NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Příští neděli 4. října je ve 14h výroční členské shromáždění. Program najdete ve Sborových listech. Vedle volby staršovstva nás čeká jedno důležité rozhodnutí – zda půjčka na koupi berounského sborového domu letos v únoru zůstane půjčkou nebo ji berounským darujeme. Díky tomuto zásadnímu finančnímu rozhodnutí je třeba, aby se nás sešlo alespoň 85 hlasujících členů sboru – tedy ještě o něco více než první zářijovou neděli. Prosím tedy všechny, kterým to za současné epidemie dovoluje zdraví, abyste s účastí počítali. Pokud zvažujete, zda se účastnit dopolední bohoslužby nebo odpoledního členského shromáždění, připojte se k bohoslužbě po internetu a osobně přijďte až na 14 hodinu.

  • Pro ty z vás, kteří 4. října nebudete moci být na členském shromáždění ze zdravotních důvodů nebo protože nebudete v Praze, bude zítra mezi 11 a 12 hodinou připravena v přízemí (presbyterně) volební schrána.
  • Také v sobotu 3. října, tedy den před členským schromážděním je připravena volební schrána v modlitebně ve Vrázově ulici pro ty, kteří se s ohledem na epidemii nemohou účastnit samotného shromáždění. Mohou tedy volit s jednodenním předstihem. Hodina bude [upřesněna zde].
  • Pokud by vládní opatření stanovila max. počet osob např. na 30 nebo 50, využijeme tří oddělených podlaží modlitebny, propojíme je živě obrazem a zvukem, a tak se nám snad podaří být usnášení schopní i za omezených podmínek.
  • Pokud by vládní opatření docela znemožnila konání členského shromáždění, bude volební schrána připravena i po bohoslužbě v neděli 4. října. Tak se podaří alespoň jedno potřebné hlasování uskutečnit. Podrobný scénář voleb dostali členové sboru v neděli 20. 9. e-mailem.

Minulou neděli se uskutečnila finanční sbírka na službu mezi Mongoly v ČR, která mnohé vzala za srdce – vybralo se 39 800 Kč. Děkujeme všem, kteří se takto podělili o to, co jim Bůh svěřil!

Kazatel požádal Radu CB o možnost konzultací. Kazatel se nejprve radil se staršími a ti tento krok podpořili. Nejedná se o „mimořádnou vizitaci“ podle Řádu správy CB, ale možnost konzultací podle naší potřeby. Pomoci nám jsou ochotni pražský senior Robert Hart (737 858 268, robert.hart@cb.cz) a členové Rady CB David Novák (david.novak@cb.cz) a Broněk Matulík (724 285 687, bronislav.matulik@cb.cz).

Na internetových stránkách sboru máme novinky – videa a ohlédnutí.

Přejeme krásné společné chvíle těm, kdo jedou na kole Hronovskem!