Pastýřský list předsedy Rady CB Davida Nováka k začátku školního roku najdete tady.

Ve středu 31. srpna skončila administrace našeho sboru bratrem Pavlem Černým – ještě jednou děkujeme za všechnu službu jemu i jeho manželce Hance. Ve čtvrtek 1. září nastoupil jako správce sboru bratr kazatel Pavel Bischof. Kontakt na něj najdete v patičce tohoto mailu i na nástěnce v mezipatře. Slavnostní uvedení do služby proběhne v rámci dopolední bohoslužby 11. září.

Nedělní program v naší modlitebně začíná modlitební chvílí v 8.45, při bohoslužbě poslouží výkladem Božího slova bratr Pavel Bischof, po kázání budeme společně slavit svatou večeři Páně. Děti se po prázdninách opět sejdou v besídce. Po bohoslužbě se můžeme těšit na kávu v nově upraveném prostoru, který pro svá setkání i pro nás všechny připravila mládež – děkujeme!

Večer v 18 hodin je modlitební setkání (první neděle v měsíci).

Tady je možné připomenout si atmosféru básnického klání o Vergiliův věnec na sborové dovolené, za ilustraci děkujeme Mirce Ferencové!

Sborový program v následujícím týdnu:

  • v úterý v 18 hodin začíná poprázdninové setkání mládeže
  • Ve středu od 18:30 vás srdečně zveme na modlitební procházku po komunitních místech sídliště Barrandov s několika zastaveními v parcích ke společné modlitbě za nás, naše blízké a lidi na Barrandově. Sraz na tramvajové zastávce Chaplinovo náměstí v 18:20.
  • biblickou hodinu ve čtvrtek povede br. kazatel Bischof, je možné sledovat přenos.
  • v pátek od 16.15 dorost
  • v neděli 11. září přivítáme předsedu Rady CB Davida Nováka, který br. kazatele Pavle Bischofa uvede do služby kazatele – správce našeho sboru. Po shromáždění jsme všichni zváni na společný oběd s překvapením – prosíme o donesení jídla pro sebe i něco málo navíc, vše se dá na společný stůl a každý může ochutnat, na co bude mít chuť. Noste prosím především jídla, která nepotřebují ohřev (vyjma polévek, ty je možno ohřát). 


Další data k zaznamenání:

  • 18. 9. začíná Podzimní cyklus 2022 V CB Smíchov – Život Ježíše a příběh světa: Tajemství Ježíšovy moci podle Marka aneb kdo před kým vlastně padne na kolena? Stručný úvod najdete v zářijových Sborových listech

Celocírkevní akce a pozvánky

27. – 30. 10. setkání Singles+ v Blansku, bližší informace zde