Tuto neděli proběhne sbírka na Evangelický týdeník. Bližší informace o týdeníku od sestry Támar Kočnarové si můžete přečíst zde. Své příspěvky vkládejte prosím do sborové pokladničky (pokud nebudou označeny jinak, veškeré příspěvky z této neděle půjdou ve prospěch vydávání ET).

Vycházejí nové Sborové listy, najdete je na parapetu v modlitebně nebo si je můžete přečíst zde na webu.

Jako každou první neděli v měsíci se sejdeme k modlitbám i večer v 18 hodin. Případné modlitební náměty předávejte prosím Bohušce Najbrtové.

Ve středu 9. 6. od 16:30 zveme děti a jejich rodiče na zahradu nebo do klubovny (při horším počasí) v Domečku na Barrandově na další setkání Legoklubu (další informace).

Biblickou hodinu ve čtvrtek v 18:30 povede anglicky Andrew Funka s překladem Libor Duchka. Otevřeme Jakubovu epištolu a probereme se základními tématy tohoto listu. Je možné se osobně účastnit v modlitebně, sledovat přenos nebo se účastnit přes Zoom.

V neděli 13. 6. od 9:30 se bude v Domečku na Barrandově konat přímý přenos našeho shromáždění ze Smíchova s možností stavění legostaveb pro děti. Setkání je zaměřeno zejména na rodiny s dětmi z Barrandova a okolí (bližší informace). 

Denní čtení 2022 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské – do 27. června je možné objednat za zvýhodněnou cenu (90 Kč). Objednávky přijímají Tomáš Vodička a Támar Kočnarová. Knihy budou k dispozici nejdříve v září.