Večer v 18 hodin bude v Dřevěném sále modlitební setkání – využijme tuto příležitost ke společným přímluvám i poděkování!
V úterý od 18 hodin se sejde mládež.
Ve středu 12. ledna v 15.30 opět otevírá kavárna (nejen) pro seniory.
Čtvrteční biblickou hodinu povede opět bratr kazatel Pavel Černý a naváže na nedělní téma prosbou: Církev slouží Bohu modlitbami, chválami a vyznáváním. Je možné sledovat přenos nebo se připojit přes Zoom.
V pátek od 16.15 probíhá setkání dorostu.
Celocírkevní akce a pozvánky
Od neděle 9. 1. jsme zváni k účasti na Aliančnímu týdnu modliteb, jehož tématem bude Šabat  – Život v Božím rytmu. Více informací včetně průvodce Aliančním týdnem modliteb naleznete na webové stránce České evangelikální aliance (zde), program pražských setkání je k dispozici zde.
V úterý 11. ledna proběhne od 18 hodin v přízemí emauzského kláštera Podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu, pořádaný Českou křesťanskou akademií. Kázáním poslouží bratr kazatel Pavel Černý (bližší informace).