NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Od neděle 6. září obnovujeme občerstvení po bohoslužbách, ale s ohledem na hygienické okolnosti začneme tím, že budeme připravovat pouze teplé a studené nápoje. Koordinaci občerstvení s novým školním rokem přebírá od Jany Zelinkové Jana Kotrlová. Janě Z., která se o občerstvení doposud starala, velmi děkujeme za její službu! Opět je tedy možné se zapisovat do tabulky nedělí na nástěnce v modlitebně – děkujeme.

Také letos připravujeme podzimní cyklus biblických výkladů a kázání: NA HLUBINU ŽIVOTNÍ CESTY S BOHEM. Nedělní bohoslužby v rámci tohoto cyklu začnou 13. září.

Biblické hodiny budeme otázkám zbožnosti věnovat hned od začátku září, ve čtvrtek 3. září od 18:30 konkrétně na téma: Spočinout nebo se vydat do neznáma – úvodní biblická hodina o rovnováze mezi spočinutím v Bohu a vydáváním se na neznámé cesty hledání Boha.

Zveme děti ve věku přibližně od 6 do 12 let a jejich rodiče od 2. září do barrandovské knihovny na Legoklub, který se bude opět konat ve středy od 16:30. Více informací najdete na www.barrandovcb.cz a v přiložené pozvánce.

Členové sboru ode mne včera obdrželi e-mailovou informaci týkající se členského shromáždění příští neděli 6. září, které proběhne hned po bohoslužbě.

Svatá večeře Pánova bude 13. září stejně jako večerní modlitební setkání.

Ve sboru v Horních Počernicích bude 6. září v rámci odpolední slavnosti od 15h uveden do služby vikář Benjamín Kaleta (viz přiložená pozvánka).

Přišlo zářijové číslo časopisu Brána.