nastala vhodná chvíle obnovit modlitební setkání v neděli v 8:45, modlitby totiž potřebujeme! Modlitebna bude otevřena od 8:40. Předpokládáme prostou podobu – kdo v tuto dobu přijde, bude se modlit. Někdo z přítomných může přečíst žalm či jiný verš z Písma, aniž by následovalo biblické zamyšlení nebo společná píseň.

Ve čtvrtek jsme začali cyklus biblických hodin “Modlitba v Bibli”. Zveme všechny k osobní účasti ve čtvrtek od 18:30 – biblické hodiny v létě nevysíláme ani nenahráváme. Příští týden se zaměříme na modlitbu Páně. Přijďte, naslouchejme Bibli i druhým, modleme se.

Náš kazatel Jan Valeš bude tuto neděli soukromě v Husinci na husovských oslavách. V jeho nepřítomnosti se tuto neděli s případnými záležitostmi obracejte na Pavla Bartoška.

Na tomto odkazu si můžete přečíst zprávu předsedy Rady Církve bratrské, Davida Nováka, kterou připravil pro výroční konferenci církve 27. června.