Měla jsem radost, že i letos mohla proběhnout sborová dovolená. V pátek 30. července jsme po roce stanuli před Žižkovou boudou v nadmořské výšce 1000 m n. m. Při předávání klíčů od pokoje jsme se museli prokázat testováním či očkováním, další omezení naštěstí nebyla. Ráno jsme začínali modlitební chvílí, večer ukončovali vyprávěným „večerníčkem“ pro děti (tentokrát vzdělávacím o zvířátkách) a společným programem pro dospělé o církvi (bohoslužba, společenství, služba, misie…). Protože byl týden poměrně deštivý, oblíbená karetní hra „Prší“ se nehrála, když lilo, ale když jen celé odpoledne pršelo. Ve středu nás čekal celodenní výlet. Deštivé ráno všechny naštěstí neodradilo, a tak se skupinka udatných (cca 11 osob) vydala na ledovcová jezera Wielki a Maly Staw v sousedním Polsku (přibližně 35 km). Druhá skupina (cca 21 osob) zamířila na Výrovku a zpět přes Liščí horu. Pro nejstarší a nejmladší účastníky byl naplánovaný pohodlný výlet údolím Zeleného potoka na boudu Jelení louky a zpět.

Ve čtvrtek dopoledne proběhla Žižkovská olympiáda pro všechny věkové kategorie, které se nakonec zúčastnilo 6 různých „států“. Týmy bojovaly tak udatně, že medailemi byli nakonec odměněni všichni soutěžící.
Večer jsme se vydatně zasmáli při závěrečném programu pod vedením T&T. Během večera byli vyhlášeni vítězové probíhajících soutěží – básnické a fotografické. Jistě budou ukázky ve Sborových listech, stály totiž za to 🙂

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a programu. Hlavní dík však patří Pánu Bohu, že nám společný pobyt dopřál a požehnal.

Gabriela Šímová