Tuto neděli budeme dál přemýšlet nad přikázáním Miluj bližního svého, na text o Samařanovi (Lukáš 10,25-37) připravuje kázání br. kazatel Bischof.
Večeře Páně a večerní modlitební setkání jsou přesunuty na 12. listopadu.
U T. Kočnarové prosím dál objednávejte předplatné časopisu Brána na příští rok, také si můžete zakoupit knihu Denní čtení 2024 – Úvahy nad hesly Jednoty bratrské za cenu 75 Kč (náhled obálky). Úvahami přispěli také autoři z Církve bratrské.

Listopadové číslo Sborových listů si můžete prolistovat zde.

 

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu v 15:30 kavárna (ne)jen pro seniory, hostem bude MUDr. Radmila Schneiderová
 • ve čtvrtek biblická hodina od 18.30, povede Pavel Bischof, tady je možno sledovat přenos
 • v pátek od 16.15 schůzka dorostu
 • v neděli 12. 11. bude pokřtěna J. Lachmanová a budeme společně slavit večeři Páně. Po skončení shromáždění a malé přestávce počítejte prosím s krátkým členským shromážděním – viz box níže. Večer od 18 hodin bude modlitební setkání v Oáze.

 

V Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4):

 • klub Mladí stavitelé v pondělí a čtvrtek od 16.30
 • ve středu od 18.00 začíná vzdělávací kurz M4 Ready (informace  zde) s kazatelem Markem Potmou, který se bude konat do cca června 2024. Cena za kurz včetně možnosti účasti na víkendu v Londýně je 2900 Kč za jednotlivce a také za manželský pár (cena nezahrnuje dopravu do Londýna a zpět). Zájemci přihlašujte se prosíme co nejdříve zde.
 • ve čtvrtek od 18.30 kurz konverzační angličtiny, který pořádáme ve spolupráci s Křesťanským společenstvím na Barrandově

 

neděli 12. 11. proběhne po dopolední bohoslužbě krátké členské shromáždění, při němž budeme volit pátého člena volební komise.
Staršovstvo navrhuje jako kandidáta Z. Seemana. Kdokoli z členů může navrhnout vlastního kandidáta.
Další data k zaznamenání:
 • v neděli 12. listopadu zve barrandovská skupina našeho sboru nejen rodiče s dětmi na procházku za zvířaty do ZOO koutku v Malé Chuchli. Sraz je v 15.00 u Kulturního a rodinného centra Záhorského 886/4 na Barrandově. Potvrzení účasti na tel. 734368528 do 11. 11. (bližší info zde)
 • 22. 11. v 10:00 – pozdní společná snídaně pro všechny, kteří se u ní mohou a chtějí sejít (rádi bychom pořádali pravidelně čtvrtou středu v měsíci)
 • 26. 11. – neděle Diakonie – proběhne celocírkevní sbírka pro Diakonii CB

 

Za co se můžeme modlit

 • M. Pospíchalová – rizikové těhotenství,  klidový režim
 • nemocní mezi námi
 • příprava adventního programu
 • milost a pokoj pro ohniska konfliktů ve světě – Izrael, Ukrajina…

 

Připomínka dalších akcí: 
 • 11. 11. v našem sboru proběhne jednodenní setkání příznivců Sdružení křesťanských zdravotníků – poslední možnost se přihlásit najdete zde
 • Singles+ zve 16. – 19.11.2023 na Misijní výjezd do Podkarpatí – více info a pozvánka zde
 • adventní setkání pěveckých sborů Effatha – sobota 25. 11. v Soukenické od 16.16 (letáček zde)
 • adventní bratrský koncert za účasti Petra a Pavla Bischofových – 3. 12. v 17 hodin v Soukenické (pozvánka zde)