Už několikátým rokem v adventním čase chystáme u nás na Smíchově Sousedskou vánoční bohoslužbu plnou písní. Za organizátory musím říct, že každý rok jsme velmi mile překvapeni, jak moc se to povedlo, a vnímáme to jako velkou Boží milost. Zároveň s přibývajícími zkušenostmi jsme vždy nově postaveni před vysokou laťku posledního ročníku. Zatím jsme se ale nikdy nezklamali, vždycky je to nakonec v pravém smyslu slova jedinečné a znovu plné ducha Vánoc, ducha pokoje, radosti a vzájemné lásky. Je nesmírně osvěžující vidět v našem shromáždění nové tváře, které jako my žízní po Boží blízkosti. Chtěl bych zde za všechny členy přípravného týmu vyjádřit vděčnost za nasazení všech účastníků, a především všem, kteří přišli a kteří pozvali své sousedy a blízké. Podobnou sousedskou bohoslužbu zkusíme zopakovat na květnou neděli. V modlitbách za naše blízké, za sousedy.