NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: Jan Valeš

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Minulou neděli se konalo členské shromáždění. Byla zvolena volební komise. Na shromáždění také kazatel oznámil, že toto je jeho poslední školní rok na Smíchově. Děkujeme všem za účast, která umožnila řádnou volbu volební komise. V neděli 20. září bude vyhlášena kandidátka, v neděli 4. října bude výroční členské shromáždění, na kterém mimo jiné proběhne volba nového staršovstva.

Od 10. září platí povinnost NOŠENÍ ROUŠEK ve všech prostorách modlitebny. Buďme ohleduplní a pečliví. Budeme se muset obejít bez podávání rukou. Děkuji za pochopení.

Dnes 13. 9. v 18h na modlitební setkání ve Vrázově ulici. Nebo se k nám připojte doma v modlitbách za naši službu tomuto světu, za společenství církve i za volbu staršovstva 4. října.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu “Zápas o život v Boží blízkosti” nad svědectvím knihy Žalmů s Pavlem Hoškem, který nás také svým kázáním osloví zítra. Biblická hodina bude živě vysílána i nahrávána.

Zveme děti a jejich rodiče na středeční legoklub a mládež a dospělé na kurzy angličtiny, které pořádáme na Barrandově. Setkání jsou příležitostí jak ke hraní a učení se angličtiny, tak i příležitostí seznamování se s dobrou zprávou, kterou přináší křesťanství. Více informací naleznete na www.barrandovcb.cz a v přiloženém souboru.

Připomínám připravovaný výlet na kole hronovskem 26.-28. září. Více informací ve Sborových listech.