Večer od 18 hodin (1. neděle v měsíci) proběhne večer modliteb a chval (modlitby budou prokládány společnými písněmi v podání bandu). Všichni jsme zváni ke společnému i osobnímu ztišení a oslavě Pána Boha.
V pondělí odpoledne se narodil Aram Duchek (3,95 kg a 50 cm). Kéž Pán Bůh žehná a chrání celou rodinu!

Ve středu 1. března začala každoroční předvelikonoční akce 40 dní s BiblíZde jsou připraveny podrobné materiály pro dospělé i rodiny s dětmi, tabulku s rozpisem čtení najdete také v nových Sborových listech.

Sborový program v následujícím týdnu:
 • v úterý od 18.15 mládež
 • ve středu od 15.30 kavárna (ne)jen pro seniory (pozvaný host šéfredaktorka Brány Eva Čejchanová); od 16.30 klub Mladí stavitelé v Domečku na Barrandově (Záhorského 886/4)
 • ve čtvrtek od 18.30 biblická hodinatady je možné sledovat přenos;
  na Barrandově angličtina spojená s následným studiem Bible v angličtině od 18:30 do cca 20.15, zájemci se mohou dále hlásit zde
 • v pátek dorost od 16.15
Další data k zaznamenání:
 • 19. 3. – po shromáždění modlitební procházka v okolí našeho sboru
 • 26. 3. – Výroční členské shromáždění ve 13.30
 • 1. 4. – cyklovýlet Křivoklátsko (bližší informace v nových Sborových listech)
 • 2. 4. – Květná neděle – Sousedská bohoslužba, hostem bude br. kazatel Bronislav Matulík a kapela SouZnění, v podvečer samostatný koncert SouZnění
 • 4. – 11. 8. – sborová dovolená v Parkhotelu Harrachov (pátek – pátek), přihlašování bude spuštěno pravděpodobně na přelomu března/dubna
Přímluvné modlitby
 • Sestra Bohunka Vinčálková dnes absolvuje operaci lokte po úrazu minulý týden.
 • Našeho bratra varhaníka Daniele Přiba čekají operace očí, prosme za úspěšný zákrok a dobré zotavení.
 • Dále připomínám sestru Janu Vinčálkovou (dlouhodobě v nemocnici).