NEDĚLNÍ OZNÁMENÍ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Kázající: David Novák v celocírkevní bohoslužbě z Černošic

Důležité a aktuální informace najdete v tomto internetovém článku.

Spolu s ostatními sbory CB se připojíme k černošickým. Součástí bohoslužby bude také slovíčko pro děti a možnost si společně zazpívat. Ač jde o první neděli v měsíci, nebude součástí bohoslužby svatá večeře Pánova. Odkaz najdete na stejném místě, kde probíhají smíchovské bohoslužby: https://cbsmichov.cz/live/

Všichni jste zváni se setkat s ostatními na „OBČERSTVENÍ PO BOHOSLUŽBÁCH“ – pokud si tedy nějaké občerstvení sami doma připravíte 🙂 Děkujeme za pomoc s nalezením platformy, která je přístupná a pohodlná, bez nutnosti registrace nebo instalace speciálního programu. Stačí pouze do prohlížeče zadat či kliknout na tento odkaz: https://meet.jit.si/Kafepobohosluzbe. S případnými nejasnostmi a prosbami o pomoc s připojením se obracejte na Jitku S. (777 994 693).

Tento víkend vychází nové číslo Sborových listů – zde.

Také přišlo listopadové číslo časopisu Brána. Ondřej K. již zahájil distribuci. Znovu připomínám možnost objenat si tento časopis – více informací v oznámeních z 24. října v internetovém archívu oznámení.

Ve čtvrtek v 18:30 jste zváni na biblickou hodinu, která pokračuje v otázkách naší zbožnosti na cestě s Bohem – “Účast na božské přirozenosti”. Výkladu 2Pt 1 se zhostí Honza Valeš. Biblická hodina bude živě vysílána a nahrávána.

Příští neděli 8. listopadu bude za smíchovskou kazatelnou hostem Ondřej Kyml, písecký kazatel, který své kázání nadepsal: JAK MÍT ÚSPĚCH V 85 LETECH. Pokud se vládní nařízení nezmění, proběhne bohoslužba tak jako uplynulé dva týdny…

Naše sestra Dagmar Vojtíšková je zpět z nemocnice a rodina hledá pravidelnou společnici, která by ji navštěvovala a pomohla. Kdybyste věděli o vhodné osobě nebo se samy nabídly, kontaktujte Zdeňka. Děkuji.

Příští neděli 8. listopadu v 18h proběhne on-line konference nazvaná Audiatur et altera pars (vyslechnout druhou stranu). Detailní informace jsou ve sborových listech.