NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Tomáš Chráska

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Ve čtvrtek se vrátili naši dorostenci z tábora. Děkujeme vedoucím, že jim připravili tak krásné společné dny.

V pátek skončil také příměstský tábor pro 15 dětí, který probíhal v naší modlitebně. Děkujeme vedoucím za jejich péči.

Na biblických hodinách studujeme biblické modlitby a také se modlíme. Přijďte ve čtvrtek v 18:30 (biblické hodiny se nevysílají ani nenahrávají).

Na koho se s čím obracet v letních měsících? Odpověď najdete zde. V následujících dnech se obracejte na Tomáše Chrásku (tel. 601 566 311, email postachr@gmail.com). Kazatel je tento týden na dovolené s rodinou.